Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: WIA > herziening fout uwv wia toekening
WIA
herziening fout uwv wia toekening
soraja
331610

Beste forumleden,

Graag jullie hulp bij het volgende:

Mevrouw heeft een wia aanvraag gedaan in juli 2010. Deze werd toen afgewezen , 35%
arbeidsongeschikt verklaard. In bezwaar gegaan en alle daarop volgende stappen ondernomen. De
uiteindelijke beslissing werd genomen in maart 2011. Er was geen aanleiding op medische gronden
van de beslissing in juli 2010 terug te komen.
Drie jaar later (2014) na overleg met stichting MEE heeft ze een Wajong aangevraagd. Deze werd
toegekend vanaf haar eerste ziekte dag 2007. Ze werd 100% arbeidsongeschikt verklaard. Op
advies van de Wajong arts had ze een WIA herziening aangevraagd op grond van verslechtering
ziekte binnen vijf jaar. De WIA herziening werd toegekend met als eerste ziekte dag het moment
dat mevrouw opgenomen werd in een erkend AWBZ instelling (november 2010). En volgens
artikel... heeft het UWV de WIA uitkering met terugwerkende kracht (max 52 weken) uitgekeerd.
Volgens het UWV was ze te laat met haar aanvraag.
Dit jaar heeft mevrouw een herziening aangevraagd van de WIA afwijzing juli 2010, met het
verzoek terug te komen op de beslissing van 2010 en de omstandigheden en (nieuwe) feiten
alsnog mee te nemen in de besluitvorming. Haar punten voor de herziening waren:
- Opname AWBZ instelling in 2010
- Wajong eerste ziektedag bepaling vanaf 2007
Het UWV heeft de herzieningsaanvraag afgewezen en aangegeven dat deze feiten reeds waren
meegenomen in de aanvraag van 2014 die was toegewezen.
Gezien het feit dat de WIA in 2014 is toegekend op basis van dezelfde informatie die in 2010
voorhande was gedurende de bezwaar periode, is er duidelijk sprake van een onjuist gemaakte
beslissing in juli 2010 – maart 2011.
Nu wilt zij graag weten hoe ze dit in haar bezwaar het best kan aanpakken omdat het UWV van
mening is dat in 2014 reeds een correctie en toekenning heeft plaatsgevonden.
- situatie dat sprake is van herstel van een fout
- situatie dat sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.

Bij voorbaat dank,

Hallo Soraja,

Allereerst van harte welkom op het forum. Wat een lastige situatie en wat lief dat je dit namens deze mevrouw vraagt. Ik ga je vraag voorleggen aan de collega's van Webcare; maandag 30 december zitten zij weer klaar om vragen te beantwoorden. 

Fijn weekend!

hartelijk dank.

Je kunt ook juridisch advies vragen wat wel en niet mag.

Als je een rechtsbijstand verzekering hebt kun je hen het voorleggen.

Ook een vakbond, als je lid bent, kan je helpen of het Juridisch Loket.

Ieder(in) heeft een Juridische Wegwijzer gemaakt. Hierin staan instanties vermeld waar je voor juridisch advies en begeleiding terecht kunt.
https://iederin.nl/juridisch-steunpunt-moet-stoppen/
https://iederin.nl/wp-content/uploads/2019/02/1700_Juridische_wegwijzer_...

MantelzorgNL biedt ook juridisch advies:
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/wat-biedt-MantelzorgNL/j...

dank je wel Jan. Helaas te kort dag. Haar bezwaartermijn verloopt bijna.

Ik vraag me trouwens over een mogelijkheid is om bezwaartermijn te verlengen.

Vriendelijke groet.

Je kan een pro forma bezwaar indienen. Dat is dat je aangeeft dat je bezwaar hebt maar daarin zet je nog niet de redenen van bezwaar. Zo heb je tijd om te overleggen en eventueel juridisch advies te vragen en gegevens te verzamelen om bezwaar te ondersteunen. Ook uwv erkent het pro forma bezwaar, je krijgt dan een termijn wanneer het echte bezwaar binnen moet zijn. Zie ook hier https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/...

partner van tt

Laatst gewijzigd op: 28 december 2019 10:49

Beste Soraja,

Goed uitzoekt hoe je het beste bewaar kunt maken op een beslissing van UWV.

Als je een bezwaar per brief wilt indienen, dan moet je in de brief een aantal zaken vermelden. Zet in je bezwaarschrift dan in elk geval:

• de datum;
• Je naam, adres en telefoonnummer;
• Je burgerservicenummer (BSN);
• de woorden 'bezwaarschrift' of 'ik maak bezwaar';
• de beslissing waar je het niet mee eens bent;
• de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief;
• waarom je het niet eens bent met de beslissing en wat volgens jou de beslissing had moeten zijn;
• maakt je bezwaar tegen een beslissing over je medische toestand? Zet de medische informatie dan in een aparte bijlage;
• Je handtekening.

1/2

Verder is het erg slim om juridische hulp in te schakelen. Zij kunnen jou kunnen jou hierin goed advies geven. Een voorbeeld is het Juridisch Loket. De contact gegevens kun je vinden in de volgende link: https://www.juridischloket.nl/contact/.

Zoals (partner) TT aangeeft, je kan een pro forma bezwaar indienen. Dat klopt helemaal!

Ik wens je alvast een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

Jim
UWV Webcareteam  2/2


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!