Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Jasper van Dijk (SP): ‘Arbeidsgehandicapten wacht drama als bezuinigingen doorgaan’
Nieuws
Jasper van Dijk (SP): ‘Arbeidsgehandicapten wacht drama als bezuinigingen doorgaan’
Ray
138912

Pagina's

Ja! Ervaringsdeskundige èn terzake deskundig ;-) 

Jammer dat er nu alleen die groep in staat van 75 naar 70%. Wel heel goed, maar: Het zou goed zijn als duidelijk werd dat het ook al die werkende nwajongers betreft met een lager percentage!

Want dat is ook om misselijk van te worden: dat die groep wel werkt en toch nog die korting krijgen. 

Goed bezig Ray.  

Kris, kan jij mij het in het kort e-mailen over de werkenden nwajongers wat hun te wachten staat? Ik loop over van het regelen van allemaal dingen. Dan kan ik het doorsturen naar de mensen waarmee ik contact heb. Mijn email is rayeed@hotmail.com

Ik hoop dat iemand die het heel goed paraat heeft, je even mailt. Ik praat alleen maar na wat ik elders lees. 

Ik kan het verhaal knippen/plakken uit een ander topic. Dat doe ik als je geen reactie krijgt. 

Ik heb een mail naar sociale zaken gestuurd, als steun voor de motie. Dit kreeg ik als antwoord terug.  Het kabinet vindt dat iedereen die daartoe in staat is, de mogelijkheid moet hebben deel te nemen aan de samenleving door te werken. Als dat nodig is met steun van de overheid. Dat betekent allereerst dat de Wajong alleen toegankelijk blijft voor jongeren die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Voor deze mensen geldt dat zij een uitkering blijven ontvangen van 75% van het minimumloon. 

Mensen met arbeidsvermogen die al Wajong ontvangen zouden volgens eerdere plannen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en onder de bijstand gaan vallen. De uitkering zou niet alleen 70% van het minimumloon bedragen, maar er zou ook een vermogenstoets van toepassing worden. Op dat voornemen is het kabinet teruggekomen: Wajongers blijven bij het UWV en behouden gewoon de Wajong-uitkering. Wel is afgesproken dat het UWV vaststelt of en in hoeverre Wajongers beschikken over mogelijkheden om te werken. Dat proces - de herbeoordeling - is in 2015 in gang gezet en zal dit jaar worden afgerond. Wajongers die arbeidsvermogen hebben, ontvangen per 1 januari a.s. een uitkering van 70% van het minimumloon. 

Daartegenover staat dat bedrijfsleven en overheid met elkaar hebben afgesproken dat er voor mensen met een beperking een groot aantal banen zal worden geschapen. Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en het cao-loon verdienen dat bij de functie hoort. Wat betreft uw verzoek om de besluitvorming terug te draaien: het terugdraaien van beslissingen die het demissionaire kabinet heeft genomen is alleen mogelijk als het volgend kabinet daarvoor kiest en het parlement daarmee instemt. Voor politieke aandacht kunt u altijd de politieke partij van uw keuze in de Tweede Kamer benaderen. Uw bericht zal ook als signaal onder de aandacht binnen het ministerie worden gebracht. Wij bedanken u voor uw e-mail.

 

 

Laatst gewijzigd op: 27 september 2017 10:23

Nou, ik schrik wel van deze reactie. In de lijn van de verwachting kan het dus zo zijn dat op termijn ook andere zaken gelijkgetrokken worden met de bijstand... Zoals een vermogenstoets.. Goed dat daar nu nog niet voor is gekozen, want nu zou ik na ontslag en WW geen recht hebben op bijstand, maar nog wel 21% wajong krijgen. 

Jammer vind ik dat deze reactie wederom alleen gaat over de groep die van 75 naar 70% gaat, en niet duidelijk is dat het ook die nwajongers treft die wel al werken. 

Laatst gewijzigd op: 27 september 2017 10:00

quote:

Op 27 september 2017 schreef Kris het volgende:

Nou, ik schrik wel van deze reactie. In de lijn van de verwachting kan het dus zo zijn dat op termijn ook andere zaken gelijkgetrokken worden met de bijstand... Zoals een vermogenstoets.. Goed dat daar nu nog niet voor is gekozen, want nu zou ik na ontslag en WW geen recht hebben op bijstand, maar nog wel 21% wajong krijgen. Jammer vind ik dat deze reactie wederom alleen gaat over de groep die van 75 naar 70% gaat, en niet duidelijk is dat het ook die nwajongers treft die wel al werken. 

Eigenlijk staat er niks nieuws in. Het was idd de bedoeling dat Wajongers de bijstand in zouden gaan, met alle ellende erbij. Gelukkig is dat teruggedraaid. De herbeoordelingen zijn zo goed als afgerond, en iedereen weet nu wel of hij/zij Arbeidsvermogen toegekend heeft gekregen.

Ik heb de Kamerleden ingelicht over de Wajong2010, en op FB word dit ook veel gedeeld. Met dank aan de partner van tt!

Laatst gewijzigd op: 27 september 2017 14:20

Top! 

Wist niet dat het gelijktrekken geen nieuws was.... Goed dat dat van de baan is. 

quote:

Op 27 september 2017 schreef Kris het volgende:

Top! Wist niet dat het gelijktrekken geen nieuws was.... Goed dat dat van de baan is. 

 

Gelukkig wel, anders was er veel meer ellende. Dan zouden mensen met een werkende partner waarschijnlijk helemaal geen Wajong meer krijgen.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!