Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Beoordeling van je arbeidsvermogen
Gevolgen herkeuring
Hans Kamp
998412

Ik heb nu een beschutte werkplek en mijn arbeidsvermogen is vermoedelijk veel groter dan mijn werkgever, de DCW en het UWV denkt. Op het aanvraagformulier van 2010 stond destijds dat er een verstandelijke beperking en een leerstoornis was. Ik heb het ondertekend, met de angst dat ik anders ontslagen zou worden. In principe vind ik dat ik niet had moeten meewerken aan deze leugen.

Op grond daarvan wil ik mij binnenkort laten herkeuren. Stel dat de arbeidsbeperking lager is dan wordt beweerd, of is afgenomen. De subsidie zal worden verlaagd. Mijn werkgever zal daar waarschijnlijk niet blij mee zijn.

Is er een verplichting aan mijn kant om mij te laten herkeuren als bij de vorige keuring niet conform de waarheid is gehandeld?

Pagina's

Wat bedoel je met herkeuren?

Een advies indicatie beschut werk óf een beoordeling op arbeidsvermogen óf een keuring op wel of geen Wajong uitkering meer óf iets anders?

Herbeoordeling op arbeidsvermogen en daarna herindicatie beschut werk. Mijn werkgever heeft het arbeidsvermogen vastgesteld, maar die handelt natuurlijk in zijn voordeel. Ik wil dus opnieuw worden gekeurd.

Herbeoordeling op arbeidsvermogen is volgens mij weinig zinvol. Als je beschut werk hebt, heb je de beoordeling "wel arbeidsvermogen".

Bedoel je misschien de vaststelling loonwaarde óf iets anders?

Meer over vaststelling loonwaarde:
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/loonwa...

Aan een vaststelling loonwaarde zijn kosten verbonden voor de werkgever
https://www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten/diensten-aan-gemeenten/detail/aanv...

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2019 15:44

Vaststelling loonwaarde. Die wordt uiteraard lager ingeschat dan volgens mij het geval is. Als de loonwaarde hoger is, ben ik duurder voor de werkgever. Het geeft ook het probleem dat de werkgever zich niet hoeft in te spannen, want die vindt het allemaal wel mooi zo: subsidie zonder inspanningsverplichting.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2019 15:39

Als ik het goed begrijp is je vraag:

Is er een verplichting aan mijn kant om een nieuwe vaststelling loonwaarde aan te laten vragen bij mijn formele SW werkgever (of materiële werkgever of UWV?) als bij de vorige vaststelling volgens mij niet conform de waarheid is gehandeld?

Klopt dit?

Ja, dat ook. Maar ook omdat de subsidie gebruikt zou moeten worden voor begeleiding en job coach, hoewel:
- ik het werk zonder begeleiding en job coach goed doe;
- het werk te eenvoudig is;
- de werkdruk veel te laag is;
- de instructie van werk te eenvoudig is en in te kleine stapjes;
- er de weigering is mij dingen te leren, en ik uiteindelijk zelf financieel verantwoordelijk ben voor het aanleren van vaardigheden.
De school leert mij geen nieuwe vaardigheden:
- omdat de zaken strak zijn geregeld zonder ruimte;
- omdat zij dat niet faciliteert. Ik betaal omscholing (directiesecretaresse, 3500 euro) daarom uit eigen zak.

Sorry, dat ik het vraag, maar bedoel je met subsidie de loonkostensubsidie óf subsidie voor een jobcoach óf een andere subsidie?

Loonkostensubsidie.
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/loonko...

Interne jobcoach vraagt werkgever aan, externe jobcoach vraagt werknemer aan.
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voorde...

Loonkostensubsidie. Gezien wat ik hierboven schreef, lijkt mij die subsidie te hoog, en is het een verdienmodel. Het is een manier om de loonkosten zoveel mogelijk te verlagen, waarbij mijn mate van beperking en capaciteiten niet belangrijk zijn.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2019 16:16

Ik snap je redenering.

Helaas weet ik geen antwoord. Hopelijk kan het UWV webcareteam de vraag beantwoorden.

Bij iedere baan wordt de loonwaarde opnieuw berekend en ook als je een halfjaar of jaarcontract hebt en dat wordt verlengd.
Is er wel een arbeidsdeskundige van het UWV op je werk geweest om te kijken wat en hoe je werkt?
Heb je een kopie van de brief met je loonwaarde gehad?

Je kan ook een kopie vragen bij het UWV van het hele rapport dat bij de laatste vaststelling loonwaarde is gemaakt.
Je kunt een bezwaar indienen tegen de beslissing over de loonwaarde.

Wel veel succes bij je opleiding tot directiesecretaresse toegewenst, knap dat je het doet!

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2019 17:29

Terzijde.

Tip.

In dit topic staan mogelijkheden van financiering van opleiding. Mogelijk zit er wat tussen dat je kunt gebruiken.
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/opleiding-via-uwv-in-oude-wajong

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!