Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > UWV handelt tegenstrijdig aan de bedoeling van de wetgever en de rechters hebben dit geaccepteerd
Inkomen en uitkering

Pagina's

Inmiddels is de zitting in de 3e zaak waar hetzelfde speelt ook weer geweest. De rechter heeft dit keer niks inhoudelijks gevraagd.

Ik heb ook een informeel gesprek gehad met het UWV waar het een en ander beter is uitgelegd. Het blijkt dat zoals het nu gaat, dat niet is hoe het hoort te gaan.

Het probleem is dat UWV uit de polisadministratie niet kan afleiden of er al dan niet een deel van de eindejaarsuitkering is gebruikt voor andere doeleinden. Het probleem dat sommige werkgevers, waaronder UWV als werkgever zelf, het dus volgens de uitkeringsinstantie verkeerd opgeven, is bij hun bekend. Ze zijn ermee bezig, om dit probleem op te lossen.

Toch blijft UWV bij de rechter volhouden, dat het bij incidentele vergissingen blijft. Ik heb aanwijzingen dat dit geen incidentele vergissingen zijn. Het UWV heeft loonstroken nodig om te kunnen garanderen dat de uitkering correct wordt berekend, maar het is ondoenlijk om dit voor iedereen op te vragen.

Deze manier van uitvoering van beleid, zorgt voor willekeur. Aannemen dat de gegevens uit de polisadministratie correct zijn is wat anders dan het daadwerkelijk correct zijn van deze polisgegevens. Om te kunnen garanderen dat de juiste uitkering wordt berekend, zijn de loonstroken nodig, want alleen op de loonstroken is te zien of een deel van de eindejaarsuitkering of vakantietoeslag, voor andere doeleinden wordt gebruikt. En omdat UWV de capaciteit niet heeft om alle loonstroken op te vragen, gebeurt dit inderdaad incidenteel als UWV vermoedens heeft van dat de eindejaarsuitkering/vakantietoeslag wordt gebruikt voor andere doeleinden.
Willekeur is het gevolg, het is mogelijk dat 2 personen met precies dezelfde uitkering en precies dezelfde werkgever, hetzelfde doen, dat de gevolgen voor de uitkering verschillend zijn, omdat UWV in het ene geval wel een loonstrook opvraagt en in het andere geval niet. Wat mij betreft is dit onacceptabel en ik zal strijden zolang het nog mogelijk is.

Als de rechtbank Amsterdam uitspraak heeft gedaan, kunnen wij nog in hoger beroep, of UWV kan dat ook, als wij toch gelijk krijgen, wat ik overigens niet verwacht.

Ik ben zelf getuige geweest van deze willekeur. In december 2013, mei 2014, december 2014 werd het inkomen anders berekend dan in december 2015, mei 2016 en december 2016.

En nog durft UWV het een incidentele vergissing te noemen. Schandalig. Ik krijg last van plaatsvervangende schaamte dat ik daar heb gewerkt.

Pagina's