Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Mariska. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Vereenvoudiging Wajong

Pagina's

@burn-journal
Wat een gevoelvolle woordvondst, 'uitkeringlijer'.
Typerend is ook jouw gevoel van schaamte voor het hebben van een uitkering.
Herkenbaar ook; jarenlang heb ik er ook niet voor durven uitkomen, in armoede leven terwijl je evengoed als parasiet van de samenleving beschouwd wordt.

Gelukkig is er nu de participatiewet, wordt er ons voorgespiegeld dat we middels de drietrapsraket perspectief-potentie-participatie een beter en menswaardiger leven tegemoet gaan.
Ik weet het, dit is misplaatste hosanna.
Door de participatiewet staan Wa-jong'ers met de rug tegen de muur en mag er vrijelijk op hen geschoten worden.
De connotatie van het woord 'participatie' wedijvert hierdoor met dat van 'liquidatie' (beide bezorgen je een huivering van horror).

@burn-journal
Ik heb er mijn verzameling van het 'UWV perspectief' lijfblad (magazine) eens op nageslagen (ontvang dit blad als sinds het bestaan ervan) en inderdaad,
door de jaren heen is het aantal Wa-jong verhalen in dit magazine niet groot,
en staan ze er toch in, dan zijn het doorgaans succesverhalen, van meestal een jonge vrouw.

Arbeidsgehandicapten die op basis van een psychische stoornis in de Wa-jong zitten, hebben dit magazine slechts een enkele keer gehaald.

Wellicht mag het geen 'zwaar' blad worden en moet het juist door de frivole vormgeving als oppervlakkige verstrooiing overkomen.
Het heeft waarlijk een uiterlijk dat met een magazine als 'Happinez' kan concurreren.
Hiermee loopt het wel een risico als fake te worden beschouwd.
Mogelijk zit er een reclamebureau achter 'UWV perspectief'.

Hans.

@burn-journal
Je schrijft dankbaar te zijn voor je uitkering (dankbaar dat de uitkering bestaat).
Zelf heb ik die neiging tot dankbaarheid ook.

Echter, je hoeft geen groot filosoof te zijn om een ander licht te laten schijnen op deze erkentelijkheid voor ontvangen financiële soelaas.

Ook uit recentelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft (schatting van 60%) van de banen in Nederland geen directe maatschappelijke relevantie heeft.
Banen die van geen direct nut voor de medemens zijn; een groot deel hiervan heeft niet eens een toegevoegde waarde voor de maatschappij.
Zo'n 40% van de houders van deze banen twijfelt aan het nut van zijn of haar baan, en slechts 25% weet dat de eigen baan zinloos is.

We leven nu eenmaal in een tijd waarin de meeste productieprocessen geautomatiseerd zijn en het werk derhalve door machines en aanverwanten gedaan wordt.

Dus over de salarissen van de hierboven vermelde baanhouders valt nog heel wat te zeggen.

@burn-journal vervolg op erkentelijkheid voor uitkering
De optelling aan salarissen van baanhouders van 'onnuttig' werk is een grote onttrekking van geld uit de stroom aan geld die in de Nederlandse economie rondgaat.

Salarissen, en daarmee vergoedingen, die verhoudingsgewijs ruim bedeeld zijn.
Salarissen, die door de ontvangers (ook nog eens) gespendeerd worden en daarmee op directe wijze een kwalijke overconsumptie in de hand werken en stimuleren.

Laat de Wa-jong'er daarom zijn of haar uitkering maar beschouwen als een beloning;
een beloning voor het niet verhogen van de overconsumptie, voor het niet vliegen, voor het niet eens kunnen betalen van vleesconsumptie, voor de geringe CO2-uitstoot, voor de geringe ecologische voetafdruk.

Het is slechts een kleine verlegging van de invalshoek, om een ander inzicht bloot te leggen.

Hans.

@burn-journal beste D...
Uit een passage van jou valt op te maken dat het UWV weinig rekening houdt met de mentale handicap (psychische stoornis) die een Wa-jong'er kan hebben.
Zelf heb ik helaas ook geen andere ervaring dan deze.

Op basis van de omstandigheid dat ik een man ben, en over twee armen en twee benen beschik, ben ik meermaals in een re-integratietraject geplaatst.
In al deze gevallen is er door het UWV, noch door de jobcoach, noch door de werkgever rekening gehouden met de psychische stoornis. Van diverse kanten blijkt daar een taboe op te rusten, of mogelijk heeft men gewoon maling aan dit aspect.

Sowieso is er in al die jaren dat ik in de Wa-jong zit nimmer bekommernis vanuit het UWV geweest om de psychische stoornis en de mogelijkheden tot behandeling daarvan.

Ik kan me niet voorstellen dat het UWV er belang bij heeft dat de Wa-jong'er iedere poging tot werk moet bezuren; dat je slechter uit het traject komt dan dat je er in ging.

Hans.

@burn-journal Beste D...
De huivering waarmee post van het UWV open gemaakt dient te worden, is al een trauma op zich.

We mogen het uiteraard geen dreigementen noemen, maar inhoudelijk ging het wel over aangekondigde inhoudingen, verrekeningen op de volgende uitkering, verwijten over de verstrekking van onjuiste informatie.

Probeer dat maar eens als niet intimiderend op te vatten. Binnen dat klimaat is het een koud kunstje om de Wa-jong'er geheel lijdzaam op te laten gaan in de discrepantie tussen de theorie en de praktijk van inkomensverkrijging bovenop de uitkering.

De theorie, die bestaat uit de verwachting dat conform de geschetste rekenvoorbeelden het inkomen door het hebben van werk er op vooruit gaat (de wetgeving voorziet daarin).
De praktijk, die bestaat uit een ondoorzichtige waas van berekeningen en overzichten vanuit het UWV (een rookgordijn) die telkens de eindconclusie oplevert dat je per saldo niets meer dan je bestaande Wa-jong uitkering hebt ontvangen.

Laatst gewijzigd op: 06 november 2019 16:19

@burn-journal vervolg discrepantie
Bedrogen uitkomen is al zuur, het wordt nog wranger wanneer blijkt dat deze trukendoos aan berekeningen tot een hoog toetsingsinkomen voor de huur- en zorgtoeslag heeft geleid. Immers, het bedrag van het toetsingsinkomen wordt door de Belastingdienst bij het UWV opgevraagd.

Dus, zonder extra inkomen bovenop de Wa-jong uitkering te hebben vergaard, verspeel je hiermee wel het recht op huur- en zorgtoeslag.
Dat betekende dat in de maand september telkens de in het voorafgaande jaar ontvangen huur- en zorgtoeslag volledig moest worden terugbetaald.
(na de eerste keer heb je wel door dat daar een spaarpotje voor aangelegd moet worden om überhaupt tot betaling te kunnen overgaan)

Hans.

@hans14over14
Dank je wel voor je erkentelijkheid Hans. Het is fijn om op te merken dat er gelijkgestemden zijn in dit eenzame schaduwbestaan van ons.
Liquidatiewet! JHoe treffend! De criminaliteit is al zo hoog in Nederland omdat er stelselmatig te veel op de politie bespaard is, maar deze valt natuurlijk onder de witte boorden criminaliteit. Tja, we zitten nu eenmaal al tien jaar met de uitwassen van een VVD geregeerde coalitie, echt waar, als het de volgende verkiezingen nou nog niet eens klaar is met die gasten dan verdenk ik ze van verkiezingsfraude...
Weet je wat ik vandaag weer las, dat minister Dekker wil bezuinigen op de rechtsbijstand en een heleboel zaken die daar binnen vallen zijn tegen het UWV of een andere overheidsinstantie. Dat hij dacht dat een manier van bezuinigen was om die organisaties "humaner" met hun clientèle om te laten gaan. 'Ha,' dacht ik,' nu schieten ze zichzelf door de voet!'
En dan drietraps raket... Heb je dat zelf verzonnen?

@hans14over14
Om overigens even in te gaan op je bericht beginnend bij het begin, jij klinkt anders ook aardig welbespraakt en op de hoogte. Ja wij zijn vriendelijke Wa-jongers inderdaad. Hoewel ik ook vermoed dat er een grote groep Wa-jongers zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking; ik heb ze juist nog gesproken in een andere "draad" op deze site.
Ons probleem is het zijn van welbespraakt. Welbespraakt impliceert functionerende intelligentie en dat staat meteen voor het succesvol of zelfstandig zijn in deze maatschappij. Het erge is dat je zo iets zelf ook lang denkt voordat je inziet dat er meer dan dat nodig is om in een moderne maatschappij te kunnen overleven. Dus misschien dat op intelligentie en Wajong helemaal een taboe ligt. Hier en daar ken ik ze wel, overigens, de intelligente Wa-jongers die geteisterd door hun mentale problemen uit het zicht van de wereld verdwijnen, alleen achter hun computer.

@hans14over14
Waar ze elke dag het slechte nieuws van de wereld als Atlas op hun schouders hijsen. Ik denk dat het meest pijnlijke is, als je doorziet hoeveel potentie de wereld heeft, maar hoe weinig daar maar van terecht komt. Je leest over groundbreaking sociaalwetenschappelijk onderzoek en je verlangt er zo naar dat de instanties die je vernederen het zouden implementeren en jou daarmee niet zouden zien als een crimineel. Maar de machtsstromen in deze wereld zijn er niet naar, en één blik uit je raam op deze grauwe wereld maakt je alweer dagen lang depressief. God ik lees een hoop literatuur die de wereld een betere plek kan maken... Mijn vriendin die het nog erger heeft dan mij, heeft zich al lang uit de werkelijkheid teruggetrokken. Virtuele werelden, waar je niet hoeft te zijn wie je hier gedoemd bent te zijn.

Pagina's