Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Punten uit het regeerakkoord 2017
Nieuws

Pagina's

Nee, alleen voor de UWV toeslag als je alleenstaand-woningdeler bent.

@jan

Ik neem aan dat jij ons op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen!

Laatst gewijzigd op: 17 september 2019 09:51

misschien een idee om een nieuw topic te openen? Ik had de halve post gelezen voordat ik me realiseerde dat hij uit 2017 stamde!

Belastingtarief schijf 1 gaat omhoog.
2019: 36,65% (jaarinkomen € 0 t/m € 20.384)
2020: 37,35% (jaarinkomen € 0 t/m € 20.711)

Jonggehandicaptenkorting gaat omhoog.
2019: € 737
2020: € 749

Maximale algemene heffingskorting.
2019: € 2.447 (afbouwpercentage 5,147%)
2020: € 2.711 (afbouwpercentage 5,672%)

Maximale arbeidskorting.
2019: € 3.399 (afbouwpercentage 6,00%)
2020: € 3.819 (afbouwpercentage 6,00%)

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 met € 250 per jaar afgebouwd naar uiteindelijk € 5.000 in 2028.

Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-...

De fiscale scholingsaftrek wordt vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/16/internetvconsulta...

Laatst gewijzigd op: 30 september 2019 14:38

Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat daar loonheffingen over betaald hoeven te worden.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers omlaag.
2019: 5,70%
2020: 5,45%

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers omlaag.
2019: 6,95%
2020: 6,70%

Gas wordt duurder, elektriciteit goedkoper. De belastingteruggave op de energiebelasting gaat omhoog. Opslag duurzame energie (ODE) wordt verlaagd voor huishoudens.

Maximale zorgtoeslag (1 persoon):
2019: € 1.188
2020: € 1.256

Maximale zorgtoeslag (gezin):
2019: € 2.304
2020: € 2.399

CAK maximale eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.
2019: € 17,50 per vier weken
2020: € 19,00 per maand

Inkomensafhankelijke premie Wlz blijft in 2020 gelijk: 9,65%

Weekenduitgaven voor gehandicapten???

Uitgaven voor specifieke zorgkosten??

Premie zorgverzekering gaat omhoog.

Het eigen risico zorgverzekering blijft in 2020 gelijk: € 385 euro.

In basispakket (let op, eigen risico):
• Nieuwe medicatie tegen kanker: durvalumab en abemacicilib.
• Nieuw middel tegen ms: Fampyra voor patiënten met multiple Sclerose.
• 75 euro logeervergoeding zonder opname: 75 euro vergoeding per nacht bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling.
• Specialist ouderengeneeskunde & verstandelijk gehandicapten: eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt vergoed.

• De korting op collectieve basisverzekering wordt gehalveerd van 10 naar 5 procent.
• Geen eigen risico bij stoppen-met-rokenprogramma.

De maximale kinderbijslag gaat 5 euro per kwartaal omhoog.

Het kindgebonden budget wordt voor tweeoudergezinnen pas vanaf een inkomen van bijna 38.000 euro afgebouwd, in plaats van 21.000 euro.

De huurtoeslag wordt vanaf een inkomen van 22.700 euro geleidelijk afgebouwd, in plaats van dat er vanaf dat inkomen helemaal geen recht meer is op huurtoeslag. (voor tweepersoonshuishoudens is dat bedrag 30.825 euro).

Pagina's