Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Eenvandaag: "'We kunnen arbeidsgehandicapten niet meer helpen'"
Nieuws
Eenvandaag: "'We kunnen arbeidsgehandicapten niet meer helpen'"
D. Mast
13916

Op http://economie.eenvandaag.nl/tv-items/73047/_we_kunnen_arbeidsgehandica... het volgende:

quote:

'We kunnen arbeidsgehandicapten niet meer helpen' Wethouders slaan alarm

In het hele land slaan 232 wethouders alarm. Ze waarschuwen dat er door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. In een manifest, in handen van EenVandaag, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur, stellen de wethouders Werk en Inkomen dat er 400 miljoen extra nodig is om de zwakkeren van de arbeidsmarkt te begeleiden en ondersteunen naar werk.

In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Mensen met een arbeidsbeperking moeten zoveel mogelijk bij een gewone werkgever aan de slag. Slechts een kleine groep kan nog terecht bij een sociale werkvoorziening van de gemeente. Een bezuiniging van de overheid van 1,8 miljard. De wethouders, verantwoordelijk voor de begeleiding naar betaald werk, stellen dat de overheid met deze bezuiniging zichzelf in de voet schiet. Want met minder geld meer mensen aan een baan helpen lukt niet.

Wethouder Marleen Damen (PvdA) uit Leiden: “Als we die mensen niet kunnen helpen komen ze in de bijstand. En dat is vele malen duurder.” Werkgevers zijn in de Participatiewet opgeroepen een baan te bieden aan iemand met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de werkgevers die werk voor arbeidsbeperkten aanbieden merkt wethouder Huib van Olden (CDA) uit Den Bosch ook dat er vragen zijn: “Ik kom veel bedrijven tegen die van goede wil zijn, die een plek hebben. Maar ze verwachten van de gemeentes dat ze ontzorgen en begeleiding bieden.”

Cedris, de landelijke vereniging van sociale werkgelegenheid, ondersteunt het manifest. Voorzitter Job Cohen: “Veel bedrijven willen deze mensen een baan geven, maar niet opdraaien voor de extra begeleiding.” Het manifest is door meer dan de helft van alle Nederlandse gemeentes ondertekend. Cohen: “Het is belangrijk te constateren dat wethouders in het hele land, van welke politieke signatuur dan ook, deze oproep steunen.”

Volgens het CBS zijn er 1,7 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan heeft 60 procent geen werk.

In EenVandaag de wethouders Damen uit Leiden en Van Olden uit Den Bosch die zich uitspreken over hun zorgen. We gaan kijken bij twee bedrijven, waar mensen met begeleiding vanuit de gemeente werken.

Dit manifest staat op http://bit.ly/2oeYrCN

De overheid wil wel meer mensen aan het werk zetten en wil, als het aan de VVD ligt, daarom uitkeringen en toeslagen verlagen. Maar dan moet er ook voldoende passend werk en goede begeleiding bij aanwezig zijn. Anders blijven arbeidsgehandicapten in de hoek zitten waar de hardste klappen blijven vallen met alle nare maatschappelijke gevolgen van dien!

Deel 1) PvdA politici en bestuurders zijn altijd geweldig goed in open deuren intrappen.

Voer nou eens Affirmative Action in voor de kansrijke wajongers en MAAK werk c/q dwing banen voor ze af naar gelang hun CV. We zijn lang genoeg in de steek gelaten. Laat het ontslagrecht los (50+ is de klos) en zet daar een voor de functie capabele wajonger neer. Ga meer sturen op Arbowetgeving en bouw als speerpunten in: een voorkeursPLICHT bij een wajongkandidaat, als een wajonger open of concreet solliciteert MOET je een baan scheppen tegen marktconforme voorwaarden, etc. Ga nou eens met die kansrijke wajongers die wat kunnen (afgestudeerd/gediplomeerd/werkervaring) aan de slag, neem ze bij de arm en breng ze in de markt! STURING en geen laissez faire! Laissez faire heeft gefaald -dat doet het al 40 jaar-.

De pool aan Wajongers die écht níet kunnen nooit meer lastig vallen en op tenminste MBO4 salarispeil zetten, want om een beperking heb je niet gevraagd, maar in de armoede gezet>

Deel 2) worden is vreselijk oneerlijk. Wajongers hebben namelijk part noch deel an de recessie.

De recessie heb je met goed fatsoen op te halen bij de hufters die 'em veroorzaakt hebben: dus de finance boys, de vastgoedmafia, de bonusgraaiers en degenen die aan het HRA infuus liggen.

De multinationals die nu maar 2% betalen zet je op 10% (=160 miljard per jaar structureel extra op de begroting). Daarmee haal je je bezuiningen in 1x op en de overheid is spekkoper want je houdt nog over ook!

Verder moet je serieus werk gaan maken van het Basisinkomen op 1600 netto de maand. Dat levert enorm veel efficiencywinsten op want je bent in 1x van al je uitkeringen plus de AOW plus het hele toeslagen en teruggavencircus af. Dat bespaart miljarden op de begroting omdat je veel minder verspilling en ambtenaren hebt. Wat iemand méér wil dan die 1600 topt een werkgever er dan bij in een baan. Het voordeel is dat iedereen gegerandeerd een inkomen heeft dus koopkracht en dus de>

Deel 3) consumptieve bestedingen en daarmee de BTW inkomsten voor de staat toenemen. De politiek zit te slapen want is veel te veel gericht op kleine deelbelangen (lees het behoud van de welvaart van de bezittende klasse) en de korte termijn. Ze zien the big picture niet. Mensen gunnen elkaar helemaal niks meer.

Daarnaast moet je om de werkloosheid te kunnen verminderen gaan kijken naar arbeidsdeling. Ik heb liever 3 personen voor elk 2k de maand aan het werk dan 1 die k pakt terwijl er 2 in de steun zitten. Die 6k baan kan misschien in takenpaketten verdeeld worden over 3 man, waardoor de werkdruk ook afneemt, je naar een kortere werkweek kunt en de druk op de zorg en het sociale leven ook afnemen.

De top 5 moet inleveren. Je hébt geen jaarinkomen van zegge 20 miljoen netto nodig. Met 5 kan iedereen toe want dat maak je van je leven nooit op. Met die 20 miljoen surplusextractie maak je begrotingsruimte om weer X mensen aan het werk te kunnen zetten.

Wajongers die om>

Deel 4) een echte legitieme reden niet kúnnen zet je met goed fatsoen in het geval het Basisinkomen er niet van komt op minimaal MBO4 salarispeil. De groep AO wordt met al deze beleidsmaatregelen namelijk zo klein (hij is al klein maar los daar van) dat dit echt wel haalbaar is op de begroting.

Grote voordeel is dat iedereen in koopkracht vooruit gaat en de economie weer in gang gezet wordt omdat de consumptieve kant verhoudingsgewijs toeneemt en stabiliseert.

We moeten de economie, de werkgelegenheid en het sociale zekerheidssysteem significant anders in gaan vullen wil je écht uit die recessie gaan komen. Een ander wat gunnen, inzetten op volledige werkgelegenheid en solidariteit zijn de sleutelwoorden! 40 jaar(!!!) laissez faire politiek en ikke ikke ikke hebben keihard gefaald. Nederland gaatsinds het Kabinet Van Agt gestaag achteruit. Het moet anders. Fundamenteel anders. Geen halfbakken 'maatregeltjes om de hoek' meer, maar echte, grote structuurwijziging.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!