Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Uitschrijven doelgroepregister
Nieuws

Pagina's

Hoi Jan, jouw vraag hebben we toegevoegd aan het eerdere verzoek aan de deskundigen.

Daarop konden we al het antwoord krijgen dat de uitschrijving nu mogelijk is omdat er een wetswijziging is geweest.
Ook zijn er signalen geweest dat mensen soms liever niet opgenomen willen worden in het doelgroepregister.

Verder zijn we nog in afwachting van een reactie van de deskundigen op de eerder gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,
Marthijn
UWV Webcareteam

Laatst gewijzigd op: 13 januari 2020 11:43

quote:

Op 7 januari 2020 schreef tt het volgende:

Dan ben ik heel benieuwd of iedereen zich kan laten uitschrijven of dat er bepaalde voorwaarden zijn waaraan men moet voldoen?

Je kan je enkel uitschrijven uit het doelgroepenregister als je niet meer aan de doelgroepcriteria voldoet.
Zie de regeling op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-488.html

Voor nadere toelichting lees de "Nota van toelichting" die daar ook te vinden is.

Laatst gewijzigd op: 13 januari 2020 16:19

1/3

Hallo allemaal,

Sorry voor het lange wachten maar we hebben een antwoord op jullie vragen:

Met ingang van 1 januari 2020 is er een wetswijziging ingegaan die het mogelijk maakt om je uit te schrijven uit het doelgroepregister. Om je uit te laten schrijven kun je van 1 januari t/m 1 februari een formulier gebruiken, dat je telefonisch aanvraagt:  088-898 92 94.

Vanaf 1 februari kan het uitschrijven uit het doelgroepregister ook via Mijn UWV en is er ook meer op uwv.nl te vinden hierover.

Laatst gewijzigd op: 28 januari 2020 13:56

2/3

Als je niet meer onder de banenafspraak valt, bijvoorbeeld omdat je geen Wajong-uitkering meer ontvangt omdat je het minimumloon kunt verdienen, dan kun je een verzoek indienen om je uit te laten schrijven.

Verder wordt je direct uitgeschreven als 1 van de onderstaande situaties geldt:

- als je een brief hebt gekregen waarin staat dat je je kunt laten uitschrijven uit het doelgroepregister

- als je eind 2014 op de wachtlijst voor de WSW stond

- als je bent aangemeld bij UWV als schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

3/3

Kris heeft helemaal gelijk als het gaat om de no-risk polis: Deze geldt als iemand (ooit) een Wajong-uitkering kreeg.

Met vriendelijke groet,

Monica
UWV Webcare

Laatst gewijzigd op: 30 januari 2020 10:31

Klopt onderstaande?

Een werknemer kan zich uitschrijven

Als een werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden om in het doelgroepregister te staan, kan hij zich laten uitschrijven. Een werknemer kan besluiten om zich uit te schrijven, omdat hij niet geregistreerd wil staan onder een doelgroep waar hij niet langer onder valt.
Voor u als werkgever kan dit betekenen dat u bepaalde voordelen verliest. Ook telt de werknemer niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Dit geldt dan pas vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment wordt de werknemer daadwerkelijk uitgeschreven. Sommige werknemers worden wel meteen uitgeschreven.
Dit zijn werknemers die alleen geregistreerd staan als:
– Schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of,
– van het praktijkonderwijs (pro) of,
– iemand die op 31 december 2014 op de wachtlijst WSW stond (Wet Sociale Werkvoorziening).

Onder welke doelgroep valt uw werknemer of sollicitant?
• Oude Wajong of Wajong 2010 – telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loondispensatie en proefplaatsing.
• Participatiewet – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.
• (Ex-) Vso en pro-leerlingen – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.
• WSW-indicatie – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.
• WIW-baan/ID-baan – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.
• Praktijkroute – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.

1

• Werkvoorziening van UWV of gemeente – Telt mee voor: quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis.

Graag zou ik willen weten of bovenstaande juist is.

Klopt de subsidiecalculor nog?
http://www.subsidiecalculator.nl/calculator

Klopt de Rekenhulp Financieel CV nog?
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/

2

Laatst gewijzigd op: 19 februari 2020 08:59

Hoi Jan,

Wat goed dat jij onze website dubbel checkt op de juiste wijzigingen. De informatie in het eerste deel van je bericht is juist. De bron van deze info is onze website: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/wijzigingen-in-het-doelgroepregister.aspx

Kun je mij misschien de bron van het tweede deel van je bericht vertellen? Dan laat ik dit ook nakijken.

Om uit te zoeken of beide rekenhulpen nog kloppen kun je het beste contact opnemen met de beheerders van deze websites. Contactgegevens:

http://www.subsidiecalculator.nl/page/contact

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Met vriendelijke groet,

Jan Willem

Pagina's