Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Opleiding en re-integratie > UWV Belactie: "Hoe gaat het met je?" / aanbod reintegratie voor mensen met oude Wajong en arbeidsvermogen
Opleiding en re-integratie

Pagina's

quote:

Op 13 juli 2018 schreef Ria het volgende:

Dat klopt, TT.
Maar hoeveel Wajongers staan niet zo sterk in hun schoenen en breekt bij hen het angstzweet uit bij het woord UWV?
Daarom keur ik die actie af!
Mijns inziens is dit 'onder zachte dwang'.

Nou ik noem het eerder intimidatie. Eerst worden ze onderworpen aan een telefoongesprek (je weet hoe ik daar over denk), vervolgens moeten ze nog op gesprek komen op kantoor. Wet en regelgeving is niet veranderd, men mag afzien van ondersteuning, men heeft geen passende arbeids- of sollicitatieplicht maar toch gaat uwv elk jaar, ik herhaal even elk jaar!, de wajonger benaderen met een aanbod tot ondersteuning terwijl men zelf contact op kan nemen met uwv als men wil re-integreren. Men kan dus eigenlijk gewoon iedere keer verwijzen naar de re-integratievisie zoals die bij het eerste startgesprek is opgesteld.Hoezo mensen extra belasten en stress aanjagen. En gaat uwv deze groep werkelijk elk jaar lastig vallen tot ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Als je niet komt als UWV je uitnodigt voor een afspraak, kan dat gevolgen hebben voor je uitkering.

Ik word zo beroerd van die dreigende taal.
Ik zie alleen nergens of UWV verplicht is deze belactie uit te voeren.

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 13:49

Hoe kun je aangegeven bij het UWV dat je niet benaderd wil worden door de belactie?

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 14:21

quote:

Op 13 juli 2018 schreef jan het volgende:

Is het UWV volgens wet-en regelgeving verplicht deze belactie uit te voeren? Zo ja, volgens welk artikel(s)?

Volgens artikel 30a lid 5 hoort het uwv: "Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen evalueert, in samenspraak met de uitkeringsgerechtigde, periodiek de re-integratievisie en kan deze bijstellen."http://wetten.overheid.nl/BWBR0013060/2018-01-01#Hoofdstuk5_Paragraaf5.1...

Dus dat is de wet en regelgeving. Maar daarin staat niet dat het uwv eerst moet bellen. uwv geeft aan dat het zo sneller mensen bereikt. Het feit dat mensen hier hebben aangegeven over hoe ze zich voelen door een telefoontje van uwv doet er blijkbaar niet toe, het "gemak"van het uwv gaat boven het welzijn van de mens.

Zou me niks verbazen als uwv opeens erg veel bot gaat vangen bij het bellen aangezien uwv altijd met een afgeschermd nummer belt...

Welke besluit en door wie ligt aan de belactie ten grondslag volgens het UWV?

Volgens mij moet je wel mee werken.

quote:

Op 13 juli 2018 schreef Ray het volgende:

Volgens mij moet je wel mee werken.

Waaraan?

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 14:04

Wanneer vindt het UWV dat de belactie doorslaat en het in verhouding te belastend is of overlast is?
Met welke argumentatie verantwoordt het UWV de belactie?

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 14:12

De vraag eerder in dit topic gesteld https://perspectief.uwv.nl/forum/s/participatiewet-mislukt?page=6 maar nog niet beantwoord dus hier maar in de herhaling omdat uwv aangeeft dat het elk jaar gaat bellen naar de groep met arbeidsvermogen...

Gaat uwv er deze keer wel rekening mee houden als er een contactpersoon is ingevuld, dat het contact opneemt met de contactpersoon ipv de persoon zelf?

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 14:17

Hoe relevant vindt het UWV dat deze belactie is? En hoe relevant is het dat de belactie jaarlijks plaats vindt voor het UWV? En waarom?
Hoe relevant is deze belactie voor de doelgroep zelf? En hoe relevant is het dat de belactie jaarlijks plaats vindt voor de doelgroep zelf? En waarom?

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 14:59

Pagina's