Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Het wajong forum
Nieuws
Het wajong forum
wolf
25913

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/uwv/hoe-een-inte...

quote:

HOE EEN INTERNETFORUM KAN HELPEN
Bruno Bruins 07 sep 2016 3 reacties
In de afgelopen periode zijn er meerdere nieuwe wetten ingevoerd op het gebied van de sociale zekerheid. De UWV-organisatie daarop aanpassen is natuurlijk een uitdaging, maar de gewijzigde regels uitleggen aan klanten is minstens zo belangrijk. Online media kunnen hierbij helpen, zo leert het speciale Wajong-forum.
Begin vorig jaar werd de Participatiewet van kracht. Deze wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Invoering van de wet heeft grote gevolgen voor gemeenten en UWV, maar vooral voor de mensen die het betreft. Al snel bleek er onder de groep van jonggehandicapten behoefte aan informatie over alle veranderingen voor hun situatie. Begrijpelijkerwijs kwamen er direct veel vragen. “Wat betekent de wet voor mij?”, “Heb ik nieuwe verplichtingen?”.

Vraagtekens
Nog voordat de Participatiewet van kracht werd, hebben we onze communicatie opgeschroefd met klantbrieven, informatiebijeenkomsten in het land en de website uwv.nl. Toch bleven er veel vragen onder de Wajong-populatie. Daarom begon UWV met een online forum, waar Wajongers hun ervaringen kunnen delen over de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt. De bezoekers kunnen er discussiëren over alle ontwikkelingen en vragen stellen aan UWV. Het forum sluit aan op UWV Perspectief, een digitaal magazine en platform voor mensen met een UWV-uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Deze site heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een goedbezochte community.

Reaguurders
“Zet het forum de poort open voor negatieve reacties?”, werd mij gevraagd. We blijven verstoken van de zogenoemde ‘reaguurders’, die er vooral op uit zijn om in vaak weinig subtiele bewoordingen hun frustraties af te reageren en niet om mee te denken over verbeteringen. Tot mijn genoegen kan ik zeggen dat de discussies op het forum vooral inhoudelijk van aard zijn. Wat niet wegneemt dat ook in dit forum de ‘ventielfunctie’ belangrijk is. Mensen kunnen stoom afblazen over hun ervaringen. Meer dan andere klanten reageren de gebruikers soms emotioneel op bijvoorbeeld een brief, een afspraak met een arts of aangekondigd huisbezoek, zo leeft onze ervaring. Met een goede moderator leiden we het gesprek in goede banen. Zij ziet er op toe dat discussies niet ontsporen. Ook goed om te zien: forum-bezoekers spreken elkaar aan op hun gedrag.

Extra aandacht
Het UWV Wajong-forum voorziet in meerdere behoeften. Om te beginnen natuurlijk het bieden van actuele informatie. Nieuws over beoordelingen, uitnodigingsbrieven die mensen kunnen verwachten melden we online. Daarnaast weten we door de discussies op het forum nog beter wat er leeft onder de doelgroep. Zijn er veel vragen over een bepaald onderwerp, dan passen we de informatievoorziening daarop aan of schrijven erover in onze eigen media. Ook krijgen we er soms signalen van klanten die extra aandacht nodig hebben en waar opvolging aan wordt gegeven.

Dialoog
Het Wajong-forum laat zien dat het helpt om de dialoog te zoeken. Hoewel er zeker ook kritiek is te lezen, zijn de reacties van de Wajongers op het forum zeer positief, en ook ouders en begeleiders laten er regelmatig van zich horen. Het zorgt er niet alleen voor dat we een spiegel voorgehouden krijgen, maar biedt ook een continue peilstok waarmee we zo nodig dienstverlening kunnen bijsturen. Dat wil niet zeggen dat een forum een ‘wondermiddel’ is voor iedere doelgroep. Zo zijn Wajongers meer dan gemiddeld online en dat geldt niet voor bijvoorbeeld WAO’ers.

Als reactie op dat artikel schrijft Chris van Henegouwen (Romanschrijver) op 7 september 2016 13:31 het volgende:

quote:

Teleurstellend aan het forum is het tekortschietende empathische vermogen van UWV-personeel. Enerzijds hebben ze geen moeite met welke hardvochtige politieke maatregel dan ook, anderzijds kunnen ze zich nauwelijks in de leefwereld van Wajongers verplaatsen, die nogal wat schrijnende voorbeelden van onmenselijk (psychisch) lijden hebben gedeeld. Zo vonden ze dat een vrouw die 22 uur per etmaal bedlegerig is, best in staat was om te werken.

Het UWV is geleidelijk veranderd in een VVD-bolwerk en dat krijgen de klanten te merken. Men zou kunnen denken dat het personeelsselectiebeleid tot de verharding van mentaliteit heeft geleid.

Hou zou dat komen dat het UWV een VVD-bolwerk zou zijn geworden?


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!