Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Radar AvroTros: "Geldproblemen door hoge eigen bijdrage Wet langdurige zorg"
Nieuws
Radar AvroTros: "Geldproblemen door hoge eigen bijdrage Wet langdurige zorg"
D. Mast
15980

Op https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/01-05-2017/geldproblemen-d... lees ik het volgende:

quote:

Geldproblemen door hoge eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Veel mensen komen in geldproblemen door de eigen bijdrage die zij moeten betalen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bij Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, komen hierover de laatste tijd veel klachten binnen.

De Wlz (voortgekomen uit de AWBZ) bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor mensen die continu zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken of mensen met een verstandelijke beperking.

Iedere maand 200 euro te kort
Bart (34) en Corke (33), zoons van Cor en Petra Vossenberg, hebben beide het Angelman-syndroom. Ze zijn daardoor verstandelijk beperkt. Om die reden wonen zij doordeweeks in een woongroep waar zij intensieve zorg ontvangen. Hiervoor betalen zij, naast de kosten aan de instelling, ook een eigen bijdrage Wlz.

Voor Bart is deze vastgesteld op ongeveer 640 euro in de maand. De rest van zijn inkomen, zo'n 1000 euro in de maand, zou hij dan overhouden. Toch komt hij iedere maand zo'n 200 euro te kort. Hij betaalt namelijk nog 300 euro aan de instelling waar hij zit en ook zijn ziektekostenverzekering en gehoorapparaat komen er bij.

Zijn broer Corke zit in dezelfde situatie en heeft elke maand 100 euro te weinig. De vader van de twee broers maakt zich grote zorgen en vindt dat de eigen bijdrage omlaag moet.

Uitgegaan van bruto-inkomen
De eigen bijdrage wordt nu door het CAK berekend. Het CAK is een kantoor dat namens de overheid de regelingen uitvoert. In deze berekening wordt uitgegaan van de gegevens van het bruto-inkomen. Dat klinkt heel eerlijk, maar in de praktijk kan dit dus leiden tot schrijnende gevallen.

Geen rekening gehouden met bijkomende kosten
Het CAK houdt er in zijn berekening namelijk geen rekening mee dat er voor mensen vaak nog andere bijkomende kosten zijn, zoals kosten aan een instelling of bijvoorbeeld een traplift in huis. In de politiek gaan er daarom stemmen op om bij de berekening voor de eigen bijdrage Wlz niet langer te kijken naar het bruto-inkomen, maar naar het besteedbaar inkomen: het inkomen wat de persoon overhoudt na aftrek van allerlei zorg-gerelateerde uitgaven.

De ChristenUnie diende half april hierover een motie in, waarop nog niet is gereageerd. Als het aan Ieder(in) ligt maakt de nieuwe regering haast met hervormen van de manier waarop de eigen bijdrage Wlz wordt berekend. Ieder(in) heeft een meldpunt geopend voor mensen die te maken hebben met een stapeling van zorgkosten.

Uitzending Tros Radar over dit onderwerp staat op https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/01-05-2017/ Omdat wij als Wajong'ers daar ook mee te maken kunnen hebben, is het goed om dit soort problemen ook te melden bij Iederin, het netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Meldpunt is op https://iederin.nl/nieuws/18029/meldactie-stapeling-zorgkosten/

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!