Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Komen er ook aanbevelingen voor theoretische en toegepaste onderzoeken door de beoordelingen arbeidsvermogen?
Vereenvoudiging Wajong
Komen er ook aanbevelingen voor theoretische en toegepaste onderzoeken door de beoordelingen arbeidsvermogen?
jan
187812

De verzekeringsartsen en de arbeidsdeskundigen hebben een flink aantal mensen met beperkingen / chronische ziekten / stoornissen gezien door de beoordeling op arbeidsvermogen en de startersgesprekken.

Ze hebben door het grote aantal beoordelingen en gesprekken verschillen kunnen opmerken of zaken die hen zijn opgevallen of wat ze opmerkelijk vonden of gedachten aan mogelijke oorzaken of verklaringen, die nu nog niet zijn onderkend, of verbanden gezien.

Komen hieruit ook aanbevelingen voor theoretische en toegepaste onderzoeken voort?

Pagina's

Insteek van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen is kijken wat je qua werk nog wel kunt doen met je beperkingen. Maar het is wel een goede gedachte. Ik heb het voor je nagevraagd, Jan!

Laatst gewijzigd op: 07 augustus 2017 10:57

Hallo Jan,

Wat een interessante vraag over eventuele aanbevelingen voor onderzoeken door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Alle medewerkers van UWV kunnen onderzoeksvragen stellen die zij relevant vinden voor hun werk of voor het werk van UWV in het algemeen. UWV doet ook zelf onderzoek en verwerkt de resultaten van onderzoek door anderen. 

Verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen kunnen ook zelf onderzoek doen en/of deelnemen aan lopende onderzoeken van collega’s.

Medewerkers van UWV, bijvoorbeeld de verzekeringsartsen, kunnen ideeën aandragen voor de Kennisagenda UWV.  Deze Kennisagenda wordt elke twee jaar opgesteld. 

De Kennisagenda 2016 – 2017 is te vinden op de website van UWV.

Met vriendelijke groet,

Viktoria
UWV Webcareteam

Goed dat dit gebeurt, maar dit was niet helemaal wat ik bedoelde.

Keuringsartsen van het UWV en de keuringsartsen (alias medische adviseurs) bij het Centrum Indicatiestelling zorg (Ciz) voor de WLZ, gemeenten voor de WMO en jeugdwet, Zorgverzekeraars en zorgkantoren voor de Zvw  verrichten keuringen/beoordelingen/indicatiestellingen, doen dossieronderzoek en geven sociaal-medische adviezen voor de beoordelingen.

>>
 

Laatst gewijzigd op: 28 september 2017 10:45

Deze artsen hebben hierdoor veel kennis van mensen met beperkingen / chronische ziekten / stoornissen. De artsen kunnen door het grote aantal beoordelingen en het dossieronderzoek verschillen opmerken of zaken die hen zijn opgevallen of wat ze opmerkelijk vonden of gedachten aan mogelijke oorzaken of verklaringen voor mensen met beperkingen / chronische ziekten / stoornissen, die nu nog niet zijn onderkend, of verbanden zien. Mogelijk ook in behandelingen en de resultaten daarvan.

Is het mogelijk en zinvol door bijvoorbeeld het RIVM of KNAW te vragen dat deze artsen komen met aanbevelingen voor theoretische en toegepaste onderzoeken? Daar komen misschien zaken en innovaties uit voort waardoor mensen met beperkingen / chronische ziekten / stoornissen betere diagnoses en betere behandelingen krijgen.

Dank je wel voor je toelichting, jan! Ik laat voor je uitzoeken wat er mogelijk is. Zodra er een antwoord is, laten wij dat natuurlijk weten.

Hai Jan,

We hebben een reactie op je bericht over je ideeën om de samenwerking van de diverse instanties die mensen beoordelen, te verbeteren.

Het is een technisch verhaal maar om kort te gaan: deze samenwerking vindt al plaats. Lees hier de informatie:

Het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en arbeidsvermogen is het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Beide functies hebben een wetenschappelijke basis. Verzekeringsgeneeskunde is een medisch specialisme, dat wordt uitgeoefend in samenhang met andere specialismen. Er bestaat een Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), waar wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan toegankelijk worden gemaakt.
UWV draagt hieraan bij, en werkt daartoe samen met enkele medische faculteiten.
Wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten, waarvan zowel beoordelende als behandelende artsen profijt kunnen hebben.

1/2

 

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 16:07

2/2

Voorbeelden hier van is: het belang van dagelijkse activiteiten bij psychische stoornissen. 
Ook de arbeidsdeskundige werkt volgens internationaal gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde normen en werkmethoden (ICF, SMBA). Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) vervult hier dezelfde rol als het KCVG. Ook op dit terrein zijn er samenwerkingsrelaties met universiteiten. 

Met vriendelijke groet,

Petra
UWV WebcareTeam

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 16:10

De lopende en afgeronde onderzoeken zijn te vinden op: http://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/lopend-onderzoek

Het SMBA onderzoek is misschien interessant voor Wajongers.

Jammer, dat er geen onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van diagnoses en behandelingen voor de Wajongers zelf.

Ik ben zelf eigenlijk niet zo happy met het laten gebruiken van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 

Wel als dat vooraf wordt gevraagd met uitleg over het onderzoek (informed consent formulier), maar zoiets heb ik nog nooit ondertekend. 

Aangezien ik zelf ook als wetenschappelijk onderzoeker en specialist werk(te), vind ik de uitspraak over die standaarden en normen wat lastig te verdragen.

De regel is daarnaast dat je doelgroep weet wat onderzocht wordt en daarvoor ‘consent’ geeft dat gegevens geanonimiseerd gebruikt........ 

Het vertrouwen zakt verder weg. 

Laatst gewijzigd op: 09 oktober 2017 18:45

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG):

1.
Q. Worden bij uw onderzoeken, waar gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, vooraf gevraagd, met uitleg over het onderzoek, het informed consent formulier te ondertekenen voor akkoord?
A. Ja, voorafgaand aan het onderzoek worden personen geïnformeerd, bij akkoord vullen zij informed consent formulier in en ondertekenen dat.

2.
Q. Wordt de doelgroep vooraf op de hoogte gebracht dat ze onderzocht worden en ‘consent’ geven dat gegevens geanonimiseerd worden gebruikt?
A.  Ja, gegevens worden geanonimiseerd in het onderzoek verwerkt en de deelnemers worden hierover geïnformeerd.

Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2017 10:57

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!