Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Opleiding en re-integratie > UWV Belactie: "Hoe gaat het met je?" / aanbod reintegratie voor mensen met oude Wajong en arbeidsvermogen
Opleiding en re-integratie

Pagina's

Daar zat ik ook mee, Jan.
Volgens mij mag dit ook niet, maar UWV dreigt er nu wel mee.
@Webcare, dit antwoord moet toch niet moeilijk zijn?

Laatst gewijzigd op: 18 juli 2018 10:19

quote:

Op 18 juli 2018 schreef Ria het volgende:

Niet alleen uit te leggen, maar moet dit meteen teruggedraaid worden.
Ik hoop niet dat dit bij meerdere Wajongers is gebeurd!

Zo'n arts moeten ze aan de hoigste bom ook open.
Die vent heeft notabene een eed afgelegd.

Als het is gebeurd moet het inderdaad teruggedraaid worden. Ik vermoed dat als het gebeurd is dat het niet bij veel wajongers gebeurd is omdat er maar liefst 16(!!) owajongers zijn overgestapt (ik weet niet of dat in totaal is of vorig jaar)https://perspectief.uwv.nl/forum/s/de-stand-van-zaken-herbeoordeling-tm-...

Ennuh die arts kan ook een vrouw zijn;-)

Laatst gewijzigd op: 18 juli 2018 10:20

quote:

Op 18 juli 2018 schreef jan het volgende:

Ik ben geen jurist, maar volgens mij kunnen er wettelijk geen sancties worden opgelegd als je niet verschijnt op het gesprek. Je bent op het startgesprek geweest en hebt een afspraak gemaakt dat is vastgelegd in het werkplan, namelijk dat je afziet van hulp van het UWV bij re-integratie. Daarmee heb je voldaan aan je verplichtingen.

uwv mag wettelijk gezien iedereen oproepen als ze dat nodig vinden.

Artikel 3:33. Oproep en onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, telkens wanneer het dat nodig oordeelt, oproepen of doen oproepen en op een door of namens hem te bepalen plaats ondervragen of doen ondervragen:
(...)
b. de jonggehandicapte, die aanspraak maakt op of recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;

En volgens dit artikel mogen ze een sanctie opleggen als iemand niet komt:>

Laatst gewijzigd op: 18 juli 2018 10:22

(deel 2) Artikel 3:37. Gevolgen weigeren onderzoek

1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, indien een persoon als bedoeld in artikel 3:33, eerste lid, na tijdig te zijn opgeroepen niet is verschenen of heeft geweigerd:

a. vragen te beantwoorden die zijn gesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige

Maar dat uwv het recht heeft wil niet zeggen dat het uwv dat verplicht is te doen. uwv hoort ook naar de rechten van de wajonger te kijken (in dit geval afzien van ondersteuning, geen passende arbeidsplicht, geen sollicitatie plicht (behalve natuurlijk als daar afspraken over gemaakt zijn) en naar de belasting die zo'n oproep oplevert bij de wajonger (mogelijke gezondheidsschade) en naar de effectiviteit. In dit geval mag men nog steeds afzien van etc etc dus wat gaat het opleveren behalve een hoop stress bij de wajonger en een>

(deel 3) kostenpost voor uwv?

Laatst gewijzigd op: 18 juli 2018 10:27

Ik begrijp dat activeren in sommige gevallen geen eenvoudige taak is voor het UWV. Maar daar ligt ook een uitdaging wat wel werkt en wat niet werkt en wat kan en wat niet kan. Goede uitgangspunten bieden ook houvast.

@TT bedankt voor deze toelichting. Ik vind het nog steeds op het randje van de wet in dit geval.

Ik hoop niet dat het op een poppenkast uitloopt. Men komt op het activeringsgesprek, zegt dat men geen ondersteuning wil van het UWV en vertrek weer. Dat is verspilling van tijd en geld en energie.

Het is naar mijn mening ook op het randje van de wet.
Dank, TT, voor de heldere uitleg!

Misschien gek idee:

Hoe zou t zijn om collectief de telefoon niet meer op te gaan nemen bij een onbekend nummer?

Een (stil) tegengeluid, als klein verzet. Want om dit op te lossen is er natuurlijk meer nodig.

Ik ben nieuw op het forum. Ik wil graag bijdragen aan de discussies.
Mvg Henk

Henk.
Dan krijg je dus een brief thuisgestuurd waar je in tegenstelling tot een telefoontje, verplicht door bent om langs te komen.

De meest handige tactiek lijkt me dus wel op te nemen, en heel assertief duidelijk te maken dat je weet hoe de wet werkt en je hier al afspraken over gemaakt hebt, en die niet wilt herzien.

Ze steken liever hun tijd in mensen die wel om te praten zijn. Lijkt me.

Pagina's