Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Opleiding en re-integratie > UWV Belactie: "Hoe gaat het met je?" / aanbod reintegratie voor mensen met oude Wajong en arbeidsvermogen
Opleiding en re-integratie
UWV Belactie: "Hoe gaat het met je?" / aanbod reintegratie voor mensen met oude Wajong en arbeidsvermogen
jan
7327612

Met een oude Wajong en wel arbeidsvermogen en geen werk hebt je:
- Geen sollicitatieplicht.
- Geen plicht tot accepteren van passend werk, geen plicht tot accepteren van werk.
- Geen plicht om te re-integreren.
- Wel plicht om te komen op gesprek
- Wel plicht om vastgelegde afspraken in je werkplan na te komen.

Bij oude Wajong en wel arbeidsvermogen en geen werk heb je de volgende mogelijkheden.

- Je wilt geen gebruik maken van ondersteuning van het UWV bij re-integratie en wil verder met rust worden gelaten door het UWV. Je kunt dit in een bericht zetten en sturen via je werkmap op werk.nl of telefonisch doorgeven. Je wordt dan geacht zelf aan je re-integratie te werken.
óf
- Je wilt wel gebruik maken van ondersteuning van het UWV bij re-integratie. Je kunt dit aangeven in het gesprek of via een bericht in je werkmap op werk.nl of telefonisch.

======================================

Vanaf 1 juli 2018 en 1 maart 2019 zullen mensen met oude Wajong, die arbeidsvermogen hebben en zonder werk en/of eerder hebben afgezien van dienstverlening bij re-integreren door het UWV, jaarlijks vanuit het UWV door eigen medewerkers worden gebeld.

Ook diegenen die in het verleden aangegeven hebben dat zij geen ondersteuning van het UWV willen en met rust willen worden gelaten door het UWV.

Gevraagd zal worden of je op een bepaalde dag langs wil komen om een praatje te maken over "hoe het met je gaat".

Het doel van deze belactie is zoveel mogelijk mensen over te halen om een afspraak te maken voor een gesprek bij het UWV of vragen of men op een bepaalde datum kan. Men zal aandringen op een gesprek. En daarna, als het gesprek plaats vindt, zoveel mogelijk mensen over te halen te re-integreren met hulp van het UWV. En daarna te gaan werken, zodat ze uiteindelijk uit de Wajong-uitkering gaan.

De reden dat UWV dit doet is dat zij verwacht dat de drempel naar re-integratie op deze manier wordt verlaagd en meer mensen met een oude Wajong aan het werk gaan. Het UWV doet deze belactie om druk op de ketel te zetten.

Als deze belactie een succes wordt dan kun je in de toekomst vaker worden lastig gevallen door belacties.

LET OP, er is niets veranderd te opzichte van 2017!

"Wilt u niet werken aan uw re-integratie? Dan bent u toch verplicht om naar het startgesprek te komen om een werkplan op te stellen. Wij zetten daar dan in dat u geen ondersteuning wilt van UWV. U bent volgens de wet wel verplicht om mee te werken aan uw re-integratie."
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/oude-wajong/tijdens-wajo...

De meesten met een oude Wajong hebben een startgesprek gehad en hebben de afspraken vastgelegd in het werkplan. Ook als ze met rust willen worden gelaten. Dan heb je aan je verplichting voldaan.

De regel is dat mensen met een oud Wajong zichzelf moeten melden om ondersteuning te krijgen van het UWV bij re-integreren.

Iedereen heeft het recht de telefoon niet op te nemen. Het UWV belt met een afgeschermd nummer.

Iedereen heeft het recht geen telefoongesprek te willen voeren.

Als je opneemt hou het telefoongesprek kort, laat je niet overhalen tot iets wat je niet wilt.

Als je niet in belacties bent geïnteresseerd zeg dit, dat je het hierbij wil laten en zeg dat je voortaan niet meer gebeld wil worden bij belacties en beëindig het gesprek. Als men aanhoudt verbreek de verbinding.

Als je een contactpersoon hebt die voor jou het contact met UWV doet zeg dit en zeg dat je voortaan niet meer gebeld wil worden bij belacties en beëindig het gesprek.

Als je hebt afgesproken met het UWV dat je alleen via de post (schriftelijk) met het UWV communiceert en niet via telefoon zeg dit en zeg dat je voortaan niet meer gebeld wil worden bij belacties en beëindig het gesprek.

En anders. Vraag aan de telefoon of hij/zij in dienst is bij het UWV of dat hij/zij namens het UWV belt. In het laatste geval heb je namelijk niet iemand van het UWV aan de telefoon, maar een professionele beller die is ingehuurd door het UWV.
Vraag de naam en zeg dat je die opschrijft.
Vraag meteen of het over re-integratie gaat.

Vraag of het gesprek wordt opgenomen. Neem zelf het gesprek op (bijvoorbeeld met de app ACR Call Recorder).
Zeg dat er niets is veranderd en dat je verder niet bent geïnteresseerd.
En dat je voortaan niet meer door dergelijke belacties lastig wilt worden gevallen.

Als het ook over andere zaken gaat kun je zeggen dat je daar geen interesse voor hebt.

Vraag om verwijdering van je telefoonnummer uit de database als het geen UWV-er is.
Zeg dat je voortaan niet meer gebeld wil worden bij belacties.
Bedank vriendelijk voor het gesprek en beëindig het gesprek.

Je mag zeggen dat je niet aan het telefoongesprek meewerkt, je bent niet verplicht een antwoord te geven of een gesprek te voeren. Je mag zeggen dat je geen afspraak voor een gesprek met of bij het UWV wilt maken, omdat je al een gesprek met het UWV over re-integratie hebt gehad en dat dit tijdens het startgesprek is vastgelegd in je werkplan en dat je er niet op terug wilt komen. Dat je geen vervolggesprek of activeringsgesprek hoeft. Of je kunt zeggen dat je kortgeleden wat eerder is vastgelegd in je werkplan hebt herbevestigd en geen vervolggesprek of activeringsgesprek hoeft.

Als je een oude Wajong hebt mag je verzoeken om in je werkplan (nogmaals) op te laten nemen dat je op dit moment geen ondersteuning van het UWV wil bij je re-integratie. Mocht je in de toekomst alsnog hulp bij re-integratie van het UWV willen dat je dan alsnog contact opneemt met de arbeidsdeskundige of de adviseur werk. Graag een herbevestiging van de eerdere afspraken in je werkplan.
Dit kun je gerust aan de telefoon zeggen als je wordt gebeld. Misschien krijgt je geen telefoontje als je nu al een bericht van herbevestiging van hetgeen eerder is vastgelegd in je werkplan over re-integratie te sturen via je werkmap op werk.nl. Ook kun je een dergelijk bericht sturen via je werkmap na het telefoongesprek. Dan heb je wat vastgelegd.

Alleen bij een brief van het UWV met een uitnodiging voor een gesprek ben je verplicht om te komen op de afspraak. Hoewel dat in dit geval maar zeer de vraag is. Je hebt immers reeds aan je verplichtingen voldaan.

Als je wel via het UWV ondersteuning wil bij re-integreren moet je tijdens het telefoontje niet meteen toegeven dat je wil re-integreren (dan zit je er aan vast), maar zeggen dat jezelf contact opneemt met het UWV als je wilt re-integreren. Dan creëer je voor jezelf tijd om na te denken of te overleggen of je echt een reintegratietraject wil. Mocht je daarna tot de conclusie komen dat je niet wilt re-integreren dan doe je niets en neem je geen contact op met het UWV.

Als je zegt dat je er over na wil denken bellen ze waarschijnlijk weer terug. Beter is te zeggen dat jezelf contact opneemt met het UWV als je wilt re-integreren met hulp van UWV.

In een eventueel gesprek bij het UWV kun je dan alsnog aangeven of je wel of geen ondersteuning van het UWV wil bij re-integreren.

Als je in het gesprek aangeeft geen ondersteuning te willen bij het re-integreren van het UWV en er wordt gevraagd wat je dan zelf aan re-integreren wilt doen ga hier dan niet op in. Het UWV zal dit namelijk als afspraak vastleggen. Bij de oude Wajong is geen passende arbeids- en sollicitatieplicht en je mag afzien van ondersteuning van het UWV. In de re-integratievisie mag het UWV alleen in samenspraak afspraken zetten, dus als jij dat niet wilt dan gebeurt het niet.

Het is zo als er tijdens het gesprek afspraken worden gemaakt dat je wordt geacht je daaraan te houden. Neem iemand mee en neem het gesprek op.

Als er in je werkplan andere afspraken staan dan is afgesproken dan meteen een bericht sturen naar het UWV wat volgens jou wel is afgesproken. Je kun ook in bezwaar en beroep gaan.

Leg alvast een papiertje klaar met wat je gaat zeggen bij je telefoon. Of je nu wel of niet wilt re-integreren met ondersteuning van het UWV.

Vergeet niet te zeggen dat je voortaan niet meer wilt worden gebeld bij belacties!

UWV heeft het voornemen elk jaar een belactie te houden. Als er bij deze belactie weinig afspraken worden gemaakt komen er misschien geen belacties meer.

Je mag een (online) klacht indienen bij het UWV als je telefonisch wordt benaderd.
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/...
“In reactie op uw telefoongesprek van [datum ] betreffende de belactie 'Uitnodiging UWV aan oud Wajongers voor hulp bij re-integratie'.
De belactie van het UWV ervaar ik als zeer belastend, overrompelend, intimiderend, pushend, ingeluisd en niet prettig. De gedragingen van het UWV zijn derhalve aanleiding tot het indienen van deze klacht.
In een eerder startgesprek heb ik reeds aangegeven dat ik geen ondersteuning van het UWV wil bij re-integratie en met rust wil worden gelaten. Dit is vastgelegd in het werkplan. Daarmee heb ik aan mijn verplichtingen voldaan.
Derhalve verzoek ik u mij voortaan niet meer te benaderen voor belacties.
Graag uw reactie binnen zes weken.”

Mocht er geen bevredigende reactie op komen van het UWV dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman via 0800 - 33 55 555 of https://www.nationaleombudsman.nl

Toelichting van het UWV op de belactie:
https://perspectief.uwv.nl/artikelen/uitnodiging-uwv-aan-wajongers-voor-...

Wat is je ervaring met de gesprekken van de belactie?

====
Update 31 oktober 2018
Er zal in eerste instantie telefonisch contact worden opgenomen. Is het dan niet mogelijk iemand aan te lijn te krijgen, dan zal er een brief worden verstuurd.

In de brief staat dat het UWV willen weten hoe het met je gaat en mogelijkheden tot re-integratie wil bespreken en dat het verplicht is om te komen. UWV verwacht van je dat je op de afspraak komt. Als je niet komt als UWV je uitnodigt voor een afspraak, kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Als je in het gesprek aangeeft geen ondersteuning van UWV te wensen bij je re-integratie, dan heeft dit geen gevolgen voor je uitkering.

NEEM ALTIJD IEMAND MEE NAAR EEN GESPREK BIJ HET UWV!

In je werkmap op werk.nl staat waarschijnlijk dan ook de uitnodiging als in de brief: Het is belangrijk dat u naar deze afspraak komt. Geef het daarom aan UWV door als u echt niet kunt komen. Dat kan via een antwoord op dit bericht. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer vindt u in de bijlage bij dit bericht.

Je kunt een bericht in je werkmap terugsturen dat er wat jou betreft niets is veranderd en zoals eerder aangegeven met rust wilt worden gelaten qua re-integratie. Vraag of een gesprek op het UWV kantoor nog zinvol is omdat er niets is veranderd. Dan laat je de beslissing bij het UWV of je nog moet komen. Waarschijnlijk krijg je dan een bericht terug dat de afspraak dan telefonisch wordt gedaan. Dan kun je zeggen dat je met rust wilt worden gelaten qua re-integratie door het UWV.

Pagina's

Je slaat de spijker op zijn kop, Jan! Ik denk dat dit de vraag, over "verplichte" re-integratie, van Jori en de andere forumleden ook dekt.

Ja Daniela is duidelijk zo.Duidelijk stuk Jan.

Laatst gewijzigd op: 04 juli 2018 12:22

Als je niet gesteld bent op bel-acties van het UWV kun je een klacht indienen bij het UWV. Het UWV zal dan binnen 6 weken reageren. Mocht er geen bevredigende reactie op komen van het UWV dan kun je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Daar moet je mentaal wel toe in stast zijn.
Ik vind dit NIET kunnen.
Vraag me ook af of dat wettelijk toegestaan is.

Ik zag dat er op twitter nogal wat onrust ontstaan is over dit topic. Dit topic is door Jan gemaakt n.a.v. een vraag in dit topic over wat van Ark/Koolmees op kamervragen als antwoord hebben gegeven nl "Ongeveer een derde van de oWajongers met arbeidsvermogen heeft afgezien van dienstverlening en wordt met ingang van 2018 opnieuw door UWV benaderd met het aanbod tot ondersteuning". https://perspectief.uwv.nl/forum/s/participatiewet-mislukt?page=4

uwv heeft daarop geantwoord dat ze per 1 juli begonnen zijn met bellen (mijn reactie daarop staat ook ergens in dat topic)

Maar volgens het antwoord van van Ark/Koolmees gaat het alléén om de groep owajongers mét arbeidsvermogen die hebben afgezien van ondersteuning door uwv.

Dus voor de zekerheid en volledige duidelijkheid een vraag aan webcare: Gaat het daadwerkelijk alleen om de groep owajongers met arbeidsvermogen die hebben afgezien van ondersteuning?

Hee, bekijk het van de zonnige kant: wettelijk is er niets veranderd. Dus UWV kan bellen tot ze een ons wegen, verplichten kunnen ze je niets.

Behalve voor die mensen die niet zo sterk in hun schoenen staan en toch onder de druk bezwijken.
En daar komt dan de nodige stress nog bij.

TT

Mensen zonder arbeidsvermogen gaan ze sowieso niet bellen lijkt me.

quote:

Op 10 juli 2018 schreef jori het volgende:

TT

Mensen zonder arbeidsvermogen gaan ze sowieso niet bellen lijkt me.

Dat denk ik ook niet maar onrust op twitter gezien dus vandaar de expliciete vraag.

quote:

Op 10 juli 2018 schreef tt het volgende:

quote:

TT

Mensen zonder arbeidsvermogen gaan ze sowieso niet bellen lijkt me.

Dat denk ik ook niet maar onrust op twitter gezien dus vandaar de expliciete vraag.

Het is toch zo helder als iets dat mensen zonder arbeidsvermogen sowieso niet aan re-integreren[ook geen plan] hoeven te doen.

Doordat iedereen op social media maar wat roept komt er juist een hoop onduidelijkheid.

Webcare:Kunnen jullie nog een keer alles duidelijk uitleggen ?

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!