Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > (Geheime) geluidopname
Beoordeling van je arbeidsvermogen

Pagina's

Mijn opvatting/ervaring t.a.v., al dan niet geheime, geluidsopname:

De wet bepaalt, naar het lijkt, dat het maken van een geluidsopname in beginsel is toegestaan, ook zonder toestemming of kennisgeving vooraf d.w.z. in het geheim.
UWV stelt eigen regels op die afwijken van de wettelijke bepalingen en lijkt de cliënt te willen doen geloven dat hij/zij ertoe gehouden is zich aan deze UWV-regels te houden.

Mijzelf is overkomen dat ik in het kader van een beoordeling arbeidsvermogen gezien moest worden door een arbeidsdeskundige, alsmede een verzekeringsarts. Op aanraden van lotgenoten heb ik bij het eerste gesprek met de arbeidsdeskundige gevraagd of er bezwaar is als ik een geluidsopname zou maken, omdat ik die graag voor persoonlijke doeleinden wilde hebben. Dat werd simpelweg verboden, of laat ik zeggen maximaal ontmoedigd. Ik heb er toen voor gekozen om het niet op te nemen, omdat ik het gesprek met de arbeidsdeskundige niet voor aanvang al wilde beginnen met negativiteit...

...Na afloop van het gesprek las ik de “UWV-spelregels” en nam mij voor mij niet opnieuw zomaar af te laten poeieren tijdens het gesprek met de verzekeringsarts. Toen ik - met een printje van deze UWV-spelregels in de hand - aankwam bij de arts, meldde dat ik het gesprek ging opnemen en dat ik akkoord was met die spelregels, werd dit opnieuw sterk ontmoedigd (verboden):
1. De arts zei dat zij andere interne regels/instructies van het UWV had gekregen en dat die die ik op papier had meegenomen niet van toepassing zouden zijn.
2. Als ik een opname had willen hebben, had ik dit lang van tevoren moeten melden, zodat UWV het gesprek zelf ook had kunnen opnemen. Dit was op dat moment volgens de arts niet mogelijk, omdat er eerst opnameapparatuur geregeld zou moeten worden. Dit zou ertoe leiden dat het gesprek/beoordeling op dat moment niet zou kunnen plaatsvinden en een nieuwe afspraak gemaakt zou moeten worden (ervaring leert dat zoiets maanden kan duren soms wel meer dan 6)...

...3. Arts waarschuwde mij bovendien dat als ik een geluidsopname zou aanvragen zij geen schriftelijke rapportage zou uitbrengen van het gesprek. Cliënt zou volgens haar moeten kiezen tussen een geluidsopname of een rapportage.

Dat gesprek heb ik uiteindelijk in het geheim wel opgenomen, maar tegen de arts gezegd dat ik - om het gesprek te mogen voortzetten - zou afzien van een geluidsopname.

Dat het hele verdere gesprek overigens zeer vernederend verliep, doet hier nu niet terzake en is food for thought in een ander topic. Wel illustreert het dat UWV met een dergelijk hufterige en mensonterende opstelling er zelf voor zorgt dat cliënten mogelijk bij voorbaat al geen gerechtvaardigd vertrouwen hebben in UWV en het zeer begrijpelijk is dat zij zich in een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure m.b.v. geluidsopnames willen beschermen tegen onmenselijkheid en willekeur zijdens UWV...

...Na het bovenstaande te hebben gedeeld, vermoed ik dat een enkeling het met me eens zal zijn dat UWV termen als “fatsoen” (en aanverwante) echt maar heel voorzichtig zouden moeten bezigen. Momenteel siert het het UWV in ieder geval niet. Eventueel argumenteert UWV dat hier “betreurenswaardige uitzonderingen” betreft. Gelooft u het? Opvallend is dat UWV ondanks dat een matige reputatie geniet en velen zich gekleineerd en gecriminaliseerd voelen. Zou dat dan uitsluitend verklaard moeten worden door het aandeel - ten onrechte - verongelijkte cliënten die met een klein beetje gezond verstand al hadden kunnen beredeneren dat hun verzoek afgewezen zou worden? Dankje de koekoek…aan mijn lijf geen mayonaise! Beste manier om jezelf te beschermen is mijns inziens inschakeling van een advocaat. Voor velen is dit echter pas mogelijk vanaf de bezwaar-ronde i.v.m. gesubsidieerde rechtsbijstand.

(Deel 1/2)

Welkom op het forum, Kwajong! Bij je beoordeling is niet alles gegaan zoals het hoort. Ik kan me goed voorstellen dat jij hier een raar gevoel aan over hebt gehouden. 

Ik lees tussen de regels door dat je in bezwaar bent gegaan. Klopt dit? Je kan vaak tegen een beslissing in bezwaar gaan: 

https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar-en-beroep/detail/bezwaarschrift-indienen

Laatst gewijzigd op: 10 februari 2020 10:33

(Deel 2/2)

Daarnaast kan je altijd een klacht indienen als je het gevoel hebt onfatsoenlijk te zijn behandeld. Kijk hiervoor op de website:

https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/ik-heb-een-klacht/detail/online-klacht

Bedankt voor je nuttige bijdrage aan dit topic! Je manier van schrijven is erg prettig/duidelijk:).

Beste Jan Willem,

Dank voor je reactie. Hoewel ik vaak langer van stof ben, ben ik blij dat je het nuttig vond.

Ik heb aan mijn ervaringen met UWV wel meer dan slechts een "raar" gevoel overgehouden. Ik snap wat je bedoelt, vond de woordkeus alleen grappig.

Ik ben meteen in bezwaar gegaan en - (na de hoorzitting vorige week) naar het lijkt - ook met succes. Binnenkort komt de bob. Maar goed. Heeft ook wel echt lang geduurd. Sinds aanvraag is inmiddels meer dan een jaar verstreken en hoop ik UWV niet voor de zoveelste keer in gebreke te moeten stellen en te dreigen met een dwangsom, want dat is tot nu toe helaas de enige manier gebleken om de boel in beweging te houden.

Indien de beslissing op bezwaar toch in mijn nadeel uitvalt, overweeg ik zeker een klacht en zoek ik wellicht ook de media op. Maar zolang "WC-eend WC-eend mag adviseren" lijkt het verstandiger de zaak niet te laten escaleren. Meer dan in redelijkheid behandeld en beoordeeld te worden, vraag ik immers niet.

Hallo Kwajong,

Je hebt helemaal gelijk. Nu ik mijn reactie zo terug lees is ‘’raar’’ niet de juiste weerspiegeling van jouw gevoelens.

Fijn dat de hoorzitting goed is gegaan. Hopelijk krijg je dit keer snel een uitslag! Meer dan één jaar wachten is te lang.

Laat je ons weten hoe het is afgelopen?

De hoorzitting is naar mijn oordeel inderdaad goed verlopen. Arts, arbeidsdeskundige en medewerker bezwaar en beroep, stelden redelijke vragen en lieten zich ook corrigeren als ik het niet eens was en het onderbouwde. Aan het het eind van de zitting liet de verzekeringsarts doorschemeren dat hij wel overtuigd was en hoopt binnen een redelijke termijn de zaak te kunnen afronden. Naja. Ik hoop maar dat hij de daad bij het woord voegt. Formeel beslist in een bezwaarprocedure volgens mij de medewerker bezwaar en beroep, maar ik neem aan dat die wel het oordeel van de verzekeringsarts zal volgen. In dat geval zou er een toekennende beslissing uit moeten rollen, want als nu toch noch een afwijzende beslissing komt, wordt mijn advocaat, gelet op de woorden van de verzekeringsarts aan het eind van de zitting, echt ongezellig.
Vanzelfsprekend houd ik jullie op de hoogte!

@Kwajong
Zeer kwalijk om te lezen hoe het UWV met jouw verzoek voor het maken van een geluidsopname is omgegaan. Ik vrees helaas dat je door (wan)beleid van het UWV niet de laatste zult zijn die deze toestanden mee zal maken. Ik lees dat je bezwaar heb ingediend. Ik hoop dat je bezwaar succesvol is.

Zoals ik bovenstaande berichten lees is het duidelijk dat het UWV hier anders over denkt maar om precies de situatie die door Kwajong beschreven is te voorkomen is mijn advies aan iedereen om het opnemen van het gesprek NIET te melden.
Zie ook de onderbouwde berichten van _Bas_ en KV hierboven dat geheime opnames in tegenstelling tot wat het UWV beweerd WEL zijn toegestaan.

Laatst gewijzigd op: 12 februari 2020 22:40

Pagina's