Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Volkskrant: "Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen"
Nieuws
Volkskrant: "Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen"
D. Mast
16164

Op http://www.volkskrant.nl/economie/financien-ziet-kansen-voor-nog-eens-50... lees ik het volgende:

quote:

Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen
Ministerie van Financiën zet alle mogelijkheden op een rij

artikelNa jaren bezuinigen om de begroting op orde te krijgen, zijn er voor het volgende kabinet nog volop mogelijkheden om verder te saneren. Het ministerie van Financiën ziet opties voor nog eens 50 miljard euro aan bezuinigingen.

Door: Robert Giebels Gijs Herderscheê 1 juni 2016, 06:00

Met die opbrengst kan het kabinet grofweg twee dingen doen: weer uitgeven aan andere dingen of het huidige tekort op de rijksbegroting omzetten naar een historisch groot overschot zodat de staatsschuld kan worden afgelost. Dit blijkt uit 'de menukaart' die het ministerie van Financiën in strikt vertrouwen aan de fracties in de Tweede Kamer heeft verstrekt. De kaart is in het bezit van de Volkskrant.

Alle ministeries hebben meegeschreven aan deze zogenoemde Ombuigingslijst met daarop bijna 400 bezuinigingsvoorstellen, van kansrijk tot twijfelachtig. In de wandeling heet de lijst 'de menukaart', omdat politieke partijen hem in de komende maanden gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van maart 2017.

Ook speelt de lijst naar verwachting een centrale rol bij de kabinetsformatie die daarop volgt....

Op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/ombuigingsl... lees ik het volgende:

quote:

Ombuigingslijst

Het is gebruikelijk dat ambtelijk Financiën in aanloop naar de verkiezingen een technische ombuigingslijst opstelt en deze lijst vertrouwelijk deelt met fracties in de Tweede Kamer. Politieke partijen kunnen de lijst gebruiken als input voor het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Nu de ombuigingslijst is uitgelekt naar de Volkskrant, heeft het ministerie van Financiën besloten om de lijst te publiceren. De ombuigingslijst bevat een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. Tevens zijn fiscale maatregelen opgenomen.

Deze ombuigingslijst is een product van ambtelijk Financiën. De opties in deze ombuigingslijst zeggen niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen. Het gaat om een inventarisatie van technische mogelijkheden.

Waarom is het niet gebruikelijk dat het ministerie van Financiën deze stukken openbaar maakt?

Deze informatie wordt op verzoek van politieke partijen verstrekt. Het zijn bouwstenen die partijen kunnen gebruiken voor hun politieke keuzes. Het staat los van kabinetsvoorkeuren of kabinetsbeleid.

De lijst zelf staat op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten...

In de ombuigingslijst staat het volgende over de Bijstandsuitkering:

quote:

4. WWB: alle uitkeringen verlagen met 10% punt
De basisuitkering in de WWB is 50% van het (referentie)minimumloon. Alleenstaanden krijgen 70% WML. Paren krijgen samen 100% WML. In deze maatregel worden de uitkeringen van al deze
groepen met 10% punt verlaagd: 60% WML voor alleenstaanden en 90% voor paren. Invoering kan op 1 juli 2018 voor de nieuwe instroom en per 1 januari 2019 voor het zittend bestand. Wetswijziging is nodig. In de bedragen van deze maatregel is geen rekening gehouden met gedragseffecten.

Over de Wajong staat het volgende:

quote:

Arbeidsongeschiktheid
17. Verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%
Verlaging van alle AO-uitkeringen waarvan het niveau nu nog 75% van de grondslag betreft ((WAO, WAZ, IVA, Wajong volledig AO en de loongerelateerde WGA). Dit vergt wetswijziging. In de raming is uitgegaan van een invoeringsdatum van 1/7/2018, na een overgangstermijn van een half jaar heeft de maatregel vanaf 1/1/2019 volledig effect. Er is wel een belangrijk aandachtspunt bij deze maatregel.

Al met al wel zaken die wij goed in de gaten moeten houden, vooral gezien het rechtse sentiment in onze samenleving en de haat en rancune naar uitkeringsgerechtigden toe die buiten hun schuld om in een uitkeringssituatie zijn beland.

Het zijn maar ideeen he. :-P We zien wel als het nieuwe kabinet er zit. De VVD heeft in de eerste kamer geen meerderheid. Tweede kamer zullen bij de volgende verkiezingen ook wel dik verliezen. Kijk naar de Prov. Staten verkiezingen.

Laatst gewijzigd op: 01 juni 2016 14:25

Een heel lastig voorstel is door het wettelijk minimumloon zelf met 10% te verlagen. Alleen de VVD wil dat, zover ik dat weet.

quote:

In het originele topic schreef D. Mast:

66. Totaal ombuiging wml 10% verlagen inclusief AOW
Bij deze maatregel worden de netto-netto gekoppelde regelingen verlaagd door het bruto wettelijk minimumloon met 10% te verlagen per 1 juli 2018. Er worden geen gedragseffecten meegenomen. De verlaging wordt alleen doorgevoerd bij netto-netto gekopppelde regelingen. Niet netto gekoppelde regelingen waarvan de indexatie afhangt van de ontwikkeling van het WML worden op de huidige manier geïndexeerd. Verondersteld wordt dat het WML voor het bedrijfsleven hetzelfde blijft. Anders zouden er ook effecten zijn aan de inkomstenkant.

68. Aanpassen percentage tov wml Bij deze maatregel worden de uitkeringspercentages in de WWB, Aio, Anw, AOW en OBR in 4 jaar tijd met 10%-punt verlaagd (van 2018-2021 in stapjes van 2,5%). Invoering is voorzien op 1 januari 2019.

Laatst gewijzigd op: 01 juni 2016 14:40

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!