Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Deelnemers gezocht voor onderzoek over autisme en/of transformatie jeugdzorg
Vereenvoudiging Wajong
Deelnemers gezocht voor onderzoek over autisme en/of transformatie jeugdzorg
Loekarin
32187

Wat vind jij belangrijk voor toekomstig onderzoek en voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van autisme en/of transformatie van de jeugdzorg?

Waar zou onderzoek en kennisontwikkeling zich als eerste op moeten richten?
Laat het ons weten en vul de vragenlijst in op http://tinyurl.com/kennisagenda-autisme

Meedoen kan tot 1 juni a.s.

[Toelichting:]

Vanuit de academische werkplaats autisme (AWA)en de academische werkplaats transformatie jeugd in Rotterdam (ST-RAW; Samen Transformeren-Rotterdamse Academische Werkplaats) willen wij graag inventariseren welke onderwerpen jij belangrijk vindt voor toekomstig onderzoek en voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van transformatie van de jeugdzorg en/of autisme.

Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, zoals hogescholen, universiteiten, zorginstanties, kenniscentra, gemeenten en (organisaties van) mensen met autisme/ervaringsdeskundigen en hun naasten, die gezamenlijk aan specifieke vraagstukken werken.

We willen onder een zo breed mogelijke groep mensen inventariseren waar toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling zich op moet richten op het gebied van autisme en/of transformatie van de jeugdzorg.

Iedereen kan de vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld mensen met autisme, jongeren (<23 jaar), naasten, maar ook medewerkers van het UWV en andere professionals. Om mee te doen kun je de digitale vragenlijst invullen via
http://tinyurl.com/kennisagenda-autisme (zelfde link gebruiken voor vragen over transformatie jeugdzorg).

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-20 minuten. Dit verschilt per persoon. Als je van te voren al hebt nagedacht over welke onderwerpen jij belangrijk vindt, gaat het invullen sneller.

Op basis van de antwoorden wordt een Kennisagenda opgesteld. Een kennisagenda is een prioriteitenlijst voor onderzoek/kennisontwikkeling op het gebied van autisme resp. transformatie jeugdzorg.

We willen namelijk dat toekomstig onderzoek maximaal is gebaseerd op en aansluit bij de praktijk. Bij wat mensen écht belangrijk vinden.

Onderzoek mag je breed opvatten. Dit hoeft niet alleen wetenschappelijk onderzoek te zijn. Ook praktijkprojekten en andere vormen van kennisontwikkeling horen hierbij.

Jouw antwoorden zijn volledig anoniem. De gegevens die worden verzameld bevatten geen gegevens die tot jou te herleiden zijn. Met je deelname geef je toestemming om jouw antwoorden te gebruiken voor dit onderzoek.
De resultaten worden gebruikt voor publicaties en presentaties.

Verspreid deze oproep gerust in je eigen netwerk! Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter!

Social media:
Twitter mee met #AutismeAgenda en #autismprioritiesNL

[vervolg]

Waarom is het belangrijk om mee te doen aan dit onderzoek?

Met je deelname heb je invloed op de richting van het (autisme-)onderzoek van de toekomst. Daardoor kan onderzoek beter aansluiten bij waar mensen echt behoefte aan hebben.

Voor forumdeelnemers en UWV-medewerkers is dit dé kans om hun kennisbehoefte / onderzoeksprioriteiten op het gebied van autisme respectievelijk transformatie jeugdzorg kenbaar te maken.

Als voorbeeld:
er gaat nu relatief veel geld voor autisme-onderzoek naar fundamenteel onderzoek, zoals genetisch onderzoek of hersenonderzoek. En wat minder geld naar 'werk' of 'inclusie in de maatschappij'. Misschien moet dat anders.
Dan is dit je kans om dat te laten weten!

Omgekeerd kan natuurlijk ook: dat jij het prioriteit vindt hebben om de oorzaken en werkingsmechanismen van autisme te achterhalen. Wat jouw prioriteiten zijn, bepaal je helemaal zelf!

Laatst gewijzigd op: 01 mei 2019 13:46

[vervolg]

Om wat voor onderzoek gaat het (bijvoorbeeld een stage-of afstudeeropdracht, of vanuit eigen interesse)?

Het betreft een onderzoek uitgevoerd vanuit de academische werkplaats autisme (AWA) en de academische werkplaats transformatie jeugd in Rotterdam (ST-RAW; Samen Transformeren-Rotterdamse Academische Werkplaats).
Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW.

*
In welke rol of functie voer jij dit onderzoek uit? Ben je student, vrijwilliger of werknemer?

Ik ben een ZZP-er met autisme en (gedeeltelijke) Wajonguitkering.
Ik breng het ervaringsdeskundige perspectief in in dit onderzoek, maar ben ook actief betrokken bij de opzet en uitvoering als lid van het onderzoeksteam (kernteam). Daar krijg ik voor betaald.

Waar worden de onderzoeksresultaten voor gebruikt?

Voor het opstellen van een Kennisagenda Autisme respektievelijk Kennisagenda Transformatie Jeugdzorg.

De resultaten zullen zo maximaal mogelijk benut gaan worden om de richting van kennisontwikkeling, toekomstig onderzoek en praktijkprojekten te laten aansluiten bij wat mensen écht belangrijk vinden en/of aan kennis(producten) nodig hebben.
Concreet wordt dit gerealiseerd door een directe verbinding met de academische werkplaatsen. Vanuit de Academische Werkplaats Autisme gaan de komende jaren 3 projecten opgezet worden, op basis van deze kennisagenda.

Daarnaast willen we per groep belanghebbenden (stakeholders) inzichtelijk te maken waar prioriteiten liggen op het vlak van kennisontwikkeling. Het zou immers kunnen dat, bijvoorbeeld, medewerkers van het UWV een andere kennis/onderzoeksbehoefte hebben dan cliënten/ mensen met autisme. Of dat jongeren andere prioriteiten hebben dan de professionals die met die jongeren werken.

Hoe waarborg je de anonimiteit van de deelnemers?

Hiervoor worden de richtlijnen voor privacybescherming en datamanagement gevolgd zoals vastgelegd door de Academische Werkplaatsen.

Laatst gewijzigd op: 01 mei 2019 13:44

Op welke manier kunnen de forumleden doorgeven dat ze willen meewerken? Heb je een e-mail adres?

IEDEREEN die wil deelnemen kan rechtstreeks de digitale vragenlijst invullen via
http://tinyurl.com/kennisagenda-autisme (zelfde link gebruiken voor vragen over transformatie jeugdzorg)

Voor vragen kan contact worden opgenomen met:

kennisagenda.autisme@outlook.com (Kennisagenda autisme)

st-rawMO@rotterdam.nl (transformatie jeugdzorg)


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!