Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Kabinetsplannen voor vereenvoudigen Wajong
Nieuws

Pagina's

Onderwerp gesloten

Beste Saj83,

Ja ik denk niet dat mijn man dat voor elkaar kan krijgen bij de Kartbaan waar hij nu weer opnieuw in een proeftijd zit (was een vorige x ook al misgegaan lang verhaal verder maar ja).
Ik denk en dat die het niet kunnen betalen (dat ten 1e).
Ten 2e: Hij heeft nu elke ochtend dat hij daar wat moet doen, juist erg onhandig, je kan beter volle dagen moeten werken vind ik: En dan gewoon: 2 volle dagen of 3 ofzo.
Je hebt dan standaard nog wat dagen voor jezelf.

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 10:02

Dit topic zal geopend blijven, voor de actuele zaken rondom de brief van de staatssecretaris. 

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 11:53

Beste Daniela,

Dat is inderdaad beter en overzichtelijker
Wat ik alleen nog steeds niet begrijp: Is of er dan ook nog nieuws komt voor de mensen in: Doelgroepen-register (die in Bijstandspositie dat hebben).
Mij is aangegeven door: Opnaarde100000:
(Tevens mijn reden waarom ik niks kan doen met het Register).
Dat ook de mensen in de: Bijstand al te maken hebben met: Deels Uitkering/Deels Salaris (En onzekerheid is er qua Reiskosten­vergoeding, daarom kan ik er niks mee) mij is verder eigenlijk onduidelijk: Of er bij het: Doelgroepen-register compleet gewerkt word met: Loondispensatie en niet met: Loonkostensubsidie.
Bovendien: Ik dacht dat: De wetgeving: Dat die mensen die in de Bijstand aan de slag gaan met het: Register onder: Minimumloon aan de slag moeten, er nog niet eens doorheen is?.
Ik vraag mij echt af wat ze alsnog gaan beslissen met die groep, moet het maar weer afwachten denk ik.
Maar ik blijf het maar op de voet volgen verder.

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 12:15

Vraag voor UWV / SZW:
Wat gaan de plannen betekenen voor de inkomenspositie van Wajongers die nu werken op basis van een hoger maatmanloon? Ik zie hier niets over staan in de beleidsdoorlichting.
Dezelfde vraag geldt voor degenen die nu werken onder de Bremanregeling.
Het lijkt erop dat het ministerie SZW de AO-klassen wil laten vervallen in oude Wajong. Dit is nadelig voor degenen die werken op basis van een hoger maatmanloon.

Blijven de oude rechten behouden omdat van Ark in haar brief zegt:
"Bij het uitwerken van deze maatregel zal ik specifiek aandacht schenken aan het behoud van de huidige inkomenspositie van werkende Wajongers." ?

Ik denk dat UWV sowieso weinig van deze vragen kan beantwoorden. Dit zijn allemaal plannen van het ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid/Kabinet. Ik heb de hele beleidsdoorlichting ook even snel doorgenomen, maar voor nu even teveel om in 1 keer op te nemen.

Ieder geval hoop ik niet dat ze de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 willen overhevelen naar de gemeenten. En dus ook geen partner- en vermogenstoetsing.

Anders zullen vele Wajongers, die nog thuis wonen, of een partner hebben, geen Wajong meer krijgen. En wat stimuleer je daarmee, niks dus. Dan zullen of mensen geen werk meer zoeken, of ze moeten als een gek gaan solliciteren vanwege inkomensverlies met alle gevolgen van dien.

Daarnaast ook het stuk dat alle Wajongers, met of zonder Arbeidsvermogen een uitkering krijgen van 70%. De hele operatie is pas afgerond, en Wajongers zonder Arbeidsvermogen waren blij dat ze hun 75% hebben kunnen behouden. Zou diep triest zijn als ze alsnog worden verlaagd naar 70% WML.

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 13:59

En dan is de hele operatie dus voor niks geweest. Dan zou iedereen gelijk naar 70% verlaagd moeten worden.

In de brief (8 blz) wat naar de Kamer is gestuurd zie ik nog geen rare dingen of veranderingen. Alleen maar positieve punten grotendeels, en ook nergens kunnen lezen dat oWajongers verplicht gaan werken om werkaanbod of reintegratie te accepteren. Juist voor de Wajong2010 hebben ze gezien dat dat niet werkt, weinig tot nooit word gebruikt, en Wajongers wel willen werken als ze kunnen. Met dwingen/dreigen/verplichten bereik je niks. En geen enkele werkgever wilt een Wajonger in dienst die gedwongen is te gaan werken.

Beste Kelly, dat je graag wilt weten of er eventueel ook nog plannen liggen voor mensen in het Doelgroepenregister en/of Bijstand- Participatiewet, kan ik goed begrijpen. Het UWV houdt zich alleen niet bezig met de Bijstand/Participatiewet, dit zijn de gemeenten die zich daar mee bezig houden en eventueel verdere informatie voor je hebben. Ik heb dan helaas ook geen antwoorden voor je. Het is heel goed van je dat je het blijft volgen! 

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 14:09

@Jippie; De bedoeling van de nieuwe regels voor de Wajong is om te komen tot een heldere en eenduidige manier van inkomstenverrekening in de Wajong. Door de manier van inkomstenverrekening voor Oude Wajong en Wajong 2010  gelijk te trekken zal het zo moeten zijn dat als je (meer) gaat werken je er maandelijks op vooruit gaat. 

De precieze vormgeving is afhankelijk van de verdere uitwerking. Daarom is het nu nog niet mogelijk om op bovenstaande specifieke situaties in te gaan. 

Ik heb vandaag de woordvoerder gesproken van Staatsecretaris van Ark n.a.v. het bericht in Trouw waarin word gesuggereerd dat oWajongers verplicht gaan worden om in de toekomst mee te werken aan reintegratie.

Naar aanleiding van dit artikel kreeg ik mailtjes, appjes etc. binnen waarbij ik heb geconstateerd dat er een hoop paniek is gezaaid.

Morgen geeft UWV een verklaring vrij waarin meer info word gegeven over dit artikel van Trouw, en dus wat wel/niet waar is. Zodra dit word vrijgegeven krijg ik een sein van de woordvoerder, en dan plaats ik de tekst hier..

Pagina's


Onderwerp gesloten