Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

Misschien is het handig toch vast aan te geven hoe jij denkt dat het zit, des te eerder hebben we antwoord op je vervolgvraag ;)

Laatst gewijzigd op: 04 november 2016 11:02

Lol, je bent gewoon nieuwsgierig, Ellen.

Nou zal ik dan maar duidelijkheid geven..;-)

Zoals eerder gezegd geeft de nulmeting aan dat er 313.668 mensen geregistreerd zijn in het doelgroepregister.
In de rapportage derde kwartaal 2015 houdt uwv in tabel 0 ook netjes deze cijfers aan. Maar in de andere 3 rapportages wordt er in de 0 tabel opeens een nulmeting van 247.739 mensen aangegeven. Als je dan kijkt naar de tekst onder "tabel 0 doelgroep banenafspraak" blijkt dat men in de 0 meting opeens de volledige wsw registraties heeft weggelaten terwijl die wel onder de doelgroep banenafspraak en dus doelgroepregister vallen. (ze staan tenslotte ook in de 0 meting) (en die groep bestaat dus vermoedelijk uit de 65.929 mensen die opeens "vermist"zijn)
Als men die groep wel gewoon meerekent kom je dus op een veel hoger aantal mensen in het doelgroepregister uit bv voor het 2e kwartaal 2016 is het daadwerkelijke aantal mensen in het register (dus inclusief wsw) 309.664, wat dus nog steeds 4004 mensen minder is tov de nulmeting>

Laatst gewijzigd op: 04 november 2016 11:53

(deel 2) maar een heel stuk hoger dan de 243.735 aantal mensen die uwv benoemt in het 2e kwartaal 2016.

Laatst gewijzigd op: 04 november 2016 11:53

Dank je! Dit klinkt heel aannemelijk. Ik heb gevraagd of deze conclusie juist is en gelijk je vervolgvraag gesteld. Wordt vervolgd :)

quote:

Op 4 november 2016 schreef Ellen - moderator namens UWV het volgende:

Dank je! Dit klinkt heel aannemelijk. Ik heb gevraagd of deze conclusie juist is en gelijk je vervolgvraag gesteld. Wordt vervolgd :)

Tja ik maak het het uwv zo wel heel makkelijk als ik het antwoord op mijn eigen (eerste) vraag al heb gegeven;-P

Maar ik ben benieuwd of het klopt en wat het antwoord op mijn tweede vraag dan is. Ga dus maar weer oefenen in duurzaam geduld:-)

Laatst gewijzigd op: 04 november 2016 15:32

Whahahaha tt in actie :P

Lekker bezig weer, complimenten. Ook voor dat je zelf het antwoord gegeven hebt haha.

Heerlijk mens .... mogen er meer van zijn :)

Laatst gewijzigd op: 06 november 2016 00:05

@tt we hebben terugkoppeling gekregen n.a.v jouw vragen: 

quote:

In het originele topic schreef tt:

De cijfers van de nulmeting in deze trendrapportage wijken af van de nulmeting zoals deze in de vorige trendrapportage gepubliceerd is.

Oorzaken hiervoor zijn:

- De aanvulling op de nulmeting als gevolg van het verwerken van naleveringen uit enkele regio’s.

- De cijfers zijn exclusief WSW-beschut werk.

Ook de cijfers met betrekking tot de stand van het derde kwartaal 2015 wijken af van de stand zoals deze in de vorige trendrapportage gepubliceerd is. Oorzaken hiervoor zijn:

- De vorige publicatie bevatte geen gegevens over het aantal banen WSW-detachering. Deze zijn in deze publicatie wel meegenomen.

- De cijfers zijn exclusief WSW-beschut werk.

- Grondslagen die maar 1 dag duren zijn niet meegenomen.

Jouw vermoeden dat de WSW-registraties ermee te maken hebben, klopt dus.

>Deel twee

Laatst gewijzigd op: 14 november 2016 14:47

En dan nog antwoord op je vervolgvraag waarom UWV zo is omgegaan met de cijfers van de WSW-registraties:

In eerste instantie was hier een voorwaarde voor gesteld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: WSW detacheringen mochten alleen meetellen voor de banenafspraak voor het aantal waar nieuw beschut werk (participatiewet) tegenover stond. Ondertussen is deze voorwaarde helemaal afgeschaft waardoor UWV hier geen rekening meer mee hoefde te houden in de laatste rapportage. 

Laatst gewijzigd op: 14 november 2016 14:53

quote:

Op 14 november 2016 schreef Ellen - moderator namens UWV het volgende:

En dan nog antwoord op je vervolgvraag waarom UWV zo is omgegaan met de cijfers van de WSW-registraties:In eerste instantie was hier een voorwaarde voor gesteld vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: WSW detacheringen mochten alleen meetellen voor de banenafspraak voor het aantal waar nieuw beschut werk (participatiewet) tegenover stond. Ondertussen is deze voorwaarde helemaal afgeschaft waardoor UWV hier geen rekening meer mee hoefde te houden in de laatste rapportage. 

Ik heb het 10 x gelezen maar of ik snap er niks van(extra uitleg is dan welkom;-) of uwv heeft mijn vraag niet goed begrepen.
Ik weet dat de wsw detachering opeens wel mogen meetellen ongeacht(....), anders was Klijnsma nooit op de stand van 21.057 extra banen eind december 2015 t.o.v de nulmeting gekomen.
Maar wat heeft het feit dat deze detacheringen opeens wel mee mogen tellen voor de banenafspraak ongeacht(...) te maken met mijn vraag>

Pagina's