Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Sticky - Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Kan iemand hier uitleg aan geven (uit brief van van Ark):

"Vormgeven van een separate inkomensregeling voor mensen die duurzaam geen mogelijkheden hebben veroorzaakt het risico dat een Wajonger na een herbeoordeling wordt overgezet in de categorie met arbeidsvermogen en er in inkomen op achteruit gaat."

Laatst gewijzigd op: 05 november 2019 16:14

Begrijp ik goed, dat dit betekent dat wanneer ik straks een goede baan krijg na het volgen van HBO en/of universiteit, ik alsnog niet meer ontvang dan het minimumloon?

Waarom zou ik dan in godsnaam nog er voor kiezen om een HBO opleiding te volgen en een dikke studieschuld op te bouwen.

Hoe makkelijk is het om van de wajong af te komen?

@GKiwi
Ter geruststelling. Mocht jij een HBO opleiding afronden of een Universitaire studie, dan ben jij juist iemand die er wel op vooruit gaat in een baan.
Door de voltooide opleiding kom jij in aanmerking voor een hoog functieloon.

Dit in tegenstelling tot zij die ten gevolge van een handicap niet hebben kunnen studeren. Zelfs bij gelijkaardig werk zullen deze gebonden blijven aan het wettelijk minimumloon.

quote:

Kan iemand hier uitleg aan geven (uit brief van van Ark):

"Vormgeven van een separate inkomensregeling voor mensen die duurzaam geen mogelijkheden hebben veroorzaakt het risico dat een Wajonger na een herbeoordeling wordt overgezet in de categorie met arbeidsvermogen en er in inkomen op achteruit gaat."

Ligt er ook aan hoeveel uren een oWajong'er zonder AV in de week werkt en of hij dan daarmee wel aan één der vier criteria voor arbeidsvermogen voldoet. Zou UWV-WebCare daarover wat meer duidelijkheid over kunnen verschaffen?

Op http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/LCR-en-FNV-fileren-antwoorde... "LCR en FNV fileren antwoorden van Van Ark in Wajongdebat" het volgende:

quote:

LCR en FNV fileren antwoorden van Van Ark in Wajongdebat

Staatssecretaris Van Ark heeft gisterenavond nog antwoord gegeven op vragen in het Wajongdebat die open waren blijven staan. De LCR en de FNV hebben alle vragen, de antwoorden en de uitleg kritisch bekeken en van commentaar voorzien. Conclusie: Regels moeten stimulerend zijn en verdienen vereenvoudiging, maar door deze maatregelen gaan te veel wajongers erop achteruit: 35.500. Dat afgezet tegen het aantal wajongers dat werkt - 59.000 - geeft aan hoe nijpend het probleem is.

Brief staat op http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR-TK-19-0062%20...

Bij de aanvang van de middagvergadering (tijd is nu nog onbekend) op 7 november de stemmingen voor de wajong

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/d...

Laatst gewijzigd op: 05 november 2019 19:47

Mag je straks je vakantiegeld en eindejaarsuitkering van je loon houden of wordt dat verrekend met je Wajong uitkering?

Toegankelijkheid tot goed onderwijs creëert de kans om mee te doen, meer gelijke kansen voor iedereen. Als er na je opleiding weinig kans is op een vaste baan op je niveau en de opleiding moet wel worden afbetaald dan is dat een belemmering om goed onderwijs te volgen. Dat er straks niet wordt gekort op je Wajong uitkering als je een opleiding volgt vind ik een vooruitgang. Dat de maatmanwisseling bij een hogere of universitaire studie verdwijnt creëert juist een prikkel om niet aan een opleiding te beginnen. Ik vind het te vroeg om deze af te schaffen.

Hoe je meer gelijke kansen creëert op een vaste baan op je niveau vind ik niet terug in deze wijziging. Als je straks een re-integratie traject volgt moet je werk accepteren, wat passend werk is beslist het UWV dan. Toegankelijkheid tot een goede vaste baan voor mensen met een Wajong uitkering is nog ver te zoeken.

Daarnaast kan nog veel meer gedaan worden aan kennisontwikkeling van beperkingen / chronische ziekten / stoornissen.

Als de Wajong uitkering te laag wordt creëert dat meer ongelijkheid. Mensen die geboren worden in een familie met geld zullen dan meer kans hebben op betere zorg en zelfstandig wonen en meer tijd en geld voor de andere kinderen. Mensen die worden geboren in een familie met weinig geld zullen dan thuis moeten blijven en hun familie zal hen moeten verzorgen. Armoede ligt voor zo’n familie dan op de loer omdat ze hun situatie niet meer kunnen verbeteren.

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-...

Pagina's