Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > toeslag uwv vaak niet angevraagd.
Nieuws

Pagina's

Onderwerp gesloten

Sommigen zijn onder het sociaal minimum gekomen door korting van hun Wajong uitkering, maar moeten niet bij het UWV zijn voor een UWV toeslag.

Als je bent getrouwd of daarmee gelijkgesteld én je partner of de daarmee gelijkgestelde persoon is geboren na 1971 én je hebt geen inwonende kinderen die jonger zijn dan 12 jaar krijg je geen UWV toeslag. Je kunt dan voor aanvullende bijstand naar je gemeente.

Dus het is niet alleen het UWV dat actie kan ondernemen, maar ook de gemeenten.

Laatst gewijzigd op: 17 juli 2018 09:40

Sommigen met een lage loonwaarde bij loondispensatie zullen ook onder het sociaal minimum komen. Is met deze groep rekening gehouden om hen te informeren dat ze óf een UWV toeslag kunnen aanvragen óf aanvullende bijstand bij de gemeente?

Laatst gewijzigd op: 17 juli 2018 10:08

Beste Jan,

Inderdaad Jan precies wat ik al zei: Ik vraag me ook af, of dat erin mee is genomen, want heel veel moeten ook bij de Gemeentes die aanvulling vragen, en heel veel zitten, misschien ook als ze werken inderdaad zo, dat ze het niet weten, ondanks dat je in de meeste situaties of gevallen, toch echt geen extra € verdiend middels werk, door wat je al zegt: Loondispensatie en de loonwaarde die ze eventueel koppelen: aan iemand zijn/haar arbeidsproductie
Vind juist dat dus ontzettend flauw en dom: Hier praten we alweer over het stukje schaamte: Stel als ik nu uitwonend (had gewoond) dan moest ik zo een: 400€ netto verdienen ongeveer, om van die Bijstandsaanvulling af te komen, wat als je dat niet red, dan moet je alsnog die aanvulling behouden (en ja mij was bekend, dat dit alleen gold voor Wajongers, maar opnaarde100000: Vertelde mij dat bijstandsclienten: Ook al: Half Salaris/Half Uitkering kwestie hebben, lekker onhandig allemaal zo en om je voor kapot te schamen)

Laatst gewijzigd op: 17 juli 2018 10:05

Beste Jan,

Ik vind immers: Werk ik? Dan wil ik 10X liever niks te maken hebben met uitkering.
Dus toen ik moest vernemen dat ze dit al doen (terwijl volgens mij die wet nog moest doorgevoerd worden, want er zou bij ons gewerkt worden met: Loonkostensubsidie, nou dan volg ik het echt niet meer, mensen die namelijk: Bijstand + Doelgroepenregister hebben, zouden eerst aan beloofd zijn: Dat zij wel het: Minimumloon verdienen, daar bedoel ik mee: Stel je werkt 20 uur, dan moet je: 1594€ bruto minimumloon bij: 40 uur delen door 2 enz
Nu blijkt dit al lekker doorgevoerd te zijn, terwijl er volgens mij nog steeds over gepraat word in de politiek? Of heb ik het dan nu mis?
Immers is er de kwestie nu van: Zullen we met Loonkostensubsidie gaan werken voor: Doelgroepenregister + Wajongers of toch: Loondispensatie voor beide groepen? Nu blijkt het al letterlijk doorgevoerd te zijn? Slaat toch echt nergens op of wel dan?
Toch zegt opnaarde100000 dat het zo is zucht lekker dan

Wie kan mij kort en bondig vertellen wat er mis is met het aanvragen van de Toeslag? Hoe je het zou willen zien, en hoe deze het beste met Wajongers gedeeld kan worden m.b.t. het aanvragen?

Idee rond de toeslag:

Uwv de toeslag automatisch laten toekennen aan een ieder die daar recht op heeft.

Uwv heeft volgens mij de gegevens om dit te beoordelen.

Uwv zorgplicht geven richting de (soms kwetsbare) klant. Er wordt volgens mij nu teveel geleund op het idee van 'eigen verantwoordelijkheid' van de klant, waarbij te weinig rekening wordt gehouden met (een deel) van de doelgroep die dit minder aankan.

Ben nieuw op het forum. Wil graag bijdragen aan het forum.
Mvg Henk

Beste Henk,

Goed punt Henk, weet alleen niet of het uitvoerbaar zou zijn.

Maar zit wel een waarheid in: Omdat heel veel dat niet kunnen inderdaad, maar ook derden niet vragen, of niet durven te vragen denk ik, bedoel dan organisaties zoals: Stichting Mee enz en ook familieleden en kennissen vragen kan moeilijk zijn op zich.

Maar had ook wel een fijner idee geweest: Als men zou zorgen: Dat de doelgroepsmensen die het wel beter aan kunnen, degene helpen die het minder goed aan kunnen, om die te helpen bij papierzaken, kan ook nog een idee wezen, weet dan alleen niet hoe dat uitgevoerd moet worden.

Misschien ook duidelijker maken wanneer je de UWV toeslag kunt aanvragen.
Vaak onthoudt men alleen het netto bedrag. Een UWV toeslag kan worden aangevraagd als je bruto Wajong gelijk of lager is:

Gehuwd / gelijkgestelden: bruto Wajong per maand 1594,27 euro (netto ongeveer 1261,25 euro).

Alleenstaande van 22 jaar en ouder: bruto Wajong per maand 1177,32 euro (netto ongeveer 997,49 euro).

Alleenstaand-woningdeler van 22 jaar en ouder: bruto Wajong per maand 866,08 euro (netto ongeveer 799,75 euro).

Alleenstaande van 21 jaar: bruto Wajong per maand 946,99 euro (netto ongeveer 851,08 euro).

Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar: bruto Wajong per maand 702,74 euro (netto ongeveer 695,66 euro).

Alleenstaande van 20 jaar: bruto Wajong per maand 768,21 euro (netto ongeveer 738,05 euro).

Alleenstaande van 19 jaar: bruto Wajong per maand 588,12 euro (netto ongeveer 588,12 euro).

Alleenstaande van 18 jaar: bruto Wajong per maand 492,42 euro (netto ongeveer 492,42 euro).

Laatst gewijzigd op: 18 juli 2018 12:57

Beste Kelly,

Daar kom je met een mooi solidair idee!

Al ben ik persoonlijk voorzichtig met het helpen van mijn mede wajong gerechtigden met papierwerk. Stel ik maak een foutje, dan breng ik anderen in de problemen.
Wel stuur ik iedereen die ik ken met wajong uitkering door naar het maatschappelijk werk/sociaal raadslieden etc. En help eventueel met hoe je contact opneemt daarmee. Het echte papierwerk van anderen laat ik liever aan de professionals over.

Opzich denk ik dat de medewerkers van het uwv over het algemeen beter toegerust zijn om de toeslagen te regelen, dan (een groot deel van) de doelgroep zelf. Lijkt me in brede zin en op termijn ook een goedkopere oplossing.

Kelly, ik vind het mooi om zo kunnen te brainstormen op dit forum.

Het zou zo moeten zijn dat deze toeslag automatisch toegekend wordt.
Afdeling uitkeren ziet in één oogopslag dat je onder het sociaal minimum zit.

Het is net als met de Bremanregeling.
UWV zou die automatisch toe moeten kennen.
Alleen als je niet zelf aan de bel trekt gebeurt er niets.
En hoeveel Wajongers kennen die regeling.

Laatst gewijzigd op: 18 juli 2018 15:01

Pagina's


Onderwerp gesloten