Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Hoe dan? Loondienst, Zelfstandige en uitkering
Inkomen en uitkering
Hoe dan? Loondienst, Zelfstandige en uitkering
Sjani
1104412

Allereerst ik ben blij dat het fenomeen WA-jong bestaat... het zorgt dat ik een drempel extra heb om over mijn grenzen heen te gaan.

Maar het levert me meer stress op dan het aan inkomen geeft.

Ik heb vanaf 2009 een WA-jong. Ik werkte toen heel beperkt in de zorg maar dat is in de berekening van mijn maatmanloon nooit meegenomen.

Ik ben vanaf 2014 ondernemer... toen ben ik na jaren zeuren over hulp bij passend werk zoeken... en de afwijzing daarvan omdat ik niet zou kunnen werken vanwege mijn 80-100% ongeschiktheid ineens 100% goedgekeurd... niet zo van... aardig dat je het wilt proberen maar denk aan jezelf... nee: Kennelijk kun je het dus nu sta je er gelijk helemaal zelf voor. O ja, en ik mocht 1 jaar terugvallen.
Dacht het ook niet... al die administratie

In 2018 liep ik compleet vast. In maart heb ik alle klanten laten weten dat ik per 1 mei stopte of drastisch minderde. UWV gebeld... nee je recht op uitkering is verlopen... en als zelfstandige bouw je ook geen rechten op.
Dus gedacht: dan maar even op 1 inkomen... die van mijn man. Maar hij raakte werkloos.
In Juni dus weer aan het werk gegaan, in loondienst voor 16 uur in een stomerij. Geweldig werk, mijn niveau van sociale werkplaats noem ik het. Maar 16 uur was te veel. En ik liep weer vast... Helemaal in paniek het UWV gebeld... het licht, en ik ben blij dat het een licht was, dat ik aan de telefoon had vertelde mij dat ik op grond van wet Amber terug kon vallen in mijn oude WA-jong. Dus ik een papiertje ingediend en afgewacht. Gelijk ben ik na afloop van mijn half jaar contract teruggezakt naar 12 uur in de stomerij, maar vanwege mijn niveau en de afspraken die in aan het begin had gemaakt wel omhoog gegaan in loon.

Eindelijk mei 2019 hoorde ik dat ik 50% afgekeurd was... mijn eerste vraag: Wat mag ik dan ernaast verdienen? Want mijn uurtarief in mijn bedrijf ligt tussen de 22,50 en de 63 euro... en mijn uurloon in de stomerij zo rond de 12... dus als ik 20 uur kan werken, volgens jullie... dan moet ik toch ergens over een grens heen denderen... of mijn maatmanloon moet passen bij mijn situatie.

Geen antwoord... geen duidelijkheid over het maatmanloon... geen duidelijkheid over de berekening.
In de brief van de arbeidsdeskundige wordt €10,23 genoemd per uur.
Maar als ik het UWV bel gaan ze uit van het minimum loon...

Dus ik gevraagd wat dan precies de grens is antwoord: dat ik niet op de grens mag gaan zitten... dan ben ik een profiteur.
En: Dat ze die vraag niet kunnen beantwoorden omdat ik zowel loondienst als onderneming heb.

O ja, en dat ze het pas kunnen berekenen als ik mijn aangifte inkomsten belasting heb gedaan... dat betekend dat ik pas tegen juni 2020 kan weten of ik in 2019 te veel heb gehad, en hoeveel ik per direct terug mag betalen.
Ik weet het liever in 2019 al, zodat ik kan reserveren...

DUS HELP: WAT MAG IK VERDIENEN IN WELKE KLASSE EN HOE WORDT DAT BEREKEND?

Pagina's

Ik heb pot jan dorie VWO, mijn hele leven in de zorg gewerkt, tot HBO+ niveau toe..
Werkervaring in winkels, als onderwijsassistent noem maar op...
Ik heb mijn best gedaan op een HBO opleiding:
5 weken voltijd PABO
2 jaar, naast mijn bedrijf via NTI HBO Toegepaste Psychologie (bezit propedeuse)
en 2 jaar, naast bedrijf en werk deeltijd HBO Sociaal Juridische Dienstverlening...

Nee u hebt geen diploma's, we kijken niet naar uw werkervaring. We kijken niet naar dat we in het verleden uw maatmanloon al hadden mogen aanpassen...
we hopen alleen dat u een euro te veel aan inkomsten binnensleept zodat we over een heel jaar... ja want u bent ondernemer... dus we kunnen u pakken... een trede of 2 tredes uitkering terugbetaald...

Zo en tot zover mijn gemopper.

Laatst gewijzigd op: 11 december 2019 13:02

Mag ik vragen of je een oude Wajong uitkering hebt met wel arbeidsvermogen en arbeidsongeschikheidsklasse 45-55 % of heb je een Wajong2010 uitkering in de (voortgezette) werkregeling?
Dit kun je vragen bij het UWV als je het niet weet.

Waarom vind je dat je recht hebt op een hoger maatmanloon?

Als ik het goed begrijp heb je in 2019 inkomsten uit loon en uit je bedrijf. Klopt dat?

Ik val onder de oude WA-jong.

Ik vind dat ik recht heb op een hoger maatmanloon omdat ik vanaf 2008.. dus voordat ik WA-jong kreeg gewerkt heb als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.
Dit had destijds in de berekening van mijn maatmanloon meegenomen moeten worden omdat dat tot 2011 beleid was. Dat is nooit gedaan, die ervaring is nooit meegenomen en ik had nog niet geleerd voor mijn rechten op te komen. Dus tja, kans verkeken zeg je dan.

Ik heb inderdaad inkomsten uit Loon
en bedrijf.

En de vraag is dus... wat mag ik nu precies aan jaaromzet verdienen...

Is dat 55% x minimumloon?
Is dat 55% × 108% x minimumloon?
Is dat 55% × €10,23 × ? uur ?

Of nog weer anders?

Vragen aan UWV webcareteam of iemand op dit forum die ik heb:
Wordt voor het bepalen van Inkomsten uit werk per maand 1/12 van het jaarverlies uit bedrijf afgetrokken van het loon in die maand?
Wordt voor het bepalen van Inkomsten uit werk per maand 1/12 van de jaarwinst uit bedrijf opgeteld bij het loon in die maand?

Naar aanleiding van de uitspraak Centrale Raad van Beroep van 25 november 2011 wordt het maatmanloon vanaf eind 2012 niet meer herzien. Het bruto voltijds loon van dat moment wordt gehanteerd als maatmanloon en dit wordt enkel nog geïndexeerd met het CBS-indexcijfer.
Te hanteren indexcijfer conform het Schattingsbesluit is de index van de CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd

Als je eind 2012 (deels) werkte kun je nog steeds een verhoogd maatmanloon aanvragen.

Voor oude Wajong per maand!

Berekend arbeidsongeschiktheidspercentage:
(Maatmanloon - Inkomsten uit werk)/Maatmanloon *100%

Zoek bij het Berekend arbeidsongeschiktheidspercentage de bijbehorende ao klasse.

Bij een ao klasse hoort een uitkeringpercentage
A.o,klasse 80-100 %: 75,00% (bij geen arbeidsvermogen)
A.o,klasse 80-100 %: 70,00%
A.o,klasse 65-80 %: 50,75%
A.o,klasse 55-65 %: 42,00%
A.o,klasse 45-55 %: 35,00%
A.o,klasse 35-45 %: 28,00%
A.o,klasse 25-35 %: 21,00%

Bruto oude Wajong uitkering per maand:
Grondslag * 21,75 * Uitkeringpercentage

@Jan:
1. UWV rekent per jaar... dus ik heb geen idee... ze zeggen dat ze pas na de belastingaangifte kunnen kijken of mijn uitkeringsklasse klopt, of niet... zoals zij het zeggen zie ik het als zwaard van Damocles… namelijk dat ik met die eventuele 5 euro teveel niet 1 maand een trede maar 1 jaar een trede terug moet betalen.

Dus sorry... geen idee.

2: Dan moet ik dus zien te bewijzen dat ik eind 2012 deels werkte en wat mijn loon toen was. Ben benieuwd of dat haalbaar is maar ik kan er even achteraan. De arbeidsdeskundige waarmee ik bij de herkeuring in gesprek was kapte mijn vraag in die richting gelijk af.

Bij grondslag jan - juni 2019.

Inkomsten uit werk
Van € 0,00 - € 323,15 dan a.o.klasse 80-100 %: € 1.131,07
Van € 323,16 - € 565,52 dan a.o.klasse 65-80 %: € 820,02
Van € 565,53 - € 727,10 dan a.o.klasse 55-65 %: € 678,64
Van € 727,11 - € 888,68 dan a.o.klasse 45-55 %: € 565,53
Van € 888,69 - € 1.050,26 dan a.o.klasse 35-45 %: € 452,43
Van € 1.050,27 - € 1.211,85 dan a.o.klasse 25-35 %: € 339,32

Bij grondslag juli- dec 2019.

Van € 0,00 - € 327,11 dan a.o.klasse 80-100 %: € 1.144,92
Van € 327,12 - € 572,45 dan a.o.klasse 65-80 %: € 830,07
Van € 572,46 - € 736,01 dan a.o.klasse 55-65 %: € 686,95
Van € 736,02 - € 899,57 dan a.o.klasse 45-55 %: € 572,46
Van € 899,58 - € 1.063,13 dan a.o.klasse 35-45 %: € 457,97
Van € 1.063,14 - € 1.226,69 dan a.o.klasse 25-35 %: € 343,48

Dit zijn bruto bedragen per maand die geen rekening houden met een verhoogd maatmanloon en uitgaan van een gekeurd (dus niet het berekend) a.o. percentage van 80-100%.

En Jan, gaat dat dan over de laatste helft van 2019, heel 2019 of begin 2020?

Want dat is ook weer het leuke van de rekenhulp...
het minimumloon veranderd elk half jaar... dus de rekenhulp werkt maar per maand. En niet per jaar.

Heb het al gezien, die bedragen die je noemt gaan over de eerste helft van 2020. Daar heb ik nu dus niets aan.
Ik wil weten wat ik in heel 2019 mag bijverdienen naast mijn uitkering.

Heb het al gezien, die bedragen die je noemt gaan over de eerste helft van 2020. Daar heb ik nu dus niets aan.

Ik wil weten wat ik in heel 2019 mag bijverdienen naast mijn uitkering.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!