Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > UWV handelt tegenstrijdig aan de bedoeling van de wetgever en de rechters hebben dit geaccepteerd
Inkomen en uitkering

Pagina's

quote:

Op 15 juli 2019 schreef jvleijden1980 het volgende:

.. de uitbetaling is volgens het UWV lager dan de totaal opgebouwde bedragen.

Zijn daardoor de inkomsten uit werk hoger en kun je daardoor in een lagere arbeidsongeschiktheidspercentageklasse vallen bij de vaststelling?

Laatst gewijzigd op: 15 juli 2019 10:10

quote:

Op 15 juli 2019 schreef jan het volgende:

quote:

.. de uitbetaling is volgens het UWV lager dan de totaal opgebouwde bedragen.

Zijn daardoor de inkomsten uit werk hoger en kun je daardoor in een lagere arbeidsongeschiktheidspercentageklasse vallen bij de vaststelling?

De inkomsten zijn dan inderdaad hoger maar ik zelf in de WIA, en de WIA kent geen arbeidsongeschiktheidsklassen. Maar er wordt dan meer inkomen gekort dan het SV-loon. En dat terwijl het SV-loon leidend is.

Maar het gaat ook om het principe. Bij een inzet uit de reguliere maandloon, hanteert UWV wel het lagere inkomen en bij inzet uit de vakantiebijslag en eindejaarsuitkering niet. Dat heeft dus te maken met het feit dat ze de volledige opbouw al korten en dan corrigeren met dat lagere bedrag. Als je maandloon inzet, dan is er wel sprake van een lagere SV-loon, omdat dan de opbouw gelijk is aan de uitbetaling, dus dan speelt dat probleem niet.

De toepassing van deze casus door UWV zorgt er dus voor dat 2 mensen met dezelfde uitkering en hetzelfde loon uit werk, 2 verschillende uitkeringen krijgen.
Ook schijnt het uit te maken of de uitkering via de werkgever wordt betaald, of rechtstreeks aan de betrokkene. Dan ben je als individu afhankelijk van of de werkgever 1050 of 1200 opgeeft. Ook is UWV nogal inconsequent met het opvolgen van de opgave van de werkgever of juist niet. Daar kan ik geen touw aan vastknopen.

Bij inzet fiscale uitruil in maand met eindejaars/ vakantiegeld is er een in verhouding lager SV loon en de uitbetaling eindejaars/ vakantiegeld is volgens het UWV lager dan de totaal opgebouwde (reservering) eindejaars/ vakantiegeld?

Door het in verhouding lager worden van het SV-loon worden de inkomsten uit werk lager.
Door een lagere uitbetaling van eindejaarsuitkering/vakantiebijslag dan de opgebouwde eindejaarsuitkering/vakantiebijslag worden de inkomsten uit werk lager. Klopt deze redenatie?

quote:

Op 15 juli 2019 schreef jan het volgende:

Bij inzet fiscale uitruil in maand met eindejaars/ vakantiegeld is er een lager SV loon en de uitbetaling eindejaars/ vakantiegeld is volgens het UWV lager dan de totaal opgebouwde (reservering) eindejaars/ vakantiegeld?

Het SV-loon wordt in alle 3 de gevallen lager. Alleen het relevante SV-loon, zoals UWV dat noemt, die wordt bij inzet maandloon wel lager, en bij inzet eindejaarsuitkering/vakantiebijslag, blijft hetzelfde.

Dat heeft te maken met die 1200 opbouw en 1050 uitbetaling. Die 1200 wordt al in 12 delen van 100 gekort. Als je dan in december reguliere maandloon inzet, dan wordt de opgebouwde 1200 gecorrigeerd met 1200. Maar als je de eindejaarsuitkering inzet, dan corrigeert UWV met 1050, terwijl er 1200 opbouw is gekort. En daardoor is die 150 euro volgens de wet geen SV-loon. Maar het loon dat UWV gebruikt voor de korting, het zogenaamde relevante SV-loon, is verschillend.

Ik ben van mening dat het UWV hier ten onrechte met slechts 1050 corrigeert.

En zoals ik dat document van de belastingdienst lees, is het de bedoeling om in alle gevallen met de volledige opbouw, 1200 te corrigeren. Want anders wordt niet het SV-loon gekort, maar het SV-loon + 150.

Oef, het is niet makkelijk ....

Ik begrijp niet waarom het voor de rechters en UWV zo moeilijk te snappen is, dat als je zegt dat je niet rekent met de uitbetaalde bedragen, en vervolgens toch corrigeert met de uitbetaalde eindejaarsuitkering/vakantietoeslag, dat men dan niet snapt dat dat niet klopt.
Ik kan met niet voorstellen dat men zo dom is dat men dat niet snapt. Volgens mij is het ook geen kwestie van snappen, maar is het gewoon onwil, onwil van het UWV, en dat is wat mij zo woedend maakt. Dat de rechters het niet helemaal snappen, dat neem ik ze niet eens kwalijk.

Ik begrijp dat dat niet zoveel zin heeft, maar boos ben ik wel. En ik begrijp ook dat ik het los moet zien van elkaar, maar ik ben ook weg gegaan bij UWV mede door de houding van het UWV in deze zaak. Ik heb nu een andere werkgever en die betaalt mij voldoende om niet meer in de uitkering te zijn. Dat is in ieder geval een last minder.

Laatst gewijzigd op: 16 juli 2019 10:56

We hebben nu als argument gebruikt dat de door UWV gebruikte formule in strijd is met wet- en regelgeving:

Relevante inkomen = SV-loon +/+ opgebouwde vakantietoeslag -/- betaalde vakantietoeslag +/+ opgebouwde eindejaarsuitkering -/- uitbetaalde eindejaarsuitkering.

Zowel de Centrale Raad van Beroep als het UWV zeggen dat de uitbetaalde bedragen geen rol spelen bij de berekening van het relevante inkomen. Echter, als deze formule in de praktijk wordt toegepast, speelt de uitbetaling wel een rol in de berekening, anders zouden ze niet in de formule voorkomen.

UWV moet niet corrigeren met de uitbetaalde bedragen, maar met de totaal opgebouwde bedragen. Dat is de bedoeling van de wetgever. Allen dan klopt het wettelijk kader met wat er in de praktijk wordt gedaan.
Het wetsartikel zegt ook dat UWV van de opgebouwde bedragen ipv de uitbetaalde bedragen uit kan gaan, maar als UWV dat doet, dan moet dat moet dat ook gebeuren in de maand van uitbetaling, en dat is wat UWV niet doet.

Pagina's