Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.
Nieuws
Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.
jan
4070

- Invoering van het basiscontract.
- Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken.
- bedrijfsarts mag iedere werkplek bezoeken.
- werknemer mag een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.
- de bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.
- Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
- Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
- Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OndernemingsRaad (OR) meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers.
- De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

 

https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!