Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > oude Wajong en herkeuring
Beoordeling van je arbeidsvermogen

Pagina's

Of de werkgever, nu de loondispensatie is gestopt, het minimumloon (WML) moet betalen of het salaris volgens de CAO horeca weet ik niet. Mogelijk weet het Juridisch Loket dit of kun je het vragen bij de vakbond.
https://www.juridischloket.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloo...

Je kunt ook kijken wat het huidige loon is zonder de 14% loondispensatie.

In sommige cao’s staan aparte clausules voor arbeidsbeperkten. Ook kunnen er dingen in staan over opleiding.
Meest recente cao horeca is te vinden via:
http://cao.minszw.nl/index.cfm?fuseaction=app.caoOverzicht&menu_item_id=...
of via https://www.fnv.nl/cao-sector

Ik raad je aan te kijken of het arbeidsongeschiktheidspercentage bij de berekening Wajong naast het loon hoger is dan 25%, want anders stopt de Wajong over 5 jaar. Dus dat er nog steeds maandelijks een Wajong uitkering is.

Het UWV kan in principe elk moment iemand voor een herkeuring oproepen. Zij zal dat vooral doen als er gegronde redenen voor zijn. Of een urenuitbreiding van 32 uur naar 38 uur werken of een betere conditie of gezondheid een reden voor herkeuring in dit geval is kan alleen het UWV beslissen.

Je neef is 5 dagen per week naar fitness gegaan om meer uren te kunnen werken. Het zal niet gemakkelijk voor hem zijn als mocht blijken uit jouw berekeningen en afwegingen dat meer werken niet verstandig is. Ook voor jou zal het niet makkelijk zijn om hiermee aan te komen bij je neef.

Het raakt me.

Misschien wordt door de harmonisering van oude Wajong, Wajong2010 en Wajong die mogelijk per 1-1-2021 wordt ingevoerd het anders voor je neef. Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.

Als 38 uur werken niet lukt niet dan kan je neef in ieder geval de eerste 5 jaar terugvallen op de oude Wajong volgens de huidige wet.

Jan, opnieuw dankjewel, dit wist ik allemaal niet. Heb met neef en zijn moeder zeer recent een gesprek gehad met werkgever. Werkgever begrijpt ook niet waarom loondispensatie stopt, omdat duidelijk is dat neef een beperking heeft en die beperking blijft bestaanWerkgever zou nog contact opnemen met UWV hierover.

In principe is loondispensatie nu volgens de wet een tijdelijk iets. De werkgever kan een loonwaarde onderzoek aanvragen bij het UWV, maar zal dat zelf moeten betalen.

Pagina's