Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > kabinet wil gaan snijden in huurtoeslag. De vraag is alleen hoe
Nieuws

Pagina's

Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32847/kst-32847-225?resu... "32 847 Integrale visie op de woningmarkt
27 926 Huurbeleid Nr. 225 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG " zegt de VVD het volgende:

quote:

Wij zullen dit later dit jaar uitgebreid bespreken, maar ik zeg nu al dat de VVD de huurtoeslag in de huidige vorm een onding blijft vinden. Het is nu de grootste armoedeval en dus de grootste rem op betaald werk. Het samenvoegen met andere toeslagen bleek in deze kabinetsperiode niet uitvoerbaar, maar de huurtoeslag kan wellicht wel worden vereenvoudigd zodat die ook weer begrijpelijk is voor de mensen die het betreft. Ik zie dat interdepartementale beleidsonderzoek met grote belangstelling tegemoet.

Zou dit kunnen beteken dat de huurtoeslag voor uitkeringsgerechtigden op het soc. minimum, waaronder Wajong'ers zonder arbeidsvermogen en IVA-gerechtigden, omlaag gaat en voor werkenden met een laag inkomen omhoog?

@Gijs, ik zag het vanochtend ook al op het nieuws. De verlaging van de huursubsidie zou volgens dit artikel vooral voor duurdere huurwoningen gelden.

quote:

Op 31 mei 2016 schreef Robert - vervangend moderator namens UWV het volgende:

@Gijs, ik zag het vanochtend ook al op het nieuws. De verlaging van de huursubsidie zou volgens dit artikel vooral voor duurdere huurwoningen gelden.

War zag je dat op het nieuws dan, Robert? En met hoeveel Euro per maand zou de huurtoeslag gemiddeld lager worden en met hoeveel % zou de kwaliteitskorting verhoogd worden?

Het is maar de vraag of de PvdA daar wel mee akkoord gaat. In augustus wordt er bij het opstellen van de Miljoenennota gekeken of bepaalde groepen met forse koopkrachtverliezen te maken krijgen en of er dan ook extra geld bij moet komen om dat te compenseren.

Laatst gewijzigd op: 31 mei 2016 12:16

Op http://bit.ly/1XaZdMt "Voorjaarsnota Verticale Toelichting" staat het volgende:

quote:

In het originele topic schreef tt:

Huurtoeslag (2015 realisatie en ejm, raming 2016-2021)
Door hogere aantallen aanvragers (onder meer door de instroom van vergunninghouders), een lager niet-gebruik en een aanpassing van het heffingsvrije vermogen is er bij de huurtoeslag sprake van tegenvallers. Daarnaast resteert een nog niet gedekt tekort van vorig jaar. De tekorten worden binnen de huurtoeslag opgevangen door een verhoging van de zgn. kwaliteitskorting. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt dit jaar voorbereid. Hiertoe wordt een AmvB opgesteld. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij nadere budgettaire besluitvorming.

Laatst gewijzigd op: 31 mei 2016 12:33

@D. Mast, op het nieuws werd het Telegraaf-artikel aangehaald. Ze hadden dus niet meer informatie dan in de link die je hier boven hebt gepost.

Het is nog maar de vraag of er voor volgend jaar op de huurtoeslag bezuinigd wordt. De afgelopen jaren waren er ook steeds tekorten op het huurtoeslagbudget en dreigden er ook bezuinigingen op de huurtoeslag, telkens werd er wel geld voor gevonden vanuit andere budgetten.

Op http://bit.ly/1Pf5FPr lees ik daarover het volgende:

quote:

In het originele topic schreef tt:

De heer Nijboer (PvdA):

Dit probleem speelt al langer; ik heb het al vaker opgebracht. De begroting van minister Blok heeft eigenlijk maar één begrotingspost, de huurtoeslag. Als die dan tegenvalt, moet hij daar direct in snijden. De huurtoeslag wordt volgens afspraak betrokken bij de besluitvorming over de koopkracht in augustus. Dat is anders dan anders, want departementen moeten normaal gewoon hun broek ophouden. De PvdA-fractie heeft jaar op jaar, overigens ook een keer samen met de ChristenUnie, deze tegenvallers gecompenseerd. Dit ligt dan ook in augustus weer op tafel.

Laatst gewijzigd op: 31 mei 2016 12:44

In het kabinet is er een botsing tussen de PvdA en de VVD over deze bezuinigingen op de huurtoeslag, lees ik op https://www.woonbond.nl/nieuws/coalitie-botst-over-huurtoeslag

Op http://www.pvda.nl/berichten/2016/06/Huurtoeslag+blijft+in+stand lees ik het volgende:

quote:

Huurtoeslag blijft in stand

door Albert de Vries op 1 juni 2016

De huurtoeslag blijft gewoon in stand. Deze week ontstonden er verhalen over een korting op de toeslag om daarmee een gat in de begroting te dekken, maar dat is onzin. De afgelopen jaren zijn tegenvallers op de huurtoeslag telkens opgevangen zonder dat dit ten koste ging van huurders. Van bezuinigingen op de huurtoeslag is nu opnieuw geen sprake. De koopkracht van ouderen en huurders staat al genoeg onder druk. Daarom wil de PvdA juist dat het kabinet op Prinsjesdag in de begroting voor volgend jaar maatregelen neemt om hen tegemoet te komen...

Pagina's