Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Sluiting Juridisch Steunpunt en toegang tot rechtsbijstand
Vereenvoudiging Wajong
Sluiting Juridisch Steunpunt en toegang tot rechtsbijstand
jan
916512

Het Juridisch Steunpunt dat Ieder(in) samen met de koepels Patiëntenfederatie Nederland en MIND had opgezet, sluit noodgedwongen haar deuren omdat de subsidie is stopgezet. Dit betekent dat je hier per 1 januari 2019 niet meer kunt aankloppen voor juridisch advies met betrekking tot uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming.

De achterban van Ieder(in) kon daar terecht als zij vastliepen in de wet- en regelgeving en in ondoorzichtige bezwaar- en beroepsprocedures. Het Juridisch Steunpunt hielp je bijvoorbeeld bij het maken van bezwaar, maar had daarnaast ook een belangrijke voorlichtings- en wegwijsfunctie. In het doolhof van verschillende zorgwetten en reglementen binnen het arbeids- en sociaal domein, is het niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden.

Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en op welke manier en juridische gronden ze hun recht kunnen afdwingen. Geconfronteerd met een jungle aan regels, wetten en instanties laten veel mensen het er dan maar bij zitten. Met het wegvallen van het Juridisch Steunpunt als juridische wegwijzer, komt niet alleen hun rechtspositie in gevaar, maar wordt het voor velen ook moeilijker om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving.

De sluiting betekent een ondermijning van de rechtspositie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zeker voor mensen die zelf geen financiële ruimte hebben om juridische procedures te bekostigen of om een advocaat in de arm te nemen.

Ieder(in) heeft een Juridische Wegwijzer gemaakt. Hierin staan veel instanties vermeld waar je voor juridisch advies en begeleiding terecht kunt.
https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=1700_Juridische_wegwijzer_Iederin-...

MantelzorgNL biedt ook juridisch advies:
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/juridisch-advies/

Raad Rechtbijstand
https://www.rechtsbijstand.nl/

Van het kastje naar de muur?
Voelt u zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd? Weet u niet waar u moet zijn voor de zorg en ondersteuning die u nodig heeft?
Neem contact op met het Juiste Loket
https://www.informatielangdurigezorg.nl/contact

U krijgt de juiste zorg of ondersteuning op school niet goed geregeld?
Wellicht kan het Interventieteam Onderwijs u verder helpen.
https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteams/interventieteam-onderwijs-...
https://balansdigitaal.nl/interventieteam-onderwijs-zorg/

Een onafhankelijke cliëntondersteuner weet de weg, kent de regelgeving en kan u ondersteunen bij een aanvraag. Ook kan een cliëntondersteuner u helpen om duidelijk te krijgen wat uw hulpvraag precies is. Onafhankelijke cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij uw gemeente of uw wijkteam.
https://iederin.nl/informatie-over-onafhankelijke-clientondersteuning/
https://iederin.nl/laatste-ronde-koplopers-onafhankelijke-clientonderste...

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen.
https://www.juridischloket.nl/contact/

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? De meeste verzekeraars hebben een limiet aan het aantal vragen en zaken die per jaar voorgelegd worden. Laat daarom eerst bij het Juridisch Loket controleren of bezwaar of beroep zin heeft.

Sociaal Raadslieden geven gratis informatie en advies over wetten en regelgeving. Ook kunnen ze u helpen bij het indienen van aanvragen en bezwaarschriften en het invullen van ingewikkelde formulieren.
https://www.sociaalwerknederland.nl/sociaal-raadslieden

SSZ Advocaten zijn aangesloten bij de specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht. Zij zijn gespecialiseerd in sociaalzekerheidsrecht.
Heeft u een laag inkomen dan kunt mogelijk gebruik maken van de rechtsbijstand van een SSZ-advocaat. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
http://www.ssz-advocaten.nl/

Advocaten.nl geeft gratis juridisch advies.
http://www.advocaten.nl/gratis-juridisch-advies-stel-een-vraag/

Sociaal Verhaal is een vrijwilligersorganisatie die rechtshulp geven bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk. Sociaal verhaal geeft gratis advies.
https://www.sociaalverhaal.com/contact/

Bij de Rechtswinkel kunt u gratis en anoniem uw juridische probleem voorleggen en uw juridische vraag stellen.
https://www.rechtswinkel.nl/vraag-stellen

Per Saldo is de vereniging van budgethouders. Leden met een Plus-lidmaatschap kunnen voor juridisch advies krijgen over hun pgb.

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking die ene Pgb hebben.

Bent u lid van een vakbond? Een conflict met de werkgever of een probleem met een uitkeringsinstantie kunt u bespreken met de juridische dienst van uw vakbond. Informeer bij uw eigen vakbond.

Als u zelf een hulpmiddel heeft aangeschaft, dan heeft u bij problemen te maken met het consumentenrecht. ConsuWijzer geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.

Notaristelefoon. Voor algemene vragen over notariszaken of informatie of het verstandig is om een notaris in te schakelen. De Notaristelefoon van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kan u hierover infomeren.

Goedvertegenwoordigd.nl. Wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

Antidiscriminatiebureau. Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie.

Bij het College voor de Rechten van de Mens kunt u terecht met vragen over discriminatie en andere mensenrechten in Nederland. u kunt misstanden melden en u kunt uw discriminatieklacht voorleggen. Ook geeft het college advies en denken mee over wat u nog meer kunt doen.

Pagina's

Op https://nvvr.org/nieuws/2019/gezamenlijke-verklaring-nova-nvvr-en-sociaa... "Gezamenlijke verklaring NOvA, NVvR en Sociaal Werk Nederland" en https://www.vsanadvocaten.nl/nieuwsberichten-consumenten-en-rechtzoekend... "Sociaal advocaten staken tegen plannen minister Dekker".

Interview Ieder(in) directeur over rechtsbescherming en de gedwongen sluiting van het Juridisch Steunpunt
https://www.youtube.com/watch?v=sr2rgrrEegk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...

In praktijk blijkt vaak dat beslissingen slecht uitpakken.
Mensen met beperking hebben vaak een krappe beurs en kunnen een gewone advocaat niet betalen.
Bij bezwaren krijgt ¾ gelijk.
Er ontstaat minder jurisprendie hoe wetten moeten worden geïnterpreteerd.

Nationale Zorggids: Sluiting juridisch steunpunt Ieder(in): ‘Mensen met een beperking moeten het zelf maar uitzoeken’.

Juridische steunpunt was voor mensen die vastlopen bij hun aanvraag voor zorg. Voor advies over de verschillende ingewikkelde wetten waar zij mee te maken kregen. Voor dat zij niet de moed opgeven en afhaken in hun strijd voor zorg.

"De wetten en regels voor iemand met een beperking zijn heel erg ingewikkeld. En als je tegenover de gemeente komt te staan, praten ze je gewoon plat. Dan heb je iemand nodig met juridische kennis die je bijstaat.”

https://www.nationalezorggids.nl/interviews/nieuws/47058-sluiting-juridi...

Laatst gewijzigd op: 22 februari 2019 09:39

Het Juridisch Loket wijst zaken niet door naar sociaal-advocaten, maar naar een commerciële partij die op grond van de wet op de rechtsbijstand niet eens bevoegd is dit soort zaken te doen.

De Raad voor Rechtsbijstand merkt op dat zij ervaring wil opdoen met de werkwijze van de juristen van LegalGuard bij consumentenzaken. LegalGuard heeft geen juristen in dienst en waar LegalGuard deze juristen vandaan haalt is onduidelijk, maar stichting Achmea Rechtsbijstand behoort tot het concern Achmea.

Sociale-advocatuur gaat niet ten onder omdat zij geen nuttig en kwalitatief hoogstaande dienst verleent, maar zij wordt met medewerking van de overheid, in het bijzonder minister Dekker en de regeringspartijen, buitenspel gezet doordat de overheid een puur commerciële onderneming binnenhaalt met zoveel marktmacht dat sociaal-advocaten daartegen nooit eerlijk kunnen concurreren. Dat is betreurenswaardig en ongepast en een overheid onwaardig!

https://hansbugel.nl/doorgestoken-kaart

Fixed fee rechtsbijstandverzekeringen

Als je je rechtsbijstandsverzekering inschakelt, ga je ervan uit dat je de best mogelijke juridische hulp krijgt. Je betaalt tenslotte premie. Radar krijgt documenten in handen waarin staat dat extern ingehuurde juristen een vast bedrag krijgen per dossier, ongeacht hoeveel werk het is. Die vergoeding - tussen 375 euro tot 425 euro exclusief BTW per dossier - is zo laag, dat je je sterk moet afvragen of de freelancer veel tijd gaat stoppen in de behandeling van jouw zaak.

Ook weet de klant waarschijnlijk niet dat het dossier wordt behandeld door een externe partij. Radar heeft zo’n 30 partijen aangeschreven met de vraag of alle rechtsbijstandsverzekeraars zo werken..

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzek...

Laatst gewijzigd op: 05 maart 2019 16:21

Hoe werkt het recht in Nederland? Wij leggen het uit in de (gratis) online cursus Inleiding Nederlands recht. Maandag 18 maart gaan de MOOC weer van start. Aanmelden is nu al mogelijk via:
https://www.futurelearn.com/courses/nederlands-recht

Ten aanzien van de kwaliteit van een rechstbijstandverzekering kun je ook zelf research doen. Veel verzekeraars geven aan met welke partij(en) ze samenwerken. Of je belt ze even om het te vragen. Ook zijn er veel reviews te vinden over verzekeraars en juristenclubs. Je hebt al een rechtsbijstandverzekering voor inkomensgerelateerde zaken vanaf €44,81 p/jaar (bij Lancyr via Independer), wat neerkomt op €3,73 per maand als je per jaar betaalt.

De bezuiniging op de gesubsidieerde rechtsbijstand levert veel kritiek op. Onder meer advocaten vrezen dat mensen met weinig geld daarmee niet meer naar de rechter kunnen stappen
https://frieschdagblad.nl/2019/9/3/zorgverleners-roepen-minister-dekker-...

Die issue heb ik nu qua Gemeentelijke Belastingen

Bij Bijstand wel 5000€ spaargeld mogen hebben, en bij Gemeentelijke Belastingen noppes 0€ op je bank maar mogen

Nou vraag mijzelf af hoe je dan een huis kunt of mag gaan huren

Nu is het punt dat als we dat moeten betalen is dat een bedrag van nog net geen 200€ (vanwege het vanaf 10 mei is)
Maar helaas vrees ik dan wel dat Waterschap ook dan per se moet bijvoorbeeld, en dan kom je wel op fikse bedragen volgens mij

Zelfs juridisch loket vond het papier vaag van Gemeentelijke Belastingen, wij hebben zogenaamd geen Zorgpremie en etc

Wij zijn dus in bezwaar gegaan

En dan is het probleem, krijg ik volgend jaar kwijtschelding (gezien wij op Bijstandsnorm zitten)
Want helaas zou het erop uitkomen dat als ik terug moet naar Juridisch Loket, dan vrees ik al, helemaal al omdat het niet voor een heel jaar is die kosten dit jaar, tja ze toetsen eerst of je kans kan maken om je gelijk te halen maar ja

Er is een speciale regeling op 1 maart in het leven geroepen. Sociaal zekerheidsrecht advocaten kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Raad Rechtsbijstand.
De regeling lijkt overigens mooi, maar is voor de toch al totaal onderbetaalde sociaal advocaten net zo dramatisch als het beleid al was.

Laatst gewijzigd op: 05 maart 2021 15:53

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!