Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Beoordeling van je arbeidsvermogen
Maatmansloon
Tim321
221012

Op meerdere sites vind ik de term 'maatmanloon' terug. De hoogte van je uitkering zou dan bepaald zijn door je diploma.

Nu heb ik de WAJONG-uitkering sinds mijn 18e, heb inmiddels een universitair diploma op zak en, maar kan nog niet aan het werk. Omdat ik nog niet aan het werk kan, doe ik momenteel een Master-opleiding, maar kan nauwelijks rondkomen van de WAJONG en weet niet of doorgaan met de Master betaalbaar is. Dat terwijl die Master opleiding juist het verschil is tussen arbeidsongeschikt zijn of niet.

Ik ben benieuwd of maatmansloon een optie is.

Pagina's

Het maatmanloon kan hoger zijn als je tijdens je arbeidsongeschiktheid en voor je 30ste jaar een hogere (beroeps) opleiding hebt afgerond. Dit kan wanneer het gemiddelde aanvangsloon dat bij de afgeronde opleiding hoort minstens 150% van het wettelijk minimumloon is.

De verhoging van de Wajong wordt wel meegeteld bij het bepalen van de toeslagen van de belastingdienst, omdat ze wordt gezien als inkomsten.

https://perspectief.uwv.nl/forum/s/berekening-van-het-maatmanloon

Het maatmanloon kan hoger zijn als je nieuwe verworven bekwaamheden hebt.

Het beste kun je contact opnemen met 0900-9294 of door een bericht te sturen via MijnUWV. Waarschijnlijk zul je ook kopieën van je diploma of diploma’s moeten sturen.

Hallo Tim321,

Ik lees dat Jan al antwoordt op jouw vraag heeft gegeven. Dit antwoord klopt!

Ik wil hier echter nog wel aan toevoegen dat de combinatie van maatmanloon en opleidingsniveau alleen van toepassing kan zijn wanneer je een Oude Wajong-uitkering hebt. Dit betekent dat je Wajong-uitkering voor 1 januari 2010 is ingegaan.

Vanaf 2010 is het maatmanloon niet meer van invloed op de hoogte van je Wajong-uitkering. Je opleidingsniveau kan een Wajong-uitkering die vanaf of na 1 januari 2010 gestart is niet veranderen.

Ik wens je een fijne dag toe!

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Bij de Wajong2010 speelt het maatmanloon een rol bij de beoordeling of het recht op de uitkering nog kan bestaan. Dan wordt gekeken naar het maatmanloon.

Dus ook bij een Wajong2010 is het belangrijk om het UWV te vragen om een verhoging van je maatmanloon als je een HBO of universitair diploma hebt gehaald.

Hallo Tim321 en Jan,

Een verhoging van het maatmanloon i.v.m. een hoger opleidingsniveau kan inderdaad van invloed zijn op een Oude Wajong-uitkering.

Vanaf 1 januari 2010 speelt het maatmanloon geen rol bij de beoordeling of er (nog) recht is op een Wajong 2010 of Wajong 2015.
De Wajong-uitkering kan wel veranderen als je meer of minder gaat verdienen of als je gezondheid verandert. Hier hebben je maatmanloon en je opleidingsniveau geen invloed op.

1 van 2

Laatst gewijzigd op: 22 mei 2018 15:15

2 van 2

De Wajong-uitkering stopt in de volgende situaties, je: 
- gaat in het buitenland wonen, alleen in bijzondere situaties kun je dan je uitkering behouden; 
- bent langer dan een maand gedetineerd; 
- hebt geen verblijfsvergunning meer;
- bereikt de AOW-leeftijd.

Wordt je Wajong-uitkering door een van de hierboven genoemde redenen beëindigd? Dan kun je, met uitzondering van het bereiken van de AOW-leeftijd, je Wajong-uitkering terug krijgen als de reden van beëindiging niet meer voor jou geldt.
Een verandering van maatmanloon en opleidingsniveau zorgt er niet voor dat je Wajong-uitkering wordt beëindigd, verandert of toegekend.

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Als ik jouw vraag goed lees, vraag je ‘omdat het lastig rondkomen is en je niet kunt werken, of het maatmanloon nog een optie is’?

Ik weet niet 100% zeker of je dit vraagt, maar zo ja, dan begrijp ik de onderstaande antwoorden niet zo goed.

Een maatmanloon is geen uitkering en bepaalt - zonder dat je werkt - ook niet je wajong-uitkering.

Een maatmanloon is het loon dat past bij je opleidingsniveau en wordt in een formule gebruikt om te bepalen of je nog een stukje wajong-uitkering houdt als je werkt.

Zo hou ik een stukje wajonguitkering naast mijn - jammer genoeg nu - ziektewetuitkering, omdat ik postdoctoraal ben opgeleid en dus een hoog maatmanloon heb - passend bij mijn beroep. Ik hou daarom al sinds jaar en dag 21% wajonguitkering mede omdat ik nog steeds ondersteuning/hulpmiddelen nodig heb.

Ik weet dus niet zeker wat je vraagt, maar je maatmanloon wordt pas interessant als je gaat werken en bepaalt niet je wajonguitkering als je niet werkt.

Groet, Kris

Kris snapt mijn insteek.

Ik ben student, mijn financiering komt uit de WAJONG-uitkering en ik werk nog niet op niveau. Die uitkering is nauwelijks genoeg om rond te komen en collegegeld te betalen. De term maatmansloon zag ik af en toe voorbij komen, daarom vroeg ik of het een optie was.

Als ik Kris goed begrijp wordt de maatmansloon een optie als je met je diploma aan het werk gaat.

Indien dit klopt, lijkt het beter om te gaan werken en inkomsten eventueel aan te vullen met maatmansloon. Het probleem is dat je met een Bachelor Biologie niet genoeg hebt voor een baan. Werkgevers in die richting vragen een 2-jarige research Master.

Laatst gewijzigd op: 25 mei 2018 12:47

Ok, goed, ik begrijp wat je wil...

Voor de zekerheid: zoek die formule op want het is net als met bijverdienen zonder opleiding op hbo/wo-gebied.
Je kunt maar een beperkt aantal uren werken voordat de wajong-uitkering 100% geschorst wordt.

Dat klinkt bijna alsof ik er indertijd berekenend inging, maar het was stom toeval dat ik erop werd gewezen door een goede AD dat ik nog een stukje wajong recht had vanwege dat maatmanloon èn omdat ik hulp bleef nodig houden (anders vervalt de wajong bij 2010 na een jaar, bij oude wajong na 5 jaar).

Een maatmanloon is geen loon dat je erbij krijgt, het is het loon dat je had verdiend in jouw beroep als je voltijd kon werken. Maar dit krijg je dus niet hè..

Je houdt soms een klein stukje wajong als je niet zoveel uren kunt werken en voltijd volgens je maatmanloon procentueel gezien veel meer had kunnen verdienen.

Groet, Kris

Laatst gewijzigd op: 25 mei 2018 13:06

Ik heb de wajong-uitkering indertijd gekregen toen ik 21 of 22 jaar was, na afronding van mijn hbo.
Daarna heb ik universiteit gedaan en daarna postdoc.
Op die beide laatste opleidingen heb ik een maatmanwissel gehad.

Ik heb een aangeboren afwijking, studeerde na mijn 18e en rondde de hbo af voor mijn 30e. De WO ook nog voor mijn 30e.

Dat maatmanloon was mij compleet onbekend, maar toen ik zonder hulp indertijd voor het eerst probeerde een parttime baan in mijn beroep vol te houden, bleek ik door dat maatmanloon (dat dus op mijn 32e nog moest worden vastgesteld) recht te houden op een stukje wajong-uitkering naast mijn loon uit werk.

Kort gezegd dus: na studie kreeg ik wajong.

Groet, Kris

Oja, en je maatmanloon is natuurlijk altijd na je studie omdat de studie de basis voor een beroep vormt, op basis waarvan dan je maatmanloon wordt vastgesteld.

Bv je studie is rechten en je wordt jurist dan is jouw maatmanloon wat je (geïndexeerd) voltijd zou verdienen als jurist.
Wat je daadwerkelijk verdient als jurist (op basis van de uren die jij volhoudt -bv 24 uur) wordt van het maatmanloon (dus loon als voltijd jurist) afgetrokken.
Op basis van het aantal uren die jij niet kunt werken (bv 36-24=12 uren niet in staat te werken) wordt berekend in welke AO-klasse je terecht komt.
En dus op welke WAJONG (= niet maatmanloon) uitkeringsklasse je mogelijk nog recht houdt naast je loon als jurist.
Dit is een fictief voorbeeld, geen idee of je als jurist 24 uur kunt werken en toch recht houdt op een stukje wajong. En voor hoelang dit op gaat en onder welke voorwaarden.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!