Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Protestmail / vragen sturen wijziging Wajong naar leden Eerste Kamer en Belangenbehartigers #wajong #stemNee #geen2derangsburger
Nieuws
Protestmail / vragen sturen wijziging Wajong naar leden Eerste Kamer en Belangenbehartigers #wajong #stemNee #geen2derangsburger
jan
150410

Je kan je protest over het wetsvoorstel nog laten horen richting 1e Kamer door een protestmail te sturen naar leden van de Commissie SZW van de 1e Kamer of naar de griffier van de commissie W.A.J.M. van Dooren. Het emailadres is: postbus@eerstekamer.nl

Je kunt mails sturen wat de wijzigingen voor jou betekenen, voorbeelden sturen van een berekening hoeveel je er op achteruit gaat, waarvan je vindt dat er geen feitelijke onderbouwing van is, waar gaten zitten, wat oneerlijk is, waar tegenstrijdigheden zitten, wat voor jou onduidelijk is, waar je vragen over hebt, etc.

Stuur vooral je mails aan:
Mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD): reina.bruijn-wezeman@eerstekamer.nl
De heer J. van Pareren (FVD): bob.vanpareren@eerstekamer.nl
Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA): ria.oomen-ruijten@eerstekamer.nl
De heer R. van Gurp (GL): roel.vangurp@eerstekamer.nl
Mevrouw C.P.W.J. Stienen (D66): petra.stienen@eerstekamer.nl
Mevrouw E.M. Sent (PvdA): e.m.sent@eerstekamer.nl
De heer G.A. van Strien (PVV): g.vstrien@eerstekamer.nl
De heer M.J.M. Kox (SP): m.j.m.kox@eerstekamer.nl
De heer P. Ester(CU): p.ester@eerstekamer.nl
De heer N.K. Koffeman (PvdD): n.koffeman@eerstekamer.nl
De heer J.W.E. de Vries (Fractie-Otten): jeroen.devries@eerstekamer.nl
De heer M.J. van Rooijen (50PLUS): martin.vanrooijen@eerstekamer.nl
De heer P. Schalk (SGP): peter.schalk@eerstekamer.nl
De heer G. Gerbrandy (OSF): gerben.gerbrandy@eerstekamer.nl

https://www.eerstekamer.nl/commissies/szw

Enkele Belangenbehartigers:
Ieder(in): post@iederin.nl
Landelijke clientenraad: info@lcr-suwi.nl
Wajonggroep FNV: wajonggroepfnv@gmail.com
Vakbond CNV: info@cnvjongeren.nl
Vakcentrale voor Professionals (VCP): info@vcp.nl
Vakorganisatie voor christenen (CGMV): info@cgmv.nl
De heer Rick Brink (Minister van Gehandicaptenzaken): mvgz@kro-ncrv.nl
Studeren & Werken op Maat: secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org
Wij staan Op!: info@wijstaanop.nl
Coalitie voor Inclusie: info@coalitievoorinclusie.nl
Kerk in Actie: info@kerkinactie.nl
Leger des Heils: info@legerdesheils.nl
Humanitas: info@humanitas.nl

====
Graag hier niet de discussie voeren over de wijzigingen, maar dit doen onder topic:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/internetconsultatie-wijzigingen-wajon...

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!