Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > VVD wil Bijstand verlagen om de wederkerigheid meer te laten voelen.
Nieuws
VVD wil Bijstand verlagen om de wederkerigheid meer te laten voelen.
D. Mast
216512

Op https://nos.nl/artikel/2233541-vvd-er-dijkhoff-bijstand-en-nederlandersc... het volgende:

quote:

VVD'er Dijkhoff: bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen

De bijstandsuitkering moet omlaag met de mogelijkheid om er een verhoging bij te verdienen door het volgen van een opleiding, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff op het voorjaarscongres. In zijn toespraak schetste hij de koers voor de komende jaren.

Dijkhoff vindt dat het te normaal is geworden dat mensen een uitkering ontvangen terwijl zij zich niet realiseren dat die door werkende mensen via de belastingen wordt betaald. "En dat zou mij heel veel waard zijn, als die wederkerigheid weer gevoeld wordt in dat systeem", zei Dijkhoff.

Zie ook https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dijkhoff-wil-bijstandsuitke... "Dijkhoff wil bijstandsuitkering verlagen, en alleen verhogen voor mensen die zich nuttig maken."

Pagina's

Uit UWV Jaarverslag 2017:

Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV: ‘Niet alle werkzoekenden passen één op één op een vacature. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor deze mismatch. Werkgevers moeten blíjven investeren in opleidingen voor hun medewerkers, ook als het economisch minder gaat. Wat mij betreft zijn werkgevers nu aan zet voor bij- en omscholing en het bieden van leer-/werkbanen. Aan de uitvoeringskant is het functioneren van de regionale samenwerking essentieel: de werkgeversdienstverlening verschilt sterk van regio tot regio, samenwerking tussen centrumgemeenten en werkgevers is echt noodzakelijk. Alleen dan kunnen we aan slagkracht winnen, met als belangrijkste doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen.’

Slaat echt nergens op, mensen doen al genoeg, althans de meeste mensen wel.
Gelukkig heb ik het zo dat ik buiten de Bijstand zit.
Maar volgend jaar heb ik daar al geen idee van, dan ben ik immers al 27 jaar.
Werk middels loonstrook heb ik namelijk sowieso niet.

Laatst gewijzigd op: 28 mei 2018 12:35

Ik heb de VVD daarover gemaild. Als antwoord kreeg ik dat het volgens de VVD alleen maar geldt voor mensen in de Bijstand die denken dat de Bijstand een recht is zonder plichten, het wel best vinden en verder niet hun best doen om weer aan het werk te komen, of om op een andere manier zich inzetten voor de samenleving.

Op https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/mensen-zitten-niet-uit-gemakzuc...

quote:

Mensen zitten niet uit gemakzucht in de bijstand

Anders dan Dijkhoff denkt, vergt werken niet alleen technische, maar vooral ook sociale vaardigheden, betoogt Beatrix Jonker-Voort.

Mensen zitten niet in de bijstand uit gemakzucht, maar omdat andere inkomensvarianten onbereikbaar zijn geworden. Die andere varianten waren er ooit wel (AWW, WAO, Wajong), maar bestaan nauwelijks meer of zijn teruggebracht tot uitgeholde versies, verscholen achter een muur van nagenoeg onbegrijpelijke regelgeving.

Laatst gewijzigd op: 28 mei 2018 21:25

De gemeenten hebben al de mogelijkheid van sancties en boetes. Dit voorstel lijkt me daarom overdone.

Ik denk dat er meer mensen in de bijstand zijn die nu al een opleiding volgen, solliciteren, vrijwilligerswerk of mantelzorg doen dan mensen die dat niet doen. Met het verlagen van de bijstand zouden de besten lijden onder de slechten.

Mensen met een Wajong en geen werk en "wel arbeidsvermogen" of "geen arbeidsvermogen maar mogelijk in de toekomst wel" is hun Wajong uitkering begin dit jaar omlaag gegaan. Krijgen zij dan ook een verhoging bij het volgen van een opleiding, solliciteren, mantelzorg of vrijwilligerswerk of een reintegratietraject?

Met zijn bijstandsplan lijkt Dijkhoff op een omgekeerde Robin Hood, de held die stal van de rijken om het geld aan de armen te geven. Dijkhoff pakt geld af van de armen en deelt uit aan rijken.
https://www.frieschdagblad.nl/index.asp?pagina=hoofdartikel

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2018 16:36

Zou dit VVD-plan m.b.t. de Bijstand ook in de Wajong voor Wajong'ers met en zonder arbeidsvermogen gaan gelden, want de Wajong is ook een uitkering die door belastingen wordt opgebracht, net als de Bijstand. Wederkerigheid d.m.v. vrijwilligerswerk/arbeidsmatige dagbesteding is voor Wajong'ers zonder arbeidsvermogen puur op vrijwillige basis, ja ik besef ook heel goed dat ook mijn Wajong door werkenden opgebracht wordt. Maar Wajong'ers met arbeidsvermogen doen aan wederkerigheid d.m.v. werkfit- en andere trajecten vanuit het UWV.

Op https://joop.bnnvara.nl/nieuws/klaas-dijkhoff-probeert-vvd-plan-verlagin... "Klaas Dijkhoff probeert VVD-plan verlaging bijstand uit te leggen" geeft Klaas Dijkhoff meer tekst en uitleg over deze VVD-plannen voor de Bijstand.

Als je in de Bijstand je best doet om er naar vermogen er wat voor terug te doen, hoef je niet bang te zijn voor een lagere uitkering.

De Wajong is als proefkonijn gebruikt voor dit VVD-plan voor de bijstand.

De Wajong is al verlaagd onder het sociaal minimum voor mensen met een Wajong en geen werk en "wel arbeidsvermogen" of "geen arbeidsvermogen maar mogelijk in de toekomst wel".

En bij de Wajong uitkering is al loondispensatie mogelijk. Dat willen ze ook bij de bijstand gaan doen, als er een meerderheid van de coalitie is te vinden.

De beoordeling arbeidsvermogen van mensen in de bijstand is nu al mogelijk voor bepaalde groepen. Hiermee is de weg al geopend.

Het is na 5 maanden opvallend stil op het gebied van cijfers van mensen die getroffen zijn door de Wajong korting. Ook is er geen evaluatie / onderzoek hoe het met de schuldenlast of kwaliteit van leven en gezondheid is van mensen die nu onder het sociaal minimum leven. Waarschijnlijk zijn er veel mensen met een Wajong korting, die op dit moment creperen.

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2018 18:41

Vind het sowieso al onzin omdat bijstand of andere uitkering al het laagste van het laagste is.
Bovendien??? Ik weet nog toen ik net in de bijstand kon komen (toen was ik 23) een leeftijd waarin je nog makkelijk terug naar school kon.
Maar deed de Gemeente dat bij mij?. Nee dus.
Laat ze ook maar kijken naar de Gemeentes zelf, ze beoordelen soms ook aan de hand van: GGZ dossiers of dergelijke zaken of mensen überhaupt nog terug naar school kunnen of cursus kunnen doen, of werk kunnen doen of misschien zelfs qua vrijwilligerswerk wie weet.
Soms is het vaak al klote als op het vlak van: Cursus/Scholing beoordeelt word dat je dit niet kan.
Denk je dan nog echt werkelijk waar zelf, dat mensen daar dan wat aan kunnen doen?.
Die domme Dijkhoff spoort niet, en het ergste is, misschien is dat een Brabander?.
Voor mij zelfs om een persoonlijke reden kut.

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2018 20:22

Je wilt niet weten wat ik van: A t/m Z heb geprobeerd of allemaal zelfs wilde proberen en etc.
Bij alles geld: Soms beslist een ander het zelf zo.
Hoe erg dat ook mag wezen, en dat vind ik zelf echt 10X niks, vrees zelf een leven te hebben waarin ik dus: Jarenlang achter elkaar gewoonweg in de Bijstand kom te zitten, wegens die consequenties die je dan dagelijks achtervolgen en etc.
Terwijl tja ik wou dat het allemaal anders was en anders ging.
Wat makkelijk had gekund, maar ja ik ben vast de enige niet, en zal ook nooit niet de enige zijn.

Klaas Dijkhoff komt uit Brabant, wat is er dan mis met Brabanders, KellyMans2592?

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!