Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Tips voor laag inkomen, inkomen verlaging, als je onder het sociaal minimum (UWV en Bijstand) komt of schulden hebt
Inkomen en uitkering

Pagina's

Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag aan de belasting:
Iemand in uw huishouden heeft een handicap
U hebt een grote woning voor een huishouden van acht of meer personen
Iemand in uw huishouden verblijft langer dan een jaar buitenshuis
Iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd
Iemand in uw huishouden heeft bijzonder inkomen

https://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/verzoek_bijzondere_si...

Definitie: Bijzonder inkomen is inkomen dat naast het gebruikelijke loon of uitkering verkregen wordt. Dat kan een nabetaling zijn, een afkoopsom of een (onterechte) doorbetaling.

Met een verzoek bijzondere situatie huurtoeslag aan de Belastingdienst / afdeling toeslagen vragen de nabetaling / afkoopsom / (onterechte) doorbetaling BUITEN beschouwing te laten voor de huurtoeslag. De afdeling toeslagen beoordeelt dan of er sprake is van bijzonder inkomen.
https://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/verzoek_bijzondere_si...

Bij moeilijkheden om terug te terugbetalingen aan het UWV (nabetaling):
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/in-de-probleemen-door-het-uwv

Nabetaling en belasting.
Loonheffing is het bedrag aan belasting en premies dat wij al eerder betaalden. Of u loonheffing moet betalen, hangt af van het jaar waarin u de uitkering terugbetaalt.
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/geld-terugbetalen-a...

Als je schulden hebt:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/schulden-1

Aanpassing van de hoge eigen bijdrage Wlz bij CAK:
https://www.hetcak.nl/vragen/eigen-bijdrage/vragen-over-de-wlz/voorwaard...

Overzicht van regelingen, toeslagen, projecten, gratis diensten en producten, financiële hulp van fondsen en meer extra geld voor mensen die maar net kunnen rondkomen en er zijn ook gidsen met goedkope adresjes.
https://www.bijstandsblues.nl/extra-geld/

Pagina's