Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Sticky-Toeslag op je Wajong-uitkering?
Inkomen en uitkering

Pagina's

Ik vroeg me ook gelijk af wat het gevolg is voor de toeslag als je een kind krijgt?
Krijg je dan wél weer toeslag?

Sorry voor al de vragen het is me zo onduidelijk. Ook vooral wát er dan gebeurt (helemaal weg of helemaal erbij? Of deels, zo ja hoeveel dan?).

UWV toeslag en werk.

Heb je naast je uitkering een UWV toeslag? En daarnaast inkomsten uit werk?

Dan telt het UWV maximaal 15% van het bruto minimumloon gedurende twee jaar niet mee als inkomsten voor de UWV toeslag.
Deze vrijstelling geldt alleen voor inkomsten uit werk. Andere inkomsten, zoals pensioen of een andere uitkering, worden wel volledig meegenomen in de berekening voor de UWV toeslag.

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv/det...

Ik lees net dat als je getrouwd bent en je partner geboren is na 1971, je geen toeslag kan krijgen, tenzij je een kind hebt.

Waarom is dit? Waarom krijg je als alleenstaande wel toeslag, maar als je getrouwd bent ineens niet meer (ongeacht dus inkomen) en als je een kind krijgt weer wel?

De vraag of deze regel (geen toeslag als je getrouwd bent) geldt wanneer je echtgenoot niet bij je woont, staat nog steeds open voor UWV.

Hallo Mahayana,

We hebben voor je uitgezocht of je toeslag verandert als je gaat trouwen en je nog niet samenwoont.

Vanaf het moment dat je getrouwd bent, wordt je voor de Toeslagenwet als gehuwd gezien. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet samenwoont.
Dit betekent dat de toeslag die je nu ontvangt inderdaad gaat veranderen. Nadat je de wijziging in je leefsituatie hebt doorgegeven, laten we je weten wat er in je toeslag verandert.

1 van 2

2 van 2

Je wilt ook graag weten waarom je, als je getrouwd bent, (en je partner na 1971 is geboren) geen recht hebt op een toeslag. Ik raad je aan om deze vraag te stellen aan het ministerie van SZW. Zij kunnen je hier verder over informeren.

Een fijne dag toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Laatst gewijzigd op: 17 april 2018 11:05

Bedankt voor je antwoorden Caren!

1/1
Ik heb antwoord op mijn e-mail naar SZW terug ontvangen:

''Een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden is inderdaad van het recht op toeslag uitgezonderd. Sinds 1990 bestaat er namelijk geen recht op de toeslag als de uitkeringsgerechtigde een partner heeft die op of na 1 januari 1990 achttien jaar is geworden. De bedoeling van deze maatregel is de arbeidsparticipatie van de jongere generatie te bevorderen. De uitzondering geldt niet als tot het huishouden een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar behoort.

Als er geen recht bestaat op een toeslag terwijl het inkomen wel onder het sociaal minimum ligt, dan kan een aanvullende uitkering vanuit de bijstand bij de gemeente worden aangevraagd. De gemeente kan via de Participatiewet het inkomen aanvullen tot het sociaal minimum voor gehuwden en samenwonenden. Voor informatie over een aanvullende uitkering vanuit de bijstand, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Met vriendelijke groet''

Ik heb een vervolg vraag gesteld.

Laatst gewijzigd op: 19 april 2018 13:45

2/2

Namelijk:

''Bedankt voor uw reactie. Graag wil ik een vervolgvraag stellen. U zegt:

''De bedoeling van deze maatregel is de arbeidsparticipatie van de jongere generatie te bevorderen. ''

Hoe kan het zijn dat de jongere generatie die niet kan werken, ineens wél zou kunnen werken omdat ze trouwen?
Ik kan nu niet werken, maar als ik ga trouwen, wordt mijn arbeidsvermogen daar niet beter op, dus hoe kan dat de arbeidsparticipatie bevorderen?

Alvast bedankt. Met vriendelijek groet''

__

Ben ik echt zo dom dat ik dit niet snap dan of vinden anderen de eerste e-mail ook niet logisch?

Antwoord:

''Het uitgangspunt van de maatregel is dan wel dat beide partners zich beschikbaar stellen voor werk, maar dit geldt uiteraard niet voor elke individuele situatie, zoals de situatie waarin er geen arbeidsvermogen is. Het arbeidsongeschiktheidspercentage verandert namelijk niet. Dit betekent dat de Wajong-uitkering weliswaar niet meer wordt aangevuld vanuit de Toeslagenwet, maar er kan wel een aanvulling vanuit de bijstand worden verstrekt. Gehuwden en samenwonenden hebben recht op een aanvulling tot de norm voor gehuwden en samenwonenden. Het ministerie kan individuele situaties niet beoordelen. U kunt over uw situatie het beste contact opnemen met het UWV en met uw gemeente.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid''

Laatst gewijzigd op: 19 april 2018 17:46

Fijn dat je snel een antwoord hebt ontvangen van SZW, Mahayana!

Pagina's