Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Mariska. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Werken en solliciteren > Loondispensatie geen arbeidsvermogen
Werken en solliciteren

Pagina's

Ja maar hoe weet ik nou wat er klopt als ik zowel ja als nee krijg. Wie spreekt de waarheid.

Zou een berichtje via MijnUWV maken.

Iets als:

In geval van mijn situatie, oude Wajong uitkering en geen arbeidsvermogen, ga ik uit van wat inhoudsdeskundigen van het UWV zeggen. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat u het met hen eens bent. Zie link https://perspectief.uwv.nl/forum/s/loondispensatie-geen-arbeidsvermogen

quote:

Op 15 juni 2020 schreef UWV Webcare het volgende:

proefplaatsing" target="_blank">Ja, er wordt niet gesproken over arbeidsvermogen

Zoals Jan aan het begin van het topic ook al aangeeft staat in de wajong wet artikel 3.73a dat iemand met geen arbeidsvermogen geen recht heeft op artikel 3:69 (proefplaatsing) Dus onder welke wet en wetsartikel heeft een wajonger met geen arbeidsvermogen wel recht op een proefplaatsing?

partner van tt

Hoi Rowytjuh,

Vervelend al die tegenstrijdige informatie. Volgens mij klopt het advies van de inhoudsdeskundigen niet op alle punten.

Jan verwijst eerder al naar de wet en dat is de basis voor de uitvoering door UWV. Bij de oude Wajong is de beperking van de re-integratieinstrumenten voor mensen zonder arbeidsvermogen geregeld in artikel 3:73a. Daarin staat dat UWV voor deze groep geen proefplaatsing, loondispensatie, arbeidsondersteuning of participatieplaats inzet.

Een indicatie beschut werk wordt alleen afgegeven als je arbeidsvermogen hebt, dus zonder arbeidsvermogen kom je niet voor een indicatie in aanmerking. Zie: Artikel 3 lid 1 Besluit advisering beschut werk. Hetzelfde geldt voor de indicatie voor de banenafspraak. Dat staat in artikel Artikel 38b lid 1 sub c van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Ik ben wel benieuwd of de inhoudsdeskundigen het er zo mee eens zijn.

Bericht 1 van 3:

Hoi Janske, Jan en Rowytjuh,

Omdat er nog teveel onduidelijkheden waren omtrent de antwoorden op de vragen, heb ik ze nogmaals uitgezet met nogmaals heel duidelijk de vermelding dat het gaat om OUDE WAJONG ZONDER ARBEIDSVERMOGEN!

Dit kreeg ik terug:

1. Is er recht op de no-riskpolis? -
- Ja. Voor alle Wajongeren is er recht op no-risk, ook ex-wajong. Dit recht is er tot de AOW-leeftijd

2. Is een interne of externe jobcoach mogelijk?
- Ja, jobcoach is een voorziening waar beroep op mag worden gedaan. Er kan een aanvraag worden gedaan. Per situatie afhankelijk of het ook wordt toegekend.

3. Is een re-integratietraject mogelijk?
- Nee

4. Is een proefplaatsing mogelijk?
- Nee

Bericht 2 van 3:

5. Is een indicatie banenafspraak mogelijk? 
-  Nee. Als er geen arbeidsvermogen is, kom je niet in het doelgroepregister. Een verklaring van arbeidsvermogen door de verzekeringsarts (VA) is nodig om in het doelgroepregister te komen. 

6. Is een indicatie beschut werk mogelijk? 
- Nee

7. Is er recht op Loonkostenvoordelen (LKV)? 
- Omdat er geen loondispensatie van toepassing is kunnen alle Wajongeren de doelgroepverklaring aanvragen en aanspraak maken op LKV. De Wet maakt geen onderscheid op de regimes en/of wel/geen arbeidsvermogen. 

8.Is een verhoogde maatmanloon mogelijk? 
- Het maatmanloon is de basis van de verzekering. Wat zou je kunnen verdienen met je opleiding en vaardigheden als je geen stoornis of aandoening zou hebben? Dat staat los van de vraag of iemand arbeidsvermogen heeft. Of je wel of niet arbeidsvermogen hebt, bepaalt hoe hoog je uitkering is.
Voor meer informatie over je maatmanloon zijn je persoonlijke gegevens nodig, dus contact met UWV.

9. Is een UWV toeslag mogelijk?
- Ja, of je wel of geen arbeidsvermogen hebt maakt niet uit, als je maar voldoet aan de voorwaarden.

10. Zijn voorzieningen en hulpmiddelen via UWV mogelijk? 
- Ja

Het heeft even geduurd, maar het is nu door verschillende handen gegaan en goed nagekeken, dus het moet nu goed zijn!

Met vriendelijke groet,

Monica
UWV Webcare

Pagina's