Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
Nieuws

Pagina's

Kamerbrief hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet.

Hopelijk gaat loondispensatie, zoals wordt voorgesteld, niet door, maar blijft loonkostensubsidie.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en...

Deze hoofdlijnenotitie loondispensatie kun je lezen op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstuk...

Daaruit blijkt dat voor Bijstandsgerechtigden in deeltijd werken met loondispensatie meer loont dan met loonkostensubsidie. Te lezen vanaf pag. 4 t/m 6 en pag. 16 t/m 18.

Cedris roept kabinet op om loonkostensubsidie te behouden. http://cedris.nl/nieuws/detail/article/cedris-roept-kabinet-op-om-loonko...

quote:

Op 27 maart 2018 schreef jan het volgende:

Cedris roept kabinet op om loonkostensubsidie te behouden. http://cedris.nl/nieuws/detail/article/cedris-roept-kabinet-op-om-loonko...

Ik lees daar het volgende:

quote:

Voorzitter Job Cohen: “leg bureaucratie en de rekening niet neer bij arbeidsbeperkte”

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat omzetten in loondispensatie. Dat betekent dat de werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen. Deze werknemers moeten vervolgens zelf regelen dat hun loon wordt aangevuld door de sociale dienst tot maximaal minimumloon.

De werknemer met arbeidsbeperking kan dit toch via de personeelsconsulent van de werkgever regelen? In de huidige situatie moeten werknemers die in deeltijd werken, de verrekening met hun uitkering ook zelf regelen met de UWV/Sociale Dienst, eventueel in samenspraak met de afdeling personeelszaken.

Laatst gewijzigd op: 28 maart 2018 06:47

Nieuwe arbeidsgehandicapten zullen vanaf juli 2019 hun beperkte salaris aangevuld krijgen met een uitkering in plaats van met extra loon, tot maximaal het wettelijk minimumloon voor wie een voltijdsfunctie heeft.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1843239/nieuwe-regeling-werkende-arbeids...

Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen
https://www.volkskrant.nl/politiek/werkgevers-mogen-mensen-met-handicap-...

Kabinet paait werkgevers met aanpassing loon gehandicapten
https://www.trouw.nl/samenleving/kabinet-paait-werkgevers-met-aanpassing...

Korten gehandicapte werknemer onacceptabel
https://fd.nl/economie-politiek/1247814/korten-gehandicapte-werknemer-on...

Gehandicapten uitbuiten, een sterk staaltje VOC-mentaliteit
https://www.hpdetijd.nl/2018-03-31/gehandicapten-vvd-voc-mentaliteit/

Laatst gewijzigd op: 31 maart 2018 19:42

Zie ook mening en ervaring van Wajongers met loondispensatie:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/loondispensatie-loonwaardebepaling-br...

Loondispensatie arbeidsbeperkten is plan zonder draagvlak
http://m.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/maart/loond...

Mensen met een arbeidsbeperking moeten volwaardig loon krijgen
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/mensen-met-een-arbeidsbep...

Onderzoek: Loondispensatie is geen geschikt middel voor de re-integratie van zwakke doelgroepen, zoals mensen met een arbeidshandicap.
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129060

Column Leve beschut werk
https://www.socialevraagstukken.nl/column/leve-beschut-werk/

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in haar rapport ‘Weten is nog geen doen’. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen

Laatst gewijzigd op: 04 april 2018 13:20

Pagina's