Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

quote:

Op 10 december 2016 schreef tt het volgende:

De aangepaste criteria heb ik nog niet kunnen vinden dus misschien wil Ellen/webcare zo vriendelijk zijn....?

Er zijn geen aangepaste criteria. De criteria blijven hetzelfde. Het is alleen zo dat er bij deze laatste groep eerder wordt aangenomen dat ze niet aan de criteria voor arbeidsvermogen voldoen.

 

Laatst gewijzigd op: 10 december 2016 19:24

Fijn om te lezen. Ik kreeg de indruk dat het UWV alleen ging kijken naar of je wel of niet werk had ongeacht het aantal uren. Maar dat is gelukkig dus niet zo.

Laatst gewijzigd op: 11 december 2016 08:54

UWV kijkt bij de beoordeling arbeidsvermogen in eerste instantie enkel of je werkt en niet naar hoeveel uren je werkt/kan werken. Werk je naast je Wajonguitkering dan krijg je arbeidsvermogen. Ben je het hier niet mee eens (omdat je geen 5 x 4 uur kan werken), dan moet je dit aangeven bij het UWV.
Pas dan gaat UWV kijken naar de criteria arbeidsvermogen, i.c. 5 x 4 uur per week kunnen werken (of bij verdienen meer dan wml; 5 x 2 uur).

Aangezien het om een evaluatie van 2 jaar p-wet gaat plaats ik het hier.

Maar wat mij vooral opviel was deze uitspraak van Fred Paling, lid van de raad van bestuur uwv: ‘We hebben nu mensen uit de oude Wajong en de nieuwe Wajong en we hebben nog mensen met een oude SW-cao. Allemaal hebben zij hun eigen arrangementen. Iets meer uniformering van de onderliggende wet- en regelgeving zouden wij prettig vinden. '

Met andere woorden de raad van bestuur uwv wil het liefst dat voor elke groep dezelfde wet- en regelgeving gaat gelden (en ik heb zo'n vaag vermoeden dat ze daarmee niet de wet- en regelgeving van de owajong bedoelen)

Hier vind je het hele stuk vanaf pagina 3 http://uwvmagazine.uwv.nl/sites/default/files/downloads/pdf/uwvmagazine-...

Daar bedoelt Paling ongetwijfeld de sollicitatieplicht mee en de verplichting passend werk te accepteren. Hij zit met een bak vol oWajongers met AV waarvan hij niet weet hoe hij ze aan het werk kan krijgen als ze niet gedwongen kunnen worden.

Laatst gewijzigd op: 14 december 2016 23:54

Zie teletekst van vanmorgen.
Geen herkeuring van ouderen in Wajong.

Tienduizenden 50-plussers die al
decennialang in de Wajong zitten,hoeven
toch niet voor een herkeuring naar het
UWV.Staatssecretaris Klijnsma heeft dat
besloten,meldt dagblad Trouw.

Volgend jaar krijgen mensen die ouder
zijn dan 50 en al voor hun 18de een
arbeidsbeperking hadden een brief van
het UWV.Daarin staat dat zij "geen
arbeidsvermogen" hebben en daarom niet
worden gekort op hun uitkering.

Klijnsma wilde in 2013 nog herkeuringen
voor alle Wajongers.Vorige maand liet
ze al weten dat er voor sommigen toch
een uitzondering komt.Dat blijkt dus de
groep 50-plussers in de Wajong te zijn

Wajonger van 50-plus niet naar UWV – Trouw - 19/12/16,
http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4436690/2016/12/19/W...

Gaat het hier alleen om 50+ die vanaf hun 18de nog nooit heeft gewerkt of ook om 50+ die vanaf 18de altijd bij sociale werkvoorziening heeft gewerkt en nu minder dan 20 uur werkt ?

Laatst gewijzigd op: 19 december 2016 09:31

@ Jan in het artikel staat : "Behalve dan de 8000 Wajongers op leeftijd die nu al werken naast hun uitkering; van hen staat immers vast dat ze kunnen werken. "

Dus als men werkt krijgt men nog steeds (een voorlopige beoordeling) arbeidsvermogen. Daarbij zal het niet uitmaken of het bij de wsw is of minder dan 20 uur. Want bij de "gewone" beoordeling arbeidsvermogen is er ook arbeidsvermogen als men een wsw indicatie heeft. Puur het hebben van die indicatie is voor uwv (een voorlopige beoordeling) arbeidsvermogen ongeacht van het aantal uur dat gewerkt wordt. http://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-oude-wajong/detail/v...
Maar je kan altijd bezwaar maken!

Laatst gewijzigd op: 19 december 2016 11:19

We hebben jullie vragen naar aanleiding van het nieuwsbericht vanmorgen gezien hoor. Omdat er zoveel onduidelijkheid is nu, is het belangrijk dat UWV met een duidelijke uitleg komt naar aanleiding van het nieuwsbericht in Trouw en andere media. Daar wordt nu heel hard aan gewerkt. We komen zo snel mogelijk met een reactie. 

Zouden jullie als het gaat om het nieuwsbericht over niet beoordelen van 50 plussers verder willen praten in dit topic?

https://perspectief.uwv.nl/forum/s/bericht-in-trouw-wajonger-van-50-plus...

Dan houden we gesprekken en vragen over dit onderwerp bij elkaar, anders gaat het zo door elkaar lopen.

Laatst gewijzigd op: 19 december 2016 12:42

De cijfers van het derde kwartaal 2016 zijn openbaar gemaakt. tt heeft aan mij gevraagd om deze hier neer te zetten. Mochten er fouten in staan dan zijn deze geheel voor mijn rekening. partner van tt

Er zijn nu volgens de cijfers in totaal 19.681 banen. dat is ten opzichte van het vorig kwartaal (17.549) een stijging van 2132. Of dat een structurele stijging is of door seizoengebonden arbeid komt gaan we zien. Maar het aantal van 19.681 banen is nog altijd 1376 banen lager dan de eenmeting van 21057.

Eind september 2016 stonden er 238.276 mensen geregistreerd in het doelgroepen register. t.o.v. het 2e kwartaal (243.735) zijn dat 5459 mensen minder.
Als ik dan tt's natte vingerwerk aanhoud van de 40.666 mensen met geen arbeidsvermogen aan het eind van het 2e kwartaal 2016 en daar deze 5459 bij optel dan is de stand eind september 2016 46.125 mensen met geen arbeidsvermogen.

Het gehele document vind je hier http://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-trendrapportage-q3-2016.pdf

Laatst gewijzigd op: 21 februari 2017 10:56

Pagina's