Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Participatieplan oWajong illegaal
Nieuws
Participatieplan oWajong illegaal
JJJ
663512

De Centrale Raad van Beroep heeft het participatieplan voor oude Wajongers onrechtmatig verklaard. Voor het opstellen ervan bestaat geen wettelijke basis.

De suggestie dat een participatieplan op de re-integratievisie gebaseerd kon worden, is dus verworpen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:3949

Pagina's

Wat is het gevolg van deze uitspraak?

Het gaat nog steeds over vak K:

https://perspectief.uwv.nl/forum/s/vak-k

UWV probeert mensen over te hevelen uit vak K. Daartoe is het participatieplan bedacht. Of het werkplan, of het persoonlijk plan, of hoe je het ook noemt.

Daarvoor bestaat geen wettelijke basis, heeft de rechter bevestigd, en hadden verscheidene mensen op het forum al duidelijk gemaakt. Is dus verboden. Mag niet.

Als je nu een oproep krijgt voor een "startgesprek", kun je het beste een klacht indienen. De oproep is nu inhoudsloos geworden. Er valt namelijk niets te starten, het opstellen van een plan om arbeidsmogelijkheden te verkennen, is onrechtmatig, wanneer het om oude Wajongers gaat.

Het UWV en Klijnsma beschouwen het gewilde ''Vak K'' voor (oud) wajongers als een verhoogd risico. Dus proberen ze via een legale en wettelijke methodes om het zittende wajong bestand hieruit over te hevelen naar andere vakken waarbij je plotseling over arbeidsvermogen gaat beschikken en de nodige rechten kwijtraakt als wajonger.

Kortom toch maar liever vak K ondanks dat het volgens het UWV een risico vak is.

Maar als er geen wettelijke basis is en dit is door de rechter bevestigd dan kan het UWV toch niet doorgaan met het verplichten van een persoonlijk plan?

@UWV kunnen jullie hier een reactie op geven?

Laatst gewijzigd op: 14 november 2015 02:08

Wow! Dit is wel groot nieuws. Betekend dit dat de hele herkeuring illegaal is?

Oké bedankt Marielle !

Reactie van Mariëlle - Moderator Wajong-forum, 14 november 2015 10:42

''Dit topic met link is doorgestuurd naar verschillende inhoudsexperts. Wat deze uitspraak precies betekent en welke consequenties eruit voortvloeien vraagt wel enige tijd en nauwkeurig onderzoek.''

Het zou mij (en de andere wajongers hier) niks verbazen dat die zg '' Inhoudsexperts'' van het UWV straks hier gaan beweren dat die uitspraak van alle kanten rammelt en er geen enkele wettelijke grondslag voor is.

Zou zowel voor het UWV en vooral voor Klijnsma een blamage zijn als het hele herkeuringsbeleid voor oud wajongers van tafel zou moeten.

Kan het UWV nog naar de hoge raad stappen?

@JJJ

Ik meen gelezen te hebben dat het Werkplan al veel langer bestaat?

"Zoals is uiteengezet in de uitspraak van 8 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1111, dient, omdat appellant is geboren voor 1 januari 1980, hoewel hij zijn aanvraag na 1 januari 2010 heeft ingediend, de beoordeling van zijn aanspraken plaats te vinden aan de hand van het bepaalde in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)."

Kijk eens aan. De rechtelijke macht is de AAW niet vergeten. En deze persoon behoort volgens mij niet eens tot het zg. middencriterium. Dat is goed nieuws voor iedereen die nooit een Wajong heeft aangevraagd maar wel elke zoveel jaar geconfronteerd wordt met een strengere en veranderde Wajong.

Ik neem aan dat een rechter het middencriterium ook in stand zal houden, evenals het uitzonderen van 50+. Dit is altijd gebeurt, er zijn zelfs speciale wetten voor gemaakt.

Dat het kabinet (en het UWV in zijn uitvoering rapportages) dat geheel buiten beschouwing hebben gelaten laat dus onverlet dat een rechter hier wel degelijk naar kijkt. Al met al goed nieuws!

Over een reactie van het UWV. De uitspraak is al een maand oud, het lijkt me dat het UWV hier ondertussen al wel een antwoord op heeft geformuleerd.

Ik hoop dat deze uitspraak betekend dat het UWV het taal gebruik gaat aanpassen en dingen niet meer zo gaat verwoorden dat het lijkt alsof iets verplicht is terwijl dat niet zo is. Bewoordingen als "het UWV verwacht van u dat" zonder dat er een daadwerkelijke plicht is kan gewoon niet. Dat is misleiding en mensen op het verkeerde been zetten. Mensen die vaak (80% v/d Wajong populatie) een psychische en/of verstandelijke beperking hebben. Zo ga je niet met mensen om.

Ook moet het UWV door deze uitspraak stoppen met het maken van "plannen" en mensen op die manier het idee geven dat ze plichten zouden hebben die ze nooit gehad hebben en in tientallen jaren al niet zijn veranderd (die vragen staan nog steeds open trouwens!).

Dat een rechter duidelijkheid moet geven over de reintegratievisie ipv het UWV spreekt boekdelen.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!