Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Mariska. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Vereenvoudiging Wajong

Pagina's

@hans14over14
En dat van die boetes en inhoudingen wat je zegt, wat lijkt me dat erg. Het is een reden om niet in beweging te gaan, maar angstig voor de instanties en hun consequenties in een hoekje te blijven zitten met je hoofd tussen je knieën, als een kind dat structureel mishandeld wordt en uit ervaring weet hoe de klappen het minste pijn doen tot zijn gezaghebber zijn woede heeft gekoeld.
Hoe ben jij daar mee omgegaan? Zeg maar emotioneel... Heb je het onrecht een plek kunnen geven? Ik zelf kan namelijk heel slecht tegen onrecht en ja, als het je dan zelf treft in je chronisch ziek zijn...

@hans14over14
Overigens Hans, ik denk dat wij het niet gecensureerd worden maar toch zeggen waar het op staat hier nog tot een kunstvorm kunnen verheffen, door al onze volzinnen.
Ik zet er maar meteen een disclaimer bij voor hen die dit lezen en denken dat wij te veel lol maken voor twee mensen die niet werken: Ik heb gister de hele avond gehuild en had weer de zoveelste ik-wil-dood gedachten (zonder uitvoering uiteraard). Ik hoop hiermee over te brengen dat ik ondanks de vlotte babbel niet voor niks in een Wa-jong zit. -einde disclaimer-

Om verder op je verhaal in te gaan, dat moet afschuwelijk zijn geweest, geen vast contactpersoon. Welke heldere geest heeft daar intern bedacht om dat wel te doen en waar? Was het een geld kwestie? Links beleid?
Als je je dingen afvraagt over de aard van het UWV personeel achter de schermen; op de Volkskrantsite staat een vierluik waarin er een paar aan het woord komen.

Laatst gewijzigd op: 07 november 2019 20:07

In het voortreffelijke boek van Nicolien Mizee - voor God en de Sociale Dienst zie je hoe het toeging in de jare 90. Maar het lijkt mij ook een vreselijk gewetensbezwarend beroep. Of misschien dat hun belevingswereld als Gezonden er zo ver vanaf staat dat ze werkelijk denken dat ze iets goeds doen. Het is namelijk zo: wanneer ik tegen mijn moeder klaag over het reilen en zeilen binnen het UWV, begint zij dit ook op belerende toon goed te praten. Nu is het uiteindelijk zo dat ze zelf eens langdradige ellende met een zekere instantie heeft en ik hoop dat dit haar tot inzicht brengt; hoewel het in haar beleving helaas vast iets van een andere orde zal zijn. De kapitalistische pikorde blijft. En wij zijn paria's, zoals je zegt. (Geen aria's voor de paria's - Annie MG Schmidt.)

Laatst gewijzigd op: 07 november 2019 20:18

Toch schuilt er een gevaar in al deze voor-opgelegde protocollen. En dat gevaar is dat een UWV medewerker niet meer zelfstandig zijn/haar geweten gebruikt. Zich verbergt achter de regels ten overstaan van een weerloze Wa-jonger. Ik ken er een aantal van de depressiepraatgroep, die tot paniekaanvallen gedreven werden en kilo's afvielen van één automatische brief met een korting op de uitkering. Talloze keren moet je uit praten dan, met in het ergste geval een enorme hark tegenover je. Ja ik vraag me wel eens stilletjes af hoeveel levens er al aan deze protocollen verloren zijn gegaan. Als je al mentale problemen hebt...
Mijn vriendin was genoodzaakt haar zinnen te blijven herhalen, omdat de man tegenover haar steeds door haar heen praatte. Ze heeft een sociale angststoornis en komt nauwelijks op straat. Het is een wonder dat ze niet is opgenomen toentertijd...

@hans14over14
Het zou niet slecht zijn als er een psychologische test vooraf ging aan een sollicitatie bij het UWV. Empathie, maar belangrijker, het zelf niet hebben van een stoornis zou belangrijk zijn. Ik wed dat 1/3 van de artsen bij het UWV een DSM stoornis hebben waardoor ze over minder empathie beschikken...
Via via heb ik eens van horen zeggen dat de artsen die bij het UWV werken eigenlijk gestudeerd hadden voor normaal arts. En dat ze om die reden eigenlijk vaak een hekel hebben aan hun baan... En alles wat dat inhoudt...
Ik verdenk de meeste GGZ psychiaters er overigens ook van een stoornis te hebben binnen het empathische... Er zijn namelijk ook mensen die met hun stoornis kunnen functioneren in de maatschappij.
Mijn UWV vrouw is trouwens wel een mensen-mens. Soms denk ik dat ze me bewust nog even niet laat herkeuren omdat ze intuïtief ook wel weet dat dat desastreuze gevolgen zal hebben. Maar dan realiseer ik me weer dat ik gewoon een nummertje ben.

@hans14over14
Ten laatste: Ik schrok wel van dat ene van die zorgtoeslag en huurtoeslag wat je zei. Kan dat echt zo lopen?

Trouwens credits aan onze man @Jan Willem. Die onvermoeibaar al die achterdochtige gekjes hier van de meest rationele antwoorden blijft voorzien. Ik lees dat zo hier en daar terug en dan denk ik: Jij hebt ook een gekke baan hè, vind je dat zelf ook niet? Je zit tussen twee vuren in. Het lijkt me dat er twee manieren zijn om daar naar te kijken: In het ene geval sta je wat verder bij de forum recreanten vandaan omdat je misschien al het vermoeden van enige verstandsverbijstering in hun wereldbeeld gadeslaat. In het andere geval zie je de mens eerder dan de stoornis, en wordt je verscheurd door alle ellende die je te lezen krijgt.
Is moderaten een fulltime baan? Heb je er een dagtaak aan om alles te beantwoorden? En heb je psychologie gestudeerd oid?

Het was me weer een waar genoegen. D

@burn-journal best D....
Dankjewel voor je reacties op wat ik naar buiten heb gebracht. (je schrijft leuk, oprecht en treffend).
Het is een fijne manier om elkaar op deze wijze wat steun te bieden, en hopelijk vinden andere Wa-jong'ers er, eventueel, ook herkenning in.
Het zijn termen die aan mijn brein ontspruiten, zoals de onheuse drietrapsraket perspectief-potentie-participatie, of de triple-p status van paria pauper parasiet.
Niet dat daar lang over nagedacht is; de ingrediënten worden immers zo overduidelijk door de misstanden aangereikt (pas op, ik schreef dat de term 'participatie' voor mij de connotatie van het woord 'liquidatie' heeft gekregen).

De staatssecretaris Tamara van Ark van SZW vertegenwoordigt als VVD'er de werkgevers, die geen trek hebben in Wa-jong'ers in hun bedrijven, terwijl haar opdracht tevens is te snijden in de sociale voorzieningen.
De meest logische oplossing wordt dan vanzelf het overhevelen van jong arbeidsgehandicapten naar elders.

@burn-journal beste D...
Trouwens, gezien het aantal fraudeurs en belastingdelinquenten onder VVD politici en bestuurders, zou je haast denken dat deze partij verlakkerij en valsheid in geschriften in haar partijstatuten heeft opgenomen.
Er is niet zo heel veel fantasie voor nodig om de VVD te beschouwen als een criminele organisatie vermomd als een politieke partij (met een godfather die alles weglacht).

In wezen ben ik een creatief persoon, helaas heb ik daar door mijn psychische stoornis weinig aan.
Op de vraag of de nadelige benadeling door het UWV mij heeft geëmotioneerd of
mij geraakt heeft op het vlak van de geestesgesteldheid, kan ik kort en open zijn: nauwelijks.
Door de eigen psychische stoornis is iedere dag al zondermeer een kwestie van overleven, een strijd van jezelf staande zien te houden. Sores als die met het UWV is op die weegschaal slechts miniem van gewicht.
Neemt niet weg dat de praktische consequenties van deze achterstelling er wel degelijk zijn.

@burn-journal beste D...
Wat mij frappeert, is dat in de debatten omtrent de voorgestelde wetswijzigingen wet Wa-jong het UWV als uitvoeringsorgaan van deze wet niet ter discussie wordt gesteld.
Er wordt kennelijk klakkeloos vanuit gegaan dat zij de wet met bijbehorende spelregels correct en consequent uitvoert.

Formeel kun je als Wa-jong'er bezwaar maken tegen uitkomsten en beslissingen van het UWV, maar in de realiteit is dat onbegonnen werk. Je belandt in een Kafkaëske affaire van behandelingstermijnen zonder iemand te kunnen spreken (een boek van Kafka lezen in dezelfde tijd is nuttiger).

Genoeg Wa-jong'ers hebben bij bedrijven gewerkt die voor de afhandeling van klachten werken met zogeheten service medewerkers. Zij hebben als taak de klacht van een klant te beantwoorden met een wedervraag of een standaard pasklaar antwoord.
Ik zie parallellen tussen wat bedrijven hiermee beogen en de schil die het UWV rond haar organisatie heeft opgetrokken (o.a. met deze website).

Laatst gewijzigd op: 08 november 2019 00:15

@burn-journal beste D....
In geval van onrecht wordt er ook bij mij een snaar geraakt; zowel onrecht voor mezelf als onrecht voor anderen. Je kunt pas iets uitrichten als je de middelen hebt om tegen onrecht in verweer te komen.
Ik twijfel aan jouw opvatting dat welbespraakt zijn (op papier dan) een voorsprong biedt in het verkrijgen van een faire benadering op bijvoorbeeld dit forum.
Alle Wa-jong'ers op dit platform komen in hun berichten goed uit hun woorden; het is maar met hoeveel bereidheid de lezer het bericht wil lezen.

Zo maakte ik mee hier een opmerking gemaakt te hebben over de oproep voor het Wa-jong panel. Een opmerking die slechts half gelezen moet zijn, wat tot een merkwaardige reactie van UWV-zijde leidde.

Een vast contactpersoon binnen het UWV heb ik nooit gehad; ik stam nog uit de tijd dat contact krijgen met een UWV medewerker een utopische gedachte was.
Ook ik ken de vrees die je bekruipt wanneer er weer een brief van het UWV in de brievenbus zit (zat).

Pagina's