Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
Nieuws

Pagina's

Op https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2226611-arbeidsgehandicapten-niet-hetze... "Arbeidsgehandicapten: niet hetzelfde waard als 'normale mensen'".

Het plan van het kabinet om loondispensatie in te voeren voor werknemers met een beperking moet beter voldoen aan mensenrechten. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een brief aan de Tweede Kamer.

Beloning (waaronder pensioen) en sociale zekerheid (aanspraak op werknemersverzekeringen) zijn gegarandeerd door het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het VN-verdrag handicap. Een achteruitgang in rechten is alleen toegestaan als de staat kan aantonen dat hij een zorgvuldige afweging van alternatieven heeft gemaakt en hier voldoende rechtvaardiging voor is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Bovendien is deze achteruitgang niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling.

https://www.mensenrechten.nl/berichten/college-plan-loondispensatie-moet...

EenVandaag: Plan staatssecretaris Van Ark 'legt lasten bij mensen met een arbeidsbeperking'

Een voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken zorgt voor nogal wat beroering. In het voorstel staat dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen bij gewone werkgevers, die hun daarvoor minder mogen betalen dan het minimumloon. Direct na de aankondiging van het plan is er een petitie gestart, die inmiddels door 70 duizend mensen is ondertekend. Bij EenVandaag reageren Illya Soffer van Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking, en CDA-Kamerlid René Peters.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/plan-staatssecretaris-van-ark-legt-l...

Laatst gewijzigd op: 13 april 2018 18:37

Ik snap het niet, eerder in dit onderwerp werd al aangehaald dat die regeling voor Wajongers al gold. Ikzelf heb namelijk gewerkt met loondispensatie.

Ik snap dat voor de nieuwe participatiewetters een terugval is (pensioen/ww-rechten), maar je bouwt WEL pensioen/ww op, alleen dan naar rato. Is je loonwaarde bijvoorbeeld 70%, dan wordt er ook 70% aan pensioensafdracht en WW-rechten opgebouwd.

Kan iemand uitleggen waarom dit 'onterecht' is? Is een oprechte vraag...

Van de landelijke cliëntenraad.

In de Participatiewet is de loonkostensubsidie een belangrijk instrument om mensen ‘die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen’ te helpen een baan te vinden. Of, anders gezegd: het stimuleren van werkgevers om deze mensen aan te nemen. Wij hebben daar heel hard voor gepleit, toen de Participatiewet nog een wetsontwerp was.

Onder andere vakbonden, cliëntorganisaties, Divosa en VNG vonden loonkostensubsidie (LKS) ook een beter instrument dan loondispensatie. Dat vinden we nog steeds en daarom protesteren deze organisaties nu weer tegen het afschaffen van de LKS.

http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Column-LCR-voorzitter-Gerrit...

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018 13:58

Op https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-kabinetsvoorstel-lost-problemen-loon... "Divosa: kabinetsvoorstel lost problemen loonkostensubsidie niet op":

quote:

In het originele topic schreef jan:

Divosa-leden, gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, hebben grote moeite met de kabinetsplannen. Het zit hen dwars dat de bijstandsnorm van kracht blijft voor mensen die hun kwaliteiten al maximaal benutten. Daarnaast voorzien zij dat werknemers door de extra administratieve lasten snel in financiële problemen komen. Hun productiviteit zal hierdoor nog verder dalen en velen zullen beroep doen op schuldhulp en bewindvoering.

Zie ook https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/201804... "Position paper Divosa voor rondetafelgesprek Loondispensatie".

Tamara van Ark publiceert haar opinie op de dag voordat het Tweede Kamer rondetafelgesprek Loondispensatie plaats vindt.

Een wat warrig stuk vind ik. Hoeveel mensen komen er extra aan het werk en wanneer? Hoe passend zijn de banen? Hoeveel draaideurbanen of hoeveel vaste contracten? Welke groep arbeidsbeperkten krijgen vooral een baan? Moet iedere gemeente een verzekeringsarts hebben om te bepalen wie arbeidsbeperkt is? Hoe hoog zijn de totale kosten (zie eerder bericht in dit topic)?

Uit eerder onderzoek (zie eerder bericht in dit topic) blijkt al dat loondispensatie praktisch geen extra banen oplevert.

Zo jammer dat zoveel mensen en organisaties nu hun tijd en energie in iets moeten steken dat zeer waarschijnlijk praktisch niets brengt. Iedereen had ook deze tijd en de energie kunnen steken in iets wat wel wat oplevert. In iets waar we wel wat aan hebben.

https://www.trouw.nl/opinie/staatssecretaris-van-ark-ik-ga-voor-een-arbe...

quote:

Op 18 april 2018 schreef jan het volgende:

Tamara van Ark publiceert haar opinie op de dag voordat het Tweede Kamer rondetafelgesprek Loondispensatie plaats vindt.
Een wat warrig stuk vind ik.
https://www.trouw.nl/opinie/staatssecretaris-van-ark-ik-ga-voor-een-arbe...

Het zal vast een groot woordengevecht worden tussen Van Ark en de andere aanwezigen tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer morgen.

Ben reuze benieuwd!

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018 19:25

Pagina's