Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd per 1 juli 2019
Nieuws
Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd per 1 juli 2019
jan
904412

De verhoging bij overschrijding van de inkomensgrens wordt gehalveerd van 35 naar 18 cent per kilometer en de hogere eigen bijdrage kilometervergoeding wordt verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000.

Ook komt er een maximum eigen bijdrage van € 225 per maand voor elk type vervoer. Mensen met een beperking die een grote afstand moeten overbruggen om te gaan werken, zullen van deze regeling gebruik maken.

UWV wijzigt het normbedragenbesluit voorzieningen, waarin deze maatregelen zijn opgenomen. Dit besluit wordt per 1 juli 2019 van kracht. UWV informeert betrokken klanten over wat de wijzigingen voor hen betekenen.

https://www.nieuwsszw.nl/eigen-bijdragen-vervoersvoorzieningen-uwv-verla...

Aansluitend topic https://perspectief.uwv.nl/forum/s/nieuwe-normbedragen-vervoersvoorzieni...

Pagina's

UWV webcare; wat betekent bovenstaande nu concreet?

Met name: "De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000"

Beste Jippie,

Concreet zorgt deze maatregel ervoor, dat men bij overschrijding van de inkomensgrens minder eigen bijdrage kwijt is voor de aanschaf van eigen aangepast vervoer.

Hierdoor hebben mensen met een arbeidsbeperking meer perspectief op werk. Dit is een van de 4 verbetermaatregelen die genomen zijn per 1 juli 2019 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met vriendelijke groet,

Wieger
UWV Webcareteam

@UWV Webcare

Geldt de mindere bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer alleen voor mensen die de inkomensgrens overschrijden?

Kunnen jullie aangeven waar ik dit terug kan vinden? Ik zie het namelijk nergens op de website van het UWV terug.

Alvast bedankt!

Groeten,

Gert

De normbedragen voorzieningen vind je oa. hier op de website UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/bekijken-normbedragen-voorz...

Met name het bedrag van de referentieauto (prijs van een auto welke gebruikelijk is bij een bepaald inkomen) is enorm naar beneden gegaan!
Dit is met name voordelig voor mensen die boven de inkomensgrens zitten (mensen die onder de inkomensgrens zitten, kunnen - onder voorwaarden - eventueel in aanmerking komen voor een bruikleenauto via UWV)
Zie nog het artikel "Geen auto, geen werk" https://www.oneworld.nl/achtergrond/geen-auto-geen-werk/

Volgens de brief van Van Ark moet het UWV de mensen informeren over de nieuwe regels/normbedragen. Ik zie nu nog niet vanuit het UWV hier heldere info over, maar misschien komt het nog :-)

Hallo Gert,

Bedankt voor je bericht!

Zoals Jippie al aangeeft, kun je de normbedragen van de voorzieningen vinden in de volgende link: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/bekijken-normbedragen-voorzieningen.aspx

De inkomensgrens gaat per 1 juli 2019 naar €39.150,95.  Zit je boven de inkomensgrens? Dan krijg je geen vervoersvergoeding van UWV.

Als dit betrekking heeft op jou, dan zullen wij je hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Jim
UWV Webcareteam

quote:

Op 15 juli 2019 schreef UWV Webcare het volgende:

Zit je boven de inkomensgrens? Dan krijg je geen vervoersvergoeding van UWV

Dit antwoord klopt niet!

Het ministerie SZW laat juist weten: "Heeft een klant een hoog inkomen, dan betaalt hij ook een hogere eigen bijdrage of moet zelf een vervoermiddel aanschaffen. Voor de groep mensen vlak boven de inkomensgrens kan een hogere eigen bijdrage een belemmering worden voor hun participatie. De Tweede Kamer heeft hierover eerder haar zorgen geuit. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark besloten de eigen bijdragen voor deze groep te verzachten.
De verhoging bij overschrijding van de inkomensgrens wordt gehalveerd van 35 naar 18 cent per kilometer en de hogere eigen bijdrage kilometervergoeding wordt verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000."

Volgens mij heeft Jippie gelijk en klopt het antwoord van UWV Webcareteam niet..

Hallo Gert,
We hebben inderdaad per abuis gemeld dat als je boven de inkomensgrens zit je geen vervoersvergoeding krijgt. Die vergoeding krijg je nog wel. Excuus voor de verwarring: Jippie zegt het goed. 

Het punt is dat iedereen een eigen bijdrage betaalt voor de vervoersvoorziening van UWV. Boven een bepaalde inkomensgrens wordt je eigen bijdrage hoger.
Die verhoging is nu verlaagd per 1 juli.  Je kan dus spreken van een "vermindering van de vermeerdering" van de eigen bijdrage voor de mensen boven de inkomensgrens. Hier kun je het nalezen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/26/eigen-bijdragen-vervoersvoorzieningen-uwv-verlaagd 
De link die Jim gaf kun je  gebruiken om te bekijken hoe hoog die inkomensnormen nu precies zijn. 

Met vriendelijke groet, Harold

@UWV Webcare

Bedankt voor de verduidelijking Harold.

Ik heb nog een vraag m.b.t. de normbedragen voorzieningen 2019.
Klopt het dat als je vóór 1 juli 2019 een voorziening toegekend hebt gekregen dat dan bepaalde (oudere) normbedragen die vóór in werking treden van de nieuwe wet nog tot 1 januari 2021 gelden?

En stel dat een voorziening voor 1 jaar is toegekend en dat je deze daarna opnieuw dient aan te vragen, geldt dan de nieuwe normbedragen?

Zie artikel 4 lid 1: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042344/2019-07-01

@Gert
Misschien heb je iets aan de toelichting bij artikel 4 bij het Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019
Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35967.html

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!