Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
Nieuws

Pagina's

Laatst gewijzigd op: 26 april 2018 23:03

Van Ark gaat banenplan gehandicapten op punten aanpassen
https://www.divosa.nl/nieuws/van-ark-gaat-banenplan-gehandicapten-op-pun...

Onderbetaald vanwege je handicap: het definitieve einde van de verzorgingsstaat?

Het kabinet wil loondispensatie doorzetten. Als dit lukt, gloort een volgende stap. Dan kunnen álle mensen in de bijstand die moeite hebben met werk vinden aan de slag onder het minimumloon. ‘Er komt één Participatiewet die de bijstand, sociale werkplaatsen en een deel van de Wajong samenvoegt. Voor de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd.’

Als dit straks gebeurt, de moeilijke gevallen uit de bijstand ook goedkoper maken, is het minimumloon niet langer de bodem onder de arbeidsvoorwaarden. De verbouwing van de welvaartsstaat tot een ministelsel ligt dan voor het grijpen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderbetaald-vanwege-je-han...

Mensen met een arbeidsbeperking moeten kunnen blijven rekenen op een stabiel inkomen en een goed pensioen.

Met dat huiswerk stuurde het ledencongres van de ChristenUnie de vertegenwoordigers van de partij in de Tweede Kamer terug naar Den Haag. Tijdens het partijcongres is daarover afgelopen zaterdag (9 mei) met overweldigende meerderheid een motie aangenomen.

Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties op 22 juni aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg. De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op.

LCR, Wij Staan Op!, Cedris, FNV, CNV, VCP en Ieder(in) delen de zorg van de staatssecretaris over het veel te grote aantal mensen met een arbeidsbeperking zonder werk. De loondispensatiemaatregel lost dit urgente probleem echter niet op, maar zet mensen met een beperking verder op achterstand. Het plan is bovendien in strijd met het VN-verdrag Handicap.

Laatst gewijzigd op: 25 juni 2018 10:18

Tweede boze brief Noortje van Lith aan premier Rutte: ‘Dit kan echt niet’
Noortje van Lith: Ik roep alle gemeenten op om op te staan tegen het plan loondispensatie! Hieronder mijn tweede brief aan de minister president!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2227032020645485&set=a.555433097...

https://twitter.com/LithNoortje/status/1012028106952118273

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/tweede-boze-brief-noortje-va...

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2796081153/Gehandicapte+Noortje+schrij...

Laatst gewijzigd op: 28 juni 2018 17:32

Waarschijnlijk wordt/is de discussie over loondispensatie meegenomen/voortgezet in de Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4 Wajong, dd 10 juli 2018

Beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/10/beleidsdoor...

Kamerbrief Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/10/kamerbri...

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren
http://www.nieuwsszw.nl/stimulans-wajongers-die-willen-werken-of-studeren/

Pagina's