Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
Nieuws

Pagina's

Heel mooi nieuws! Bedankt iedereen die hier aan heeft meegewerkt!

Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen
https://nos.nl/artikel/2249266-kabinet-schrapt-plan-om-arbeidsgehandicap...

Linkse partijen blij met schrappen loonmaatregel arbeidsgehandicapten
https://nos.nl/artikel/2249292-linkse-partijen-blij-met-schrappen-loonma...

'Kabinet stopt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen'
https://www.nu.nl/geldzaken/5450711/kabinet-stopt-plan-arbeidsgehandicap...

Kabinet schrapt loonplan arbeidsgehandicapten
https://fd.nl/economie-politiek/1268957/kabinet-schrapt-loonplan-arbeids...

Omstreden plan voor lage lonen arbeidsgehandicapten van de baan
https://www.ad.nl/politiek/omstreden-plan-voor-lage-lonen-arbeidsgehandi...

media 1

Laatst gewijzigd op: 06 september 2018 21:23

Cedris: Plan loondispensatie van tafel
https://cedris.nl/nieuws/plan-loondispensatie-van-tafel/

Ieder(in): Kabinet schrapt loondispensatieplan
https://iederin.nl/nieuws/18333/kabinet-schrapt-loondispensatieplan/

CNV: Kabinet trekt omstreden maatregel voor arbeidsgehandicapten in
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/kabinet-trekt-omstreden-m...

FNV: Loondispensatie van tafel is de enige juiste beslissing
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/septembe...

WijStaanOp: Het is gelukt! Met steun van vele organisaties, mensen en petitie-tekenaars is het plan voor #Loondispensatie van tafel!
https://www.facebook.com/wijstaanopnl/

organisaties 1

Laatst gewijzigd op: 06 september 2018 22:16

'Loonplan arbeidsgehandicapten van de baan'
https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/loonplan-arbeidsgehandicapte...

Plan om arbeidsbeperkten onder het minimumloon te laten werken is van de baan
https://www.trouw.nl/democratie/plan-om-arbeidsbeperkten-onder-het-minim...

'Loonplan arbeidsgehandicapten van de baan'
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/loonplan-arbeidsgehandi...

Loonplan arbeidsgehandicapten van de baan
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2527255/loonplan-arbeidsgehandicapten-va...

Kabinet ziet af van plan om gehandicapten minder dan minimumloon te betalen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-ziet-af-van-plan-om...

„Loonplan arbeidsgehandicapten van de baan”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/loonplan-arbeidsgehandicapten-van-d...

Media 2

DeNormaalsteZaak: Plan voor loondispensatie van tafel
https://www.denormaalstezaak.nl/plan-voor-loondispensatie-van-tafel/

Divosa: Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen
https://www.divosa.nl/nieuws/kabinet-schrapt-plan-om-arbeidsgehandicapte...

LCR: Verdwijnen loondispensatie zet deur open voor uniformere heldere regelgeving
https://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Verdwijnen-loondispensatie-...

LCR: Vakbonden en maatschappelijke organisaties willen snel met Van Ark om tafel
https://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Vakbonden-en-maatschappelij...

VCP: Loondispensatie voor arbeidsbeperkten is van tafel
https://vcp.nl/actualiteiten/4988/%e2%80%8bloondispensatie-voor-arbeidsb...

organisaties 2

Laatst gewijzigd op: 07 september 2018 21:51

Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4408666/plan-om-arbeids...

Kabinet schrapt plan gehandicapten onder minimumloon te betalen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/06/kabinet-schrapt-plan-gehandicapten-...

NOS Journaal Do 6 sept 20.00 uur
https://www.npostart.nl/nos-journaal/06-09-2018/POW_03689726

NOS Journaal Vr 7 sep 20:00
https://www.npostart.nl/nos-journaal/07-09-2018/POW_03689727

'Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten'’
https://nos.nl/artikel/2249443-snel-duidelijkheid-nodig-voor-arbeidsgeha...

media 3

Zeven maatschappelijke organisaties, Ieder(in), FNV, CNV, Cedris, LCR, VCP, WijStaanOp! denken dat er een andere en betere oplossing mogelijk is. Een oplossing die werkgevers ontlast én mensen met een arbeidsbeperking als volwaardig werknemer respecteert.

Deze oplossing is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. Op naar de inclusieve arbeidsmarkt, zoals beschreven in het VN-verdrag
2. Er is sprake van volwaardig werknemer-werkgever relatie
3. Wettelijk minimumuurloon en recht op extra’s, ongeacht de loonwaarde
4. Ook werken in deeltijd moet voor iedereen lonend zijn
5. Eén stabiele inkomstenbron
6. Geen bijstandsregime (met partner- of vermogenstoets of kostendelersnorm) voor mensen met een beperking die werken
7. Vereenvoudiging uitvoering regelingen
8. Landelijke regeling, die eenvoudig en eenduidig is voor alle betrokkenen

https://cedris.nl/nieuws/meer-mensen-met-een-beperking-aan-het-werk-naar...

Motie voor een plan van aanpak voor meer beschut werk van de leden Bruins en Raemakers

overwegende dat in het regeerakkoord de ambitie is opgenomen om 20.000 extra plekken voor beschut werk te creëren;

overwegende dat gemeenten aangeven dat het al een opgave is om de huidige 30.000 plekken voor beschut werk te creëren; roept de regering op voor het zomerreces met een plan van aanpak te komen over hoe extra plekken beschut werk gecreëerd kunnen worden, daarbij extra aandacht te besteden aan het activeren van Wajongeren die al jaren zonder baan zitten, en daartoe aan te geven of wet- en regelgeving aangepast dient te worden en, zo ja, hoe dan,

Aangenomen 21 december 2017

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkkcpvq85rz8

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over een breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

De kern van dit offensief:
- Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd;
- Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;
- De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls;
- De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden;
- De Wajongregels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken;
- Beschut werk krijgt een extra impuls.

Nog voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de voorstellen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/07/kamerbri...

VNG: Loondispensatie arbeidsgehandicapten is van de baan
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/lo...

12 september 2018 vond in de 2de Kamer een Algemeen Overleg plaats over de Participatiewet.

Cedris heeft aan de woordvoerders een brief gestuurd met een vijftal punten voor meer arbeidsdeelname.

1. Maak de regeling voor Loonkostensubsidie eenvoudiger en meer lonend;
2. Behoud een landsdekkende inzet van zes instrumenten (SER-advies);
3. Maak een actieplan voor Beschut Werk, als dynamisch en betaalbaar instrument;
4. Wijzig de telsystematiek voor de banenafspraak;
5. Stop de (resterende) efficiencykorting à 2000 euro per WSW-plek.

https://cedris.nl/app/uploads/Kamerbrief-tbv-AO-Pwet-12-september-2018.pdf

Pagina's