Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
Nieuws
Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
jan
842612

Ruim 70 procent van de werkgevers zegt geen behoefte te hebben aan het nieuwe instrument loondispensatie. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Cedris.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het huidige instrument loonkostensubsidie vervangen door een nieuw instrument: loondispensatie. Maar werkgevers zitten daar niet op te wachten, zo blijkt uit het onderzoek. Tachtig procent van de werkgevers is positief tot zeer positief over het huidige instrument loonkostensubsidie. En ruim 60 procent heeft negatieve verwachtingen van het nieuwe instrument loondispensatie.

Cedris heeft onderzoek laten verrichten door CapelAdvies onder 100 werkgevers die in totaal 4.000 werknemers met loonkostensubsidie in dienst hebben. Hiermee vertegenwoordigen zij ca. 1/3 van alle werknemers met loonkostensubsidie. De ondervraagde werkgevers komen uit verschillende regio’s en variëren qua omvang en aantallen medewerkers.

Werkgevers wijzen erop dat het huidige instrument loonkostensubsidie leidt tot gelijkwaardigheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van andere werknemers. Dat geeft gemotiveerde werknemers, aldus de werkgevers. Ook vrezen zij dat de administratieve rompslomp voor werknemers te groot wordt door het nieuwe instrument loondispensatie.

http://cedris.nl/nieuws/detail/article/werkgevers-hebben-geen-behoefte-a...

Pagina's

Heel goed. Ik hoop dat de politiek het onderzoek goed leest.

Alles wat geregeld is, gooien ze telkens om de haverklap weer op de schop, en veranderen ze weer, ze blijven ook nooit ergens bij, om gek van te worden.

Niet zo gek dan dat ik niks meer wil of durf met die Banenafspraak, al weet ik dat een informatie Afspraak vrijblijvend moet zijn, zelfs dan heb je er gewoon niet zoveel zin meer in, omdat je gewoon zoiets hebt van, waarom zou ik die moeite nog nemen?.

Constant wegens allerlei berichten ben ik iemand die blijvend zal twijfelen.
Daardoor hoop ik dat Vrijwilligerswerk tegen vrije vergoeding een optie zal zijn in mijn situatie.

Maar anders heb ik gelukkig nog altijd mijn krantenwijk, zodat ik op dit moment geen: Bijstandsaanvulling hoef te ontvangen.

Ik weet dat niet iedereen dat geluk heeft, voor die mensen zeg ik van sterkte en succes, want ik weet immers zelf dat ze dan wel die: Banenafspraak of Beschut Werk Indicatie in werking mogen stellen (wanneer je in de bijstand zit).

Groetjes,
Kelly Mans

Laatst gewijzigd op: 20 maart 2018 20:23

Kabinet wil gehandicapte werknemers minder betalen, werkgevers niet.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/19/werkgever-wil-zijn-gehandicapte-per...

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2018 09:41

‘Eenvoudiger regels nodig om te voorkomen mensen nog meer in problemen raken’ vindt UWV-bestuursvoorzitter Fred Paling.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/uwv/eenvoudiger...

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2018 16:21

Terwijl in de Wajong wel al enkele jaren loondispensatie wordt toegepast.

Zit me af te vragen hoe duur de uitvoering van loondispensatie is als je alle partijen bij elkaar optelt, zoals UWV, coaches, reïntegratiebedrijf, werkgevers, gemeenten, CAK, SVB, schuldsanering, etc voor start, duur, einde, vragen, verzoeken, incidenten, klachten, bezwaar en beroepen, beleid, onderhouden en wijzigen wetregels, rapportage etc.

'Loondispensatie vergroot kans op schulden' volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldh...

'Laat mensen die weinig verdienen niet zelf aanvullende bijstand aanvragen' is de mening van Marco Florijn (NVVK, brancheorganisatie voor schuldhulpverlening) en Marijke Vos (Sociaal Werk Nederland).

https://www.trouw.nl/opinie/laat-mensen-die-weinig-verdienen-niet-zelf-a...

'Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag veroorzaakt schulden en werkloosheid' volgens:

Marco Florijn, Voorzitter NVVK
Marijke Vos, Voorzitter Sociaal Werk Nederland
Yvon van Houdt, Directeur MEE NL
Julia den Hartogh, Voorzitter BPBI
Jan Laurier, Voorzitter Federatie Opvang
Nadja Jungmann, Lector Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht

https://www.socialevraagstukken.nl/kabinetsvoorstel-inkomenstoeslag-vero...
https://www.nvvk.eu/k/n323/news/view/7779/3816/kabinetsvoorstel-inkomens...
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/6218-pleidooi-handhav...
http://www.opvang.nl/site/item/loondispensatie-is-een-slecht-idee
http://www.fesinfo.nl/nieuws/inkomenstoeslag-leidt-tot-schulden-en-werkl...
https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/inkomenstoeslag-leidt-tot-schulden-en-w...

Hoe komt het toch dat het kabinet zo vasthoudt aan dergelijke domme wetsvoorstellen en komt dat door de modellen van het CPB?

Laatst gewijzigd op: 22 maart 2018 13:20

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!