Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Geen inkomens vooruitgang.
Inkomen en uitkering

Pagina's

Het zal ook wel aan je situatie liggen of je er wel of niet op vooruit gaat. Mijn zoon werkt sinds 1 september 16 uur per week en zijn uurloon ligt boven het minimumloon. Nou kreeg hij al geen huurtoeslag meer, omdat zijn vriendin ook werkt. Maar hij is er wel degelijk in inkomen op vooruit gegaan. Zelfs als hij komend jaar een geregistreerd partnerschap aangaat met zijn vriendin en ze dus fiscaal partners worden, is zijn inkomen hoger, dan wanneer hij niet werkte. Zelfs als dan hun zorgtoeslag (grotendeels) wegvalt.

@Jan Willem
Beste Jan Willem, de misleidende informatie waar ik het over heb, zijn de telkenmale opgevoerde rekenvoorbeelden waarin de suggestie wordt gewekt dat een Wa-jong'er door het verrichten van arbeid zichzelf meer inkomen verschaft dan het bedrag van de bestaande Wa-jong uitkering voor die bewuste persoon.
Deze rekenvoorbeelden worden niet uitsluitend op de site van het UWV opgevoerd, maar zijn bijvoorbeeld ook in artikelen op dit forum aan te treffen.

De misleiding zit 'm in de discrepantie tussen de theorie en de praktijk.
De theorie, deze voorzieningen op papier, de vastgelegde regels binnen de wet Wa-jong en de uitkomsten in de praktijk (de uitvoering van de vastgelegde regels door het UWV).

Als 'oude' Wa-jong'er heb ik veelvuldig gewerkt.
Immer heb ik moeten ervaren dat al hetgeen er boven de bestaande uitkering verdiend wordt, samen met de verdiensten ter hoogte van de uitkering ingehouden wordt op de uitkering, waardoor je per saldo het bedrag ...

Laatst gewijzigd op: 05 november 2019 17:50

... waardoor je per saldo het bedrag ter hoogte van je bestaande uitkering ontvangt (het aantal werkuren per week maakt hierbij niet uit, ook weken van 40 werkuren of meer heb ik beleefd).

In het spoor van de gewerkte -en ingediende- uren, wordt er door het UWV een brij aan berekeningen en betaalstaten aan mij als Wa-jong'er verzonden, die vervolgens resulteren in uitbetalingen die vervolgens weer gecorrigeerd worden door verrekeningen (c.q. inhoudingen) achteraf.
(zo warrig en verwarrend als ik het hier opschrijf, zo warrig is ook het rookgordijn dat het UWV hiermee optrekt)

Ik ben niet onbekend met cijfertjes (geen autisme overigens), en wanneer ik over een langere gewerkte periode de betalingen door het UWV samenvoeg, kan ik tot geen andere conclusie komen dat ik niets meer heb ontvangen dan de voor mij geldende Wa-jong uitkering.

De cijfer-exercitie (of, gegoochel) door de rekenmeesters van het UWV heeft ook directe consequenties voor de toegekende huur- en zorgtoeslag

Laatst gewijzigd op: 05 november 2019 18:02

vervolg @Jan Willem
De cijfer-exercitie (of noem het gegoochel) door de rekenmeesters van het UWV heeft ook directe consequenties voor de toegekende huur- en zorgtoeslag.
Immers, voor het toetsingsinkomen dat -achteraf- hier aan ten grondslag ligt, is de Belastingdienst afhankelijk van het UWV.

Dus, in geval ik langere tijd veel gewerkt heb, vertaalt dit zich in een hoog toetsingsinkomen bij het UWV (zijnde de reëel gewerkte uren maal het basisloon).
De omstandigheid dat er in dat jaar niets meer dan de bestaande Wa-jong uitkering is ontvangen, verandert niets aan dat opgevoerde toetsingsinkomen.

Op basis van dit 'theoretisch' toetsingsinkomen dien ik wel jaarlijks in de maand september de volledig ontvangen huur- en zorgtoeslag van het jaar ervoor terug te betalen.

Het betreft hier geen incident, maar het structureel anders uitvoeren van de voorzieningen binnen de wet Wa-jong.

Uiteraard dient de Wa-jong'er daartegen in verweer te komen, maar dat is een heilloze weg.

Pagina's