Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Wat verandert er vanaf 1 september 2020 voor opleidingen of (voorbereidende) studies?
Vereenvoudiging Wajong
Wat verandert er vanaf 1 september 2020 voor opleidingen of (voorbereidende) studies?
jan
15433

Wat verandert er voor mensen die een opleiding of (voorbereidende) studie willen volgen of die nu reeds volgen?

Bij een beroepsgerichte opleiding of (voorbereidende) studie.

Oude Wajong
Oude Wajong, duurzaam geen arbeidsvermogen, geen werk/bijverdienste
Oude Wajong, duurzaam geen arbeidsvermogen, wel werk/bijverdienste
Oude Wajong, wel arbeidsvermogen, geen werk/bijverdienste
Oude Wajong, wel arbeidsvermogen, wel werk/bijverdienste

Wat als je oude Wajong uitkering is gestopt of slapend is tijdens je studie?

Wat als je stopt met je opleiding of (voorbereidende) studie tussen 1 september 2020 en 31 december 2020?

Wajong2010, studieregeling
Wajong2010, duurzaam geen arbeidsvermogen, studieregeling, geen werk/bijverdienste
Wajong2010, duurzaam geen arbeidsvermogen, studieregeling, wel werk/bijverdienste
Oude Wajong, (mogelijk) wel arbeidsvermogen, studieregeling, geen werk/bijverdienste
Oude Wajong, (mogelijk) wel arbeidsvermogen, studieregeling, wel werk/bijverdienste

Wajong2010, uitkeringsregeling
Wajong2010, duurzaam geen arbeidsvermogen, uitkeringsregeling, geen werk/bijverdienste
Wajong2010, duurzaam geen arbeidsvermogen, uitkeringsregeling, wel werk/bijverdienste

Wajong2010, werkregeling
Wajong2010, (mogelijk) wel arbeidsvermogen, werkregeling, geen werk/bijverdienste
Wajong2010, (mogelijk) wel arbeidsvermogen, werkregeling, wel werk/bijverdienste

Wajong2010, voortgezette werkregeling
Wajong2010, (mogelijk) wel arbeidsvermogen, voortgezette werkregeling, geen werk/bijverdienste
Wajong2010, (mogelijk) wel arbeidsvermogen, voortgezette werkregeling, wel werk/bijverdienste

Wat als je Wajong2010 uitkering is gestopt of slapend is tijdens je studie?

Wat als je stopt met je opleiding of (voorbereidende) studie tussen 1 september 2020 en 31 december 2020?

Wajong2015
Wajong2015, duurzaam geen arbeidsvermogen, geen werk/bijverdienste
Wajong2015, duurzaam geen arbeidsvermogen, wel werk/bijverdienste

Wat als je Wajong2015 uitkering is gestopt of slapend is tijdens je studie?

Wat als je stopt met je opleiding of (voorbereidende) studie tussen 1 september 2020 en 31 december 2020?

Leven Lang Leren Krediet (LLLK).
Verandert er iets?

Studie / opleidingen / cursussen voor je hobby of sport hoef je niet aan het UWV door te geven. Je Wajong wordt nu niet gekort of stopgezet als het voor een hobby of sport is. Blijft dit zo?
Studie / opleidingen / cursussen voor vrijwilligerswerk die gericht zijn om beter je vrijwilligerswerk te doen zijn te beschouwen als hobby en hoef je nu niet aan het UWV door te geven, tenzij het een beroepsgerichte thuisstudie of een voorbereidende thuisstudie is. Blijft dit zo?

Heeft het gebruik maken van een OV-reisproduct invloed op je Wajong uitkering?

Heeft financiering uit het profileringsfonds invloed op je Wajong uitkering?

Heeft financiering uit het mbo-studentenfonds invloed op je Wajong uitkering?

Heeft het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) invloed op je Wajong uitkering?

Heeft de individuele studietoeslag van de gemeente invloed op de Wajong uitkering?

Heeft een scholingslening van de gemeente invloed op de Wajong uitkering?

Het een vergoeding vanuit een particuliere fonds invloed op de Wajong uitkering?

Hoe wordt omgegaan als je door je Wajong uitkering boven de grens (op basis van verzamelinkomen of belastbaar loon) komt voor recht op (aanvullende) studiefinanciering en dus geen recht meer hebt op studiefinanciering?

Als je ouders of jezelf kinderbijslag ontvangt tijdens je opleiding of (voorbereidende) studie heb je dan recht op een Wajong uitkering?

Is er recht op de aanvullende UWV toeslag als je onder het sociaal minimum komt?

Verandert er iets bij deeltijdstudie / Leren op afstand / Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO)?
met gemiddeld 213 klokuren of meer of minder per kwartaal lessen of stage?
men de leeftijd van 30 jaar niet of wel heeft bereikt?

Verandert er iets voor je Wajong uitkering als je een MBO BBL opleiding volgt?

Verandert er iets als je een re-integratie traject volgt en een opleiding of (voorbereidende) studie wilt volgen of reeds volgt?

Verandert er iets als je tijdens je opleiding of (voorbereidende) studie voorzieningen of hulpmiddelen nodig hebt?

Verandert er iets, naast bovengenoemde, als je zelfstandige/ondernemer/zzp-er bent en (recht op) een Wajong uitkering hebt?

Vanaf wanneer worden mensen die een opleiding of (voorbereidende) studie volgen niet meer gekort worden op hun Wajong uitkering door deze wetswijziging?

Waarop is bezwaar en beroep mogelijk?

Zijn er veranderingen of wijzigingen die pas per 1-1-2021 ingaan en die van belang zijn voor opleiding of (voorbereidende) studie?

Zijn er nog andere wijzigingen voor mensen die een opleiding of (voorbereidende) studie willen volgen of die nu reeds volgen?

Hoe worden mensen die het treft (bijvoorbeeld mensen die beginnen of reeds opleiding of (voorbereidende) studie volgen, scholen/universiteiten, (pleeg)ouders, mantelzorgers, bewindsvoerders, schuldsanering, ggz, P&O/HRM's, sociale werkvoorziening, patiëntenverenigingen, provincies, gemeenten, leerwerkloket, etc) op zeer korte termijn geïnformeerd?

Kunnen mensen zich nog op tijd inschrijven voor een opleiding of (voorbereidende) studie of moet hier iets voor worden geregeld?

Vereenvoudiging Wajong #VWAJ


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!