Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Sticky-Is op jezelf gaan wonen, samenwonen, trouwen of het krijgen van een kindje van invloed op de Wajong-uitkering?
Inkomen en uitkering

Pagina's

Trouwen buitenland

Als je bent getrouwd in het buitenland moet je de verandering in leefsituatie aan het UWV doorgeven. Als je buitenlandse partner nog geen burgerservicenummer heeft vul dan op het wijzigingsformulier van het UWV in dat je een andere wijziging wilt doorgeven. In de toelichting kun je dan omschrijven wat je precies bedoelt.
 
Meer info: bsn nummer
 
De Toeslagenwet ziet je leefsituatie wel als gehuwd. Ook wanneer je niet op hetzelfde adres woont.

Heeft je partner geen of onvoldoende inkomen en geboren voor 31 december 1971? Dan kun je een UWV toeslag op de Wajong-uitkering aanvragen.

Wonen of verblijven in het buitenland

Als je niet meer ingeschreven staat in Nederland, dan ben je verhuisd. In de meeste gevallen heb je dan geen recht meer op de Wajong-uitkering.

Blijft je in Nederland ingeschreven? Dan woont je in Nederland, maar verblijft je in het buitenland. Je blijft recht houden op zijn Wajong-uitkering. Het maakt niet uit naar welk land je gaat. Wel moeten er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld medische controles of het re-integratietraject.

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/internationaal/met-...

https://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/met-uitkering-naar-buite...

LAT-relatie als je een Wajong hebt.

Ben je niet getrouwd, woon je alleen en staat er niemand anders op jouw adres geregistreerd, dan ben je alleenstaand.

Het adres waar je geregistreerd staat bij de gemeente, wordt als uitgangspunt genomen voor je hoofdverblijf.

Ook als je regelmatig met elkaar eet, of bij elkaar verblijft, is je leefsituatie alleenstaand. Hieraan is geen maximum.

Pas als de leefsituatie verandert door inschrijving op eenzelfde adres of door huwelijk, verandert je status van alleenstaand, naar (gelijkgesteld aan) getrouwd.

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018 19:17

Begeleid wonen via WMO

Als wordt samengewoond met anderen volgens de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) bepaalt het UWV aan de hand van de huurcontracten wat de leefsituatie is. Als jij en je medebewoners een eigen huurcontract hebben ben je alleenstaand. Als er geen eigen huurcontracten zijn ben je alleenstaand-woningdeler. Bij alleenstaand-woningdeler krijg je minder toeslagen dan bij alleenstaand.

Bij beschermd wonen via WMO kan de eigen bijdrage aan het CAK bestaan uit bijvoorbeeld wonen, voeding, zorg of een combinatie. Daarbinnen zijn verschillende typen, waarvan sommige typen wel een huurcontract kunnen hebben en sommige niet. Hiervoor moet je bellen met het CAK om te vragen of bij het type wat jij krijgt een huurcontract hoort.

Laatst gewijzigd op: 01 april 2018 11:05

Schulden

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alleen het vermogen dat je tijdens het huwelijk samen opbouwt geldt als gemeenschappelijk eigendom.

Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven persoonlijk bezit.

Ben je eenmaal getrouwd en maakt een van jullie schulden? Dan wordt het persoonlijke vermogen van de ander niet meegerekend. De wet geldt ook als je een geregistreerd partnerschap aangaat.

Zorg wel dat je persoonlijk bezit kunt aantonen, dit voorkomt onduidelijkheid bij een eventuele scheiding.

Laatst gewijzigd op: 10 april 2018 10:35

UWV toeslag en werk

Heb je naast je uitkering een UWV toeslag? En daarnaast inkomsten uit werk?

Als jij of je partner inkomsten uit werk hebben dan telt maximaal 15% van het bruto minimumloon gedurende 2 jaar NIET mee als inkomsten voor de berekening van de UWV toeslag.
Deze vrijlating voor 2 jaar geldt dus ook voor inkomen uit werk van de partner als deze zo bijdraagt aan het gezinsinkomen.

Deze vrijstelling geldt alleen voor inkomsten uit werk. Andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld pensioen of een andere uitkering, worden wel volledig meegenomen in de berekening voor de UWV toeslag.

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv/det...

https://www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen-sociale-zekerheid/toeslage...

Laatst gewijzigd op: 09 januari 2019 06:04

Een kind krijgen (1)

Bij Wajong loopt je uitkering gewoon door. Je krijgt geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering.
https://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-met-u...

Zwanger en zzp'er
https://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-en-ze...

In sommige gevallen zal van te voren een erfelijkheidstest wenselijk zijn.

Een kind krijgen hoort een bewuste keuze te zijn. Met een kind verandert er veel. Praat over je kinderwens.
Voor mensen met een verstandelijke beperking http://www.asvz.nl/specialismen/kinderwens-ouderschap/

Een kind krijgen (2)

Hoe combineren jullie het ouderschap met je werk en hoe pakt dit uit voor jouw portemonnee? Maak een financieel bewuste keuze met WerkZorgBerekenaar.
https://werkzorgberekenaar.nibud.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-uw-kind/

Geef geboorte kindje door aan gemeente
Houd rekening met extra kosten
Vraag kinderbijslag aan
Ga na of je kindgebonden budget krijgt
Kinderopvang en peuterspeelzaal en kinderopvangtoeslag
Check je andere toeslagen (Houd er rekening mee dat als je nog geen toeslagpartner hebt en samen een kind krijgt je automatisch toeslagpartners wordt. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van je toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag).
Bekijk de regeling voor ouderschapsverlof en pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof
Geef geboorte kindje door aan verzekeringen (Zorgverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering , Rechtsbijstandverzekering , Reisverzekering, Levensverzekering, Uitvaartverzekering, Ongevallenverzekering).

Laatst gewijzigd op: 28 juni 2018 18:31

Voor de UWV toeslag geldt de volgende leefsituatie
Wonen bij vader of moeder: alleenstaand-woningdeler.
Wonen bij broer of zus: getrouwd/daarmee gelijkgesteld

Wel zijn er uitzonderingen, let daar op.

UWV toeslag:
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv/

De vader, moeder, broer of zus kunnen door samenwonen gekort worden op hun bijstand uitkering of andere UWV uitkeringen of UWV toeslagen. Ook kunnen zij gekort worden op hun toeslagen van de belasting, bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

De UWV toeslag van de diegene met Wajong kan lager worden of vervallen als je bij familie gaat wonen. Ook het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) door een familielid kan tot korting van de UWV toeslag leiden.

Voor de gemeente is diegene met een Wajong vaak “Alleenstaande” bij samenwonen met familie. Zeg bij de gemeente bij Burgerzaken dat je een beperking hebt.

SVB
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_met_iemand_anders/samen_wonen/

Pagina's