Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Jan Willem. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Enkele casus-specifieke vragen
Inkomen en uitkering
Enkele casus-specifieke vragen
kwajong
928512

Hoi allemaal,

Om onverklaarbare redenen lukt het me niet om topics uit het verleden/archief te raadplegen, om te kijken of de antwoorden op mijn vragen aldaar te vinden zijn.
Vandaar dat ik hier een apart topic van maak. Bij voorbaat excuus daarvoor.

Situatie:
Wellicht hebben sommigen elders gelezen dat ik ca. 1 jaar geleden een eerste "Beoordeling Arbeidsvermogen" heb aangevraagd ter verkrijging van een Wajong.
Inmiddels lijkt het er op dat de beslissing zal zijn dat ik inderdaad duurzaam geen arbeidsvermogen heb.

Ter verduidelijking:
Mijn primaire en belangrijkste beperking/diagnose valt binnen het autistisch spectrum en AD(H)D. Verder is er nog een hele waslijst aan psychische en lichamelijke comorbiditeit.
Van autisme spectrumstoornis is algemeen bekend dat het een beperking is vanaf geboorte.

Naar het lijkt heb ik dus eindelijk duidelijk kunnen maken dat ik kwalificeer voor de (inmiddels strenge) Wajong2015. Dit heb ik onder andere gedaan door te laten zien dat ik gedurende mijn hele leven alles heb geprobeerd in het kader van opleiding en werk, maar dat ik in al die pogingen altijd gefaald ben, zodat ik nu toch echt kan beweren dat de Wajong voor mij de enig juiste vervolgstap is.

Momenteel verken ik de mogelijkheid om:
1. Laattijdig in te stromen in ofwel de oude Wajong dan wel Wajong 2010.
2. Gebruik te maken van de 85%-regeling
3. Misgelopen Wajong en andere tegemoetkomingen/kortingen terug te vorderen voor de periode tussen aanvraag en toekenning (vermoedelijk dus een heel jaar)

Mijn vragen bij de opsommingsnummers:
1. a) Gelet op de aard van mijn beperking (vanaf geboorte) + mijn onderbouwing dat ik ook in het verleden nooit heb kunnen werken (ondanks alle gefaalde pogingen) zou het logisch zijn dat ik bij laattijdige instroom zelf kan bepalen welke Wajong ik wil. Klopt dit? Zo niet, hoe dan wel? (Ik heb ver voor 2010 de leeftijd van 18 jaar bereikt)
b) Maakt het na invoering van de voorliggende Harmonisatiewet eigenlijk nog wel uit in welke Wajong-regeling je zit?
2. Inventarisatie arbeidsvermogen is nu afgesloten en BoB wordt spoedig verwacht. Op welk moment en op welke manier kan ik de 85%-regeling aanvragen? Kan dat pas na de BoB of kan ik dat nu al doen zodat ze ook daar meteen over kunnen beslissen? Is het handig om dit ook door de advocaat te laten doen?
3. a) Ik zit nu ca. 2 jaar in de Bijstand. Ik zou graag willen weten hoe het zal gaan als ik de verlossende BoB ontvang. Mijn advocaat zei dat UWV de Wajong pas toekent vanaf 16 weken na aanvraag. Nu las ik ergens op internet dat dit alleen zo is/was als je gedeeltelijk arbeidsvermogen hebt, maar dat als je duurzaam arbeidsongeschikt bent, je wel de Wajong krijgt vanaf datum aanvraag en niet pas 16 weken later. Wat is juist?
b) Ook zei mijn advocaat dat ik UWV moet vragen om de Wajong vanaf toekenning te verrekenen met de ontvangen Bijstand, omdat Gemeente de Bijstand altijd bruto terugvordert, terwijl ik de Bijstand slechts netto heb ontvangen. Ik vraag mij af hoe zo'n verrekening werkt, aangezien Wajong door UWV wordt uitgekeerd en Bijstand door Gemeente. Weet iemand dit?
c) Hoe en wanneer kan ik "Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten" bij UWV en "Jongehandicaptenkorting" bij Belastingdienst over 2019 terugvorderen.

Sorry voor deze waterval aan vragen, maar ik ben inmiddels op een punt dat ik echt vind dat dat hele gedoe met aanvragen en onduidelijkheid spoedig moet worden afgerond en er eindelijk rust kan komen.

Pagina's

quote:

In het originele topic schreef kwajong:

Om onverklaarbare redenen lukt het me niet om topics uit het verleden/archief te raadplegen, om te kijken of de antwoorden op mijn vragen aldaar te vinden zijn.
Vandaar dat ik hier een apart topic van maak. Bij voorbaat excuus daarvoor..

Je kunt googlen met bijvoorbeeld "kwajong site:https://perspectief.uwv.nl/forum/" of andere steekwoorden dan kwajong.

BoB = beslissing op bezwaar

Ik weet niet of en hoeveel tijd er zit tussen de beslissing op bezwaar met dat je "duurzaam geen arbeidsvermogen" hebt en de beslissing toekenning Wajong2015 uitkering.

Mogelijk weet het UWVwebcareteam dit.

Als je na de ingangsdatum van de Wajong2015 nog bijstand kreeg/krijgt, terwijl je Wajong2015 had moeten krijgen, kan het UWV de Wajong2015 verrekenen met de gemeente .

Mogelijk weet het UWVwebcareteam hoe je dit moet doen en hoe de verrekening wordt berekend.

quote:

In het originele topic schreef kwajong:

b) Maakt het na invoering van de voorliggende Harmonisatiewet eigenlijk nog wel uit in welke Wajong-regeling je zit?

Bij "duurzaam geen arbeidsvermogen" zijn nu al alle Wajong uitkeringen hetzelfde, namelijk 75% van het wettelijk minimum loon (WML). Als je niet gaat werken in de maanden dat het garantiebedrag wordt vastgesteld maakt het in jouw geval financieel geen verschil welke Wajong je krijgt.

Als je huurtoeslag krijgt en in 2020 een nabetaling ontvangt door de toekenning Wajong dan kun je de belasting vragen dit inkomen aan te merken als ‘bijzonder inkomen’ via het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Je moet wel kopieën meesturen met het formulier die dit aantonen. Je toetsingsinkomen wordt bij toekenning "bijzonder inkomen" lager, waardoor je mogelijk over 2020 meer huurtoeslag krijgt.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdie...

Ik raad je wel aan het toetsingsinkomen voor 2020 te schatten als er wat wijzigt in je inkomen en dit door te geven aan de belasting Toeslagen via Mijn toeslagen. Je kunt het toetsingsinkomen zelf steeds aanpassen.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdie...

Laatst gewijzigd op: 17 februari 2020 08:16

quote:

In het originele topic schreef kwajong:

c) Hoe en wanneer kan ik "Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten" bij UWV over 2019 terugvorderen.

Aanvullend: als de toekenningsdatum Wajong voor of op 1 juli 2019 is.

Mogelijk weet het UWVwebcareteam dit.

quote:

In het originele topic schreef kwajong:

c) Hoe en wanneer kan ik "Jongehandicaptenkorting" bij Belastingdienst over 2019 terugvorderen.

Mogelijk weet het UWVwebcareteam of het UWV al rekening houdt met de Jonggehandicaptenkorting bij ingangsdatum Wajong in 2019 en bij nabetaling door terugwerkende kracht in 2020, zodat je niets hoeft terug te vorderen.

Je link naar de 85% regeling vind je hier:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/85-regeling

Mogelijk weet het UWVwebcareteam of je de verhoogde Wajong kunt aanvragen (met terugwerkende kracht) na de beslissing op bezwaar óf na de toekenning van de Wajong.

quote:

In het originele topic schreef kwajong:

3. a) Ik zit nu ca. 2 jaar in de Bijstand. Ik zou graag willen weten hoe het zal gaan als ik de verlossende BoB ontvang. Mijn advocaat zei dat UWV de Wajong pas toekent vanaf 16 weken na aanvraag. Nu las ik ergens op internet dat dit alleen zo is/was als je gedeeltelijk arbeidsvermogen hebt, maar dat als je duurzaam arbeidsongeschikt bent, je wel de Wajong krijgt vanaf datum aanvraag en niet pas 16 weken later. Wat is juist?.

Mogelijk weet het UWVwebcareteam of de toekenningsdatum Wajong wel of niet vanaf 16 weken na de aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen is bij "duurzaam geen arbeidsvermogen".

Mogelijk weet het UWVwebcareteam wanneer de eerste betaling van de Wajong zal zijn.
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong-2015/na-mijn-aanv...

Mogelijk weet het UWVwebcareteam wanneer de nabetaling zal zijn.

Laatst gewijzigd op: 17 februari 2020 08:11

Als je inkomen wijzigt kan dat invloed hebben op inkomensafhankelijke regelingen.

Bijvoorbeeld de regelingen voor minima van de gemeente.Mogelijk kom je juist wel of juist niet voor regelingen in aanmerking.

Vaak is er meer informatie te vinden over regelingen voor minima van je gemeente op hun website of via een boekje.

Het is ook handig om Bereken uw recht te gebruiken om te kijken of je voor regelingen in aanmerking komt.
https://berekenuwrecht.nibud.nl/

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!