Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Mariska. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Opleiding en re-integratie > Wajong 2010 en HBO (voltijd) zonder studiefinanciering.
Opleiding en re-integratie
Wajong 2010 en HBO (voltijd) zonder studiefinanciering.
Sjors
58748

Hallo allemaal,

Ik wil graag even voor alle zekerheid checken of ik niet ergens iets gemist heb. Binnenkort ga ik (man, 27 jaar met WAJONG 2010) starten met een voltijd HBO-opleiding. In samenspraak met mijn contactpersoon bij het UWV uiteraard.

Als ik het goed begrijp is de Verzamelwet SZW 2020 nog niet door de eerste kamer, maar is er op 1 januari 2019 (Verzamelwet SZW 2019) wel al wat veranderd waarbij niet het recht op stufi, maar het daadwerkelijk ontvangen van stufi van belang is voor de hoogte van de wajong.

"Indien hij aanspraak heeft op studiefinanciering" is veranderd naar "indien hij studiefinanciering, niet zijnde het levenlanglerenkrediet, op grond van de Wet studiefinanciering 2000; ontvangt". (Artikel 2:43 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Op basis hiervan heb ik besloten om (voorlopig) geen stufi te nemen zodat ik niet gekort word tot 25% WML (Artikel 2:44).

In hetzelfde artikel (2:43) lid 2 staat echter ook:
"Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de jonggehandicapte door zijn handelen of nalaten geen studiefinanciering, voorziening of tegemoetkoming ontvangt als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, dan wel door handelen of nalaten van de jonggehandicapte of verzekerde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, deze verzekerde geen kinderbijslag ontvangt als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d."

Als ik besluit om geen stufi te nemen voor de opleiding terwijl ik daar wel recht op heb, ben ik dan nalatig en geldt daardoor alsnog Artikel 2:43 lid 1? Oftewel: wordt mijn wajong dan alsnog gekort tot 25%?

Het lijkt me van niet, want dat zou betekenen dat de wijzigingen van Verzamelwet SZW 2019 in de praktijk niets hebben veranderd. Toch weet ik niet zo goed hoe ik dit artikel moet interpreteren en wil ik dit graag even checken voor alle zekerheid.

Alvast bedankt!

1/2

Hoi Sjors,

Allereerst wil ik je graag welkom heten op het forum. Hier kun je nog even goed voorstellen aan de andere forumleden, als je dat wilt.

Wat je vraag betreft:
Ik snap dat je wat duidelijkheid wilt in het oerwoud van regels en wetten!

De Verzamelwet SZW 2020 is inderdaad nog niet door de 1e kamer maar op basis van de verzamelwet SZW 2019 kan ik je vertellen hoe het zit met studeren en wel of geen studiefinanciering.

Op dit moment is het zo dat je kunt studeren zonder dat je gebruik maakt van de studiefinanciering. Je behoudt dan de volledige Wajong waar je recht op hebt.

2/2

Het staat nog niet helemaal duidelijk op onze site, maar ik heb een verzoek ingediend bij de collega’s die de site beheren, om dit aan te passen. Nu staat er alleen nog maar “Krijgt u studiefinanciering…” Hier moet natuurlijk ook komen te staan hoe het gaat als je daar geen gebruik van wilt maken.

Samenvattend kan ik je vertellen dat je gewoon je uitkering behoud als je besluit geen gebruik te maken van de studiefinanciering.

Ik wens je veel succes met je studie!

Met vriendelijke groet,

Monica
UWV Webcare

Misschien kan dan de tekst voor Wajong2015 ook worden aangepast.

https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong-2015/tijdens-mijn...

@ Jan Bedankt voor je aanvulling. Na overleg met Webcare wordt de tekst voor Wajong2015 ook meegenomen in hun verzoek. 

Een beetje een late reactie van me, maar ik wil jullie nog even bedanken voor jullie reacties. Dit was de bevestiging die ik nog even nodig had. Het is me helemaal duidelijk nu.

Laatst gewijzigd op: 28 februari 2020 12:32

Ik zal het doorgeven aan Monica:)! Succes met je studie. 

Laatst gewijzigd op: 02 maart 2020 10:22

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!