Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Sticky - Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Het is mooi dat eenieder voor eigen parochie preekt.
In intentie bevordert het wel de onderlinge ongelijkheid binnen de Wa-jong'ers.

Vanwaar het concept dat Wa-jong'ers die gezegend zijn met een afgeronde HBO-opleiding of voltooide universitaire studie bevoordeeld mogen worden ten opzichte van pientere Wa-jong'ers die omwille van een psychische stoornis nooit kunnen studeren en derhalve geen 'brevet van competentie' kunnen behalen?

Het zou de 'gestudeerden' onder de Wa-jong'ers sieren ook enigszins op te komen voor de Wa-jong'ers met veel minder kansen (omgekeerd bestaat die bekommernis namelijk wel).

Trouwens.
Tot voor kort stonden op deze pagina, onder dit 'topic' een tweetal berichten van een andere Wa-jong'er die nu verdwenen zijn (het was nochtans vriendelijk taalgebruik).

Hans.

Hoi Hans,

Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik hoop dat iedereen voor iedereen opkomt.
Hoewel ik wel begrijp als wajongers niet vinden dat ik op dit forum hoor, omdat ik (tot aan de wetswijziging) bevoordeeld word.

Hoewel ik er ook heel hard voor had gewerkt (20 jaar zit tussen mijn wajong afkeuring en laatst behaalde diploma) en er blij mee was dat die inzet ook een inkomensvoordeel tot gevolg had.

quote:

Op 6 november 2019 schreef Hans14over14 het volgende:

Het is mooi dat eenieder voor eigen parochie preekt.
In intentie bevordert het wel de onderlinge ongelijkheid binnen de Wa-jong'ers.

Vanwaar het concept dat Wa-jong'ers die gezegend zijn met een afgeronde HBO-opleiding of voltooide universitaire studie bevoordeeld mogen worden ten opzichte van pientere Wa-jong'ers die omwille van een psychische stoornis nooit kunnen studeren en derhalve geen 'brevet van competentie' kunnen behalen?

Het zou de 'gestudeerden' onder de Wa-jong'ers sieren ook enigszins op te komen voor de Wa-jong'ers met veel minder kansen (omgekeerd bestaat die bekommernis namelijk wel).

Daarom is het ook belangrijk dat de voortgezette werkregeling blijft bestaan. Die zorgt er voor dat als je minimaal 20% wml verdient, je aangevuld wordt tot 100% wml. Dit is voor mensen met lagere inkomens en mensen met een medische urenbeperking een heel belangrijke regeling. Voor behoud van deze regeling strijden de belangenbehartigers ook!

Veel gemeenten hebben al een tekort op het sociaal domein. Hoeveel geld extra krijgen de gemeenten als deze wijziging Wajong wordt doorgevoerd?

Hoeveel extra aan toeslagen van de belasting en de UWV toeslag kost het als deze wijziging Wajong wordt doorgevoerd?

En hoe wordt straks het nieuwe toetsingsinkomen doorgegeven aan de belasting, zodat mensen niet te weinig aan toeslagen krijgen?

Laatst gewijzigd op: 07 november 2019 08:20

BN DeStem, Noortje van Lith : De opinie - De regering laat mensen met een arbeidsbeperking op een houtje bijten.
https://twitter.com/LithNoortje/status/1192104079633375232

Let vandaag goed op welke 2e Kamerleden welke amendementen en moties steunen op het Wajong-wetsvoorstel van Van Ark en vertel het familie, vrienden en kennissen.

Hoe en wanneer kom je met dit wetsvoorstel Wajong ooit uit de uitkering, ook als je naar vermogen werkt?

Beste Jan, het valt me op dat in berichten jouw naam niet vergezeld gaat van een toevoeging als 'moderator' of 'UWV webcare team'.

Dit is vrij opmerkelijk als je bedenkt dat jij degene bent die op dit forum de mensen daadwerkelijk van antwoord voorziet.
Daarbij ben jij ook nog eens degene die oprecht belangstelling toont voor het probleem dat iemand heeft en niet schroomt om in gesprek te gaan met die persoon.
Er is jou veel aan gelegen te zien of het gegeven antwoord tot het gewenste resultaat leidt.

Hans.

De term 'participatie' heeft voor mij inmiddels dezelfde connotatie als 'liquidatie'.
(beide bezorgen je huiveringwekkende beelden)

Kamerbrief: 'Appreciatie amendementen wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en reactie op brief FNV c.s.'

Pagina's