Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > UWV Panel: Wat vind jij van een gepersonaliseerde klantomgeving?
Vereenvoudiging Wajong

Pagina's

@burn-journal beste D...
Een paar keer reeds verwees jij naar artikelen die de Volkskrant over het UWV had geschreven. Voorwaar een saillante inkijk in dat bolwerk en helaas ook een bevestiging van een aantal vermoedens die ik al had.
Hoe het kan dat je jarenlang met werken naast je Wajong uitkering uiteindelijk niet meer ontvangt dan de reeds bestaande Wajong uitkering wordt in één van die artikelen blootgelegd. Daarover wordt een UWV-medewerker geciteerd, ‘het leidt tot allerlei gedoe en rare berekeningen. En de klant is het kind van de rekening.'
Een ander citaat spreekt ook voor zich: ‘Het UWV wordt gekenmerkt door processen en afspraken, procedures en regels. Je bent bij ons specialist als je begrijpt hoe de procedure moet verlopen. Dat is geen grap.'
Vooruit dan, nog een citaat van een UWV-medewerker: 'maar in de uitvoering blijkt het ‘hogere wiskunde’. (dit betreft de uitvoering van de wetgeving)
Zelfs op dit forum stuit je op heel wat tegenspraak in de interpretatie ...

@burn-journal vervolg VK artikelen
... stuit je op heel wat tegenspraak in de interpretatie van de regels en de opgelegde rekenmodellen. Probeer hier maar eens eenduidigheid te ontdekken in hoe een bepaalde berekening dient te worden toegepast.
Wanneer dergelijke parameters (invoergegevens) multi-interpretabel zijn, schep je al heel makkelijk een kader waarbinnen van hoger hand interne instructies kunnen worden afgegeven om het rekenwerk in het voordeel van de organisatie te laten uitvallen.
Het feit dat UWV medewerkers niet met de pers mogen praten, lijkt toch ook te duiden op een bepaald niet koosjere cultuur binnen dit bolwerk.
Dat aan het lot van de cliënt, hij of zij met een uitkering, niet zo zwaar wordt getild, moge verwoord worden door het volgende citaat: 'De organisatie heeft twee drijfveren, stelt hij (UWV mederwerker): het imago van de minister en zelfbehoud, de ‘klant’ is daar niet een van.'
Het is dapper en bewonderenswaardig dat een aantal medewerkers wel ...

@burn-journal verv VK artikelen
... wel durft te zeggen hoe het er binnen de organisatie aan toe gaat. Zij lopen daarmee echter wel het risico 'weggepromoveerd' te worden.
In diverse andere media heeft de ondernemersraad van het UWV kritiek geuit op 'gecreëerde' management functies binnen de organisatie en wat deze managers gaan verdienen.
Als het om de kosten gaat, is het UWV sowieso een instelling met curieuze cijfers.
Ze verdelen jaarlijks zo'n 20 miljard aan uitkeringen, maar zelf kost deze organisatie een slordige 1,7 miljard per jaar. In een zeer zuinige inschatting is van deze 1,7 miljard 1 miljard bestemd voor salariskosten voor alle 19.000 medewerkers. Dat komt neer op 52.500,- euro per UWV'er per jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde uitkering op jaarbasis is 16.000,- euro.
Grote kans dat heel wat UWV medewerkers een overbodige functie vervullen; zij doen aan een vorm van bezigheidstherapie met behoud van uitkering, een uitkering in het hogere segment wel te verstaan.

Laatst gewijzigd op: 29 december 2019 23:24

@burn-journal
Gezien de artikelen op deze website is de belevingswereld van de dames en heren tekstschrijvers een geheel andere dan die van de Wajong'er, en dan met name het financiële aspect ervan.
Her en der worden er goedbedoelde suggesties gedaan van hoe de Wajong'er zijn of haar leven gezonder en vreugdevoller kan maken. Word lid van een vereniging, neem een sportschool abonnement, ga bij een sportclub, ga zwemmen, plan een uitje.
Ik neem niet aan dat de suggesties sarcastisch bedoeld zijn, toch wordt er heel makkelijk voorbij gegaan aan de omstandigheid dat de genoemde voorbeelden geld kosten, geld dat de meeste Wajong'ers niet te besteden hebben.
Gelukkig staan er onder de bewuste artikelen reacties van mensen die uiting geven aan deze misvatting.
Goddank staan er geen tips over hoe je gezonder kunt eten als Wajong'er. Buiten de deur eten is, buiten kijf, een fata morgana, jezelf een enkele keer bezondigen aan fastfood valt eveneens buiten het budget (laat staan dat ...

@burn-journal
... laat staan dat het een dagelijkse gewoonte wordt).
Boodschappen doen gaat geheel op geleide van de kortingsstickers (35%, weggooien is zonde), de groenten van het seizoen en de weekaanbiedingen.
Warm eten doe je om de dag, omdat het anders onbetaalbaar wordt, vegetariër ben je niet uit overtuiging maar slechts vanuit een economisch motief.
Overigens, het is in het belang van de volksgezondheid van een heel land, dat iedereen kan beschikken over de middelen om de eigen gezondheid niet te hoeven ondergraven.
Ik beschik heus wel over de kennis dat betere voeding mijn gezondheid kan verbeteren, maar dat neemt niet weg dat ik overgeleverd ben aan het eten van de goedkoopste fabrieksproducten.
Eveneens op deze site stuitte ik op een artikel over omgaan met geld waarin de auteur de Wajong'er adviseert om in het vervolg het kopje koffie bij het tankstation te laten staan. Hoezo een andere belevingswereld? Welke Wajong'er overweegt ooit om daar 2 euro aan uit te geven?

Laatst gewijzigd op: 29 december 2019 23:26

@burn-journal
Jij hebt het over de 'onzichtbaren', die Wa-jong'ers nu vaak zijn in de maatschappij.

Als ik de VVD was, zou ik, nu de staatssecretaris haar zin krijgt, meteen flink doorpakken om dé utopische samenleving te bereiken.
Stop al die Wa-jong'ers bij elkaar in een getto, worden ze meteen een stuk zichtbaarder, en is het toezicht op wat ze uitspoken een stuk makkelijker.

Nog wel eerst even discussiëren of er een hek om dat getto moet en of dat ingehouden mag worden op hun uitkering.
Kunnen ze fijn elkanders beperking bestuderen, elkaar uit de put helpen en elkaar praktisch van dienst zijn.
Kunnen ze ook fijn samen uitstapjes organiseren naar de voedselbank, de kringloopwinkel en het Leger des Heils.
Vergeet ze niet een strook aan volkstuintjes te geven voor het verbouwen van de dagelijkse portie groenten. Dit pal naast de snelweg waar rechts Nederland voorbij scheurt in zijn SUV of donkergetinte pooierbak en zo er toch nog contact is tussen beide bevolkingsgroepen.

@burn-journal
Meer nog dan naar het bedrijfje dat gestrande ondernemers re-integreert, ben ik benieuwd naar wat voor bedrijfje jijzelf had. Mocht je deze vraag liever niet beantwoorden, dan begrijp ik dat; je wordt anders wel heel makkelijk traceerbaar voor de inlichtingendienst van dit uitvoeringsorgaan.
Ik ben trouwens zo dom om hier gewoon onder mijn eigen naam te opereren.
Dat uiterste voorzichtigheid geboden is onder Wajong'ers in het kenbaar maken van je probleem of opvatting, blijkt wel uit de zeer geringe reacties die het topic 'stel je zelf voor' op dit forum heeft opgeleverd.
Beducht zijn voor represailles, daar heeft de gemiddelde Wajong'er blijkbaar veel last van. Hoe zou dat toch komen?
Een getto waar alle Wajong'ers bij elkaar worden gezet, zie ik steeds meer zitten. Dan ontmoet ik nog eens een Wajonger in het echt; hoe bijzonder zou dat zijn.
Er zouden zo'n 250.000 Wajong'ers zijn, wat neerkomt op 1 op de 70 inwoners is er één (voor een beetje stad: 2100 Wj'ers).

@burn-journal
Vermoedelijk heeft iedereen in de Wa-jong wel een uitnodiging heeft gehad om zitting te nemen in het Wa-jong panel.
Ik twijfel er niet aan dat dit een hoogst omslachtige manier is om tot een verbetering van de dienstverlening door het UWV te komen.
Eenvoudiger is het om door de reacties op deze website en op dit forum te grasduinen; dan kom je bovendien de werkelijke bevindingen en ondervindingen van de Wajong'ers tegen (menigmaal vruchtbaarder dan voorgekookte items op een panel loslaten).
Voorwaar een mooie klus voor een tweetal studenten die hier een stageproject van maken.
En, ook nog eens stukken goedkoper dan een onafhankelijk onderzoeksbureau (MWM2) jarenlang 'bakken met geld' aan deze poespas te laten verdienen.
(tenzij de eigenaren van dit bureau relaties zijn van het hoogste echelon van het UWV natuurlijk, dan mag het)

Laatst gewijzigd op: 29 december 2019 23:48

@burn-journal beste D...
'Werken met je talent.' Het is geen motto dat ik hier verzin, het is aan een UWV-pen ontsproten. Het hoort bij een praktijk voorbeeld dat op de site wordt weergegeven.

Maar wie kan dat nog meer zeggen, dat het UWV interesse toont in wat je talent is om daarmee aan de slag te gaan?
Als het wel zo is, hebben veel Wa-jong'ers kennelijk als enige talent het zijn van gatenvuller; als spotgoedkope arbeidskracht binnen een bedrijf de meest impopulaire werkzaamheden uitvoeren, vaak ook nog in afzondering van de reguliere werknemers.

Er wordt mij te makkelijk door het UWV de suggestie gewekt dat er zoiets als een directe relatie tussen de Wa-jong'er en een medewerker van het UWV bestaat.
Ik zit al lang in de Wa-jong en in al die jaren is er op geen enkel moment belangstelling getoond, laat staan dat er ooit gekeken is naar talent, naar opleidingsmogelijkheden of naar perspectief.
Is persoonlijke begeleiding enkel voorbehouden aan de nieuwe aanwas Wajong?

Laatst gewijzigd op: 29 december 2019 23:50

@burn-journal
Met de tekst-bijdragen die het UWV zelf aflevert op deze site, heeft ze vast de lachers op haar hand.

Zo kom ik o.a. de volgende, haast levensbeschouwelijke, tekst tegen:
‘Ieder mens wil meedoen. Ergens bij horen en iets bijdragen. Een plek vinden en een rol vervullen in de maatschappij. Werk kan een manier zijn om mee te doen. Maar ook mensen die niet werken, tijdelijk of voor langere tijd, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat’.
Bij UWV is het uitgangspunt ‘de maatschappij kent geen zijlijn’ en streeft men ernaar dat iedereen kan meedoen.

Het begint met een aantal onschuldige platitudes, maar de laatste zin moet toch voor velen stuitend zijn. Geen zijlijn?; het karretje voor de kalklijnen wordt toch heus door het UWV voortgeduwd.
En als we het geen 'zijlijn' mogen noemen, is het nog altijd: de goot, de greppel, de gracht naast het speelveld (waar je als Wa-jong'er kunt belanden).

Waarschijnlijk heeft iemand opgezocht wat 'participatie' betekent.

Laatst gewijzigd op: 29 december 2019 23:51

Pagina's