Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Opleiding en re-integratie > UWV Belactie: "Hoe gaat het met je?" / aanbod reintegratie voor mensen met oude Wajong en arbeidsvermogen
Opleiding en re-integratie

Pagina's

Terecht merkt Jan op dat dat iets heel anders is. Een vraag over je loon of een gerichte belactie.

Laatst gewijzigd op: 11 juli 2018 14:58

quote:

Op 11 juli 2018 schreef UWV Webcare het volgende:

Wij hebben je nu gebeld om een afspraak met je te maken voor een nieuw gesprek met je arbeidsdeskundige of adviseur werk. Hij of zij wil met je bespreken wat je nu en in de toekomst wilt doen, en hoe wij je hierbij eventueel kunnen helpen.

Eindelijk wordt ook duidelijk wat het doel is van de belactie: zoveel mogelijk afspraken maken voor een gesprek.

Laatst gewijzigd op: 11 juli 2018 15:05

quote:

Op 11 juli 2018 schreef UWV Webcare het volgende:

...Wij nemen wij vanaf nu elk jaar contact met je op om te vragen hoe het met je gaat...

Als deze belactie weinig afspraken oplevert en er veel tijd en geld door het UWV is ingestoken lijkt me een belactie financieel gezien niet een juist middel.

Nog afgezien van het moeizaam kunnen omgaan met onverwachte situaties en veranderingen en de gevolgen daarvan op de gezondheid van de kwetsbare doelgroep. Maar de gevolgen op de gezondheid zullen wel niet meegenomen worden in de evaluatie door het UWV.
Of het niet of niet goed voor zichzelf kunnen opkomen of niet de gevolgen kunnen overzien of niet goed weten wat normaal is of graag als normaal willen worden gezien. Maar hier zal ook wel geen rekening mee worden gehouden door het UWV.

Is "vragen hoe het met je gaat" een andere benaming voor "doe je wel wat of doe je wel wat het UWV vindt wat je moet doen, ook al is dit op het rand van de wet"?

Spijker op zijn kop, Jan!

Is het UWV niet gewoon al aan het voorsorteren op de veranderingen die Van Ark wil doorvoeren?

https://www.trouw.nl/home/regels-rondom-uitkering-wajongers-op-de-schop~...

--->Hier staat dat er alvast voor de oude wajongers (die dus nog een half jaar met rust mogen worden gelaten) een 'klantprofiel' wordt opgemaakt.

Is die hele belactie niet gewoon bedoeld om daar alvast een flink begin in te maken?

In alle oprechtheid blijf ik me afvragen of een belactie wel het juiste middel is voor deze kwetsbare doelgroep.

Mag ik vragen waarom door het UWV juist voor het middel belactie is gekozen, wat de beweegredenen waren?

Helemaal met je eens, Jan!

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 17:58

Dat zijn wederom interessante vragen Jan, ik heb jouw vragen dan ook gelijk uitgezet ;-). 

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 09:33

Inmiddels staat er een artikel op Perspectief online. Hier vind je informatie over de 'belactie" : https://perspectief.uwv.nl/artikelen/uitnodiging-uwv-aan-wajongers-voor-...

Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018 12:17

Pagina's